1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
7 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 134

Werknemer behoudt tijdens Coronaquarantaine recht op loon

Een werknemer heeft tijdens Coronaquarantaine recht op doorbetaling van (100% van) het loon, zo oordeelde de rechtbank Limburg recentelijk. Een verplichte quarantaine is namelijk een omstandigheid die - in principe - niet voor rekening van de werknemer komt, aldus de rechtbank.

Ontbindingsverzoek op de i-grond voor het eerst toegewezen

Met invoering van de WAB is vanaf 1 januari 2020 een nieuwe ontslaggrond aan het gesloten stelsel van ontslaggronden toegevoegd, de i-grond (ook wel de cumulatiegrond genoemd). In een eerdere bijdrage gingen wij al uitvoerig in op deze nieuwe ontslaggrond die het mogelijk maakt om meerdere onvoldragen ontslaggronden (c t/m e, g en h) te combineren. Ná dertien afwijzende ontbindingsbeschikkingen is vandaag de eerste uitspraak gepubliceerd waarin een kantonrechter een beroep op de i-grond honoreert.

De NOW-regeling 2.0. De belangrijkste aspecten

De NOW-regeling 1.0 is met ingang van 1 juni 2020 verlengd voor de duur van vier maanden tot 1 oktober 2020. Bedrijven die tenminste 20% omzetverlies verwachten over een periode van vier maanden, komen in aanmerking voor de NOW-regeling 2.0. In dit artikel belichten we de belangrijkste aspecten van de NOW-regeling 2.0.

Een streep door het minimumtarief voor zzp'ers en de zelfstandigenverklaring

Het kabinet ziet af van twee van de drie aangekondigde maatregelen voor zzp’ers. Het minimumtarief voor zzp’ers van € 16 euro per uur en de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een hoog uurtarief worden niet verder uitgewerkt. De webmodule om te beoordelen of gewerkt wordt buiten dienstbetrekking is naar verwachting in het najaar in een pilot vrijwillig te consulteren.

Aanpassing NOW bij incidentele januaribetaling nog steeds mogelijk

Een grote groep werkgevers zou binnenkort worden geconfronteerd met een terugbetalingsplicht die al snel in de tienduizenden euro’s kan lopen. Oorzaak is de keuze voor de maand januari als grondslag voor de subsidieverstrekking uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, waardoor allerlei eenmalige uitkeringen kunnen zijn meegenomen in de berekening van de subsidiehoogte. Met een relatief eenvoudige aanpassing kan dit probleem worden opgelost. Een concreet voorstel daartoe wordt door ons aangereikt.

Werkgevers let op: de aanvraagperiode voor loonkostensubsidie voor de maanden maart t/m mei loopt tot en met 31 mei 2020!

Op 8 mei 2020 heeft Minister Koolmees bevestigd dat de NOW-regeling zal worden verlengd, maar maakte hij ook kenbaar dat de verlengde regeling op enkele punten zal afwijken van de huidige NOW-regeling. In deze bijdrage gaan we in op de aangekondigde wijzigingen. Ook wijzen we werkgevers die nog loonkostensubsidie willen aanvragen voor de maanden maart t/m mei 2020 erop dat zij - nu nog onduidelijk is hoe de nieuwe of gewijzigde regeling komt te luiden - op basis van de tekst in de huidige regeling er verstandig aan doen om de subsidieaanvraag voor het einde van deze maand in te dienen. Tot slot brengen we de Dirkzwager NOW-rekentool onder de aandacht.

De tweede wijziging van de NOW-regeling

In een eerdere bijdrage gingen we in op de toezegging van de Minister om de concernbepaling in de NOW-regeling te verruimen. Op 1 mei 2020 heeft de Minister de gewijzigde tekst van de NOW-regeling gepubliceerd. De Minister heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook enkele andere wijzigingen door te voeren. Wij bespreken de belangrijkste wijzigingen.

Verruiming van de concernbepaling uit de NOW-regeling, onder voorwaarden

Ondernemingen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben geleden, maar behoren tot een concern dat in z’n totaliteit niet aan die voorwaarde voldoet, kunnen onder enkele voorwaarden toch in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Welke voorwaarden dat zijn, leest u hieronder.

Reikwijdte Kolom-beschikking door de Hoge Raad verduidelijkt

De Hoge Raad heeft vandaag de prejudiciële vraag beantwoord of een salarisvermindering als gevolg van een interne herplaatsing recht geeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. In dit artikel gaan wij in op deze uitspraak van de Hoge Raad.

5 tips voor het maken van reclame in tijden van Corona

De meeste ondernemers hebben het zwaar nu. Toch geldt als regel: juist in tijden van crisis moet men ook (of juist) reclame maken. Echter, kun je als bedrijf nu zomaar alles blijven aanprijzen juridisch gezien? Wij geven 5 tips voor het maken van reclame in tijden van Corona.

1
...
3 4 5 6 7
...
12