1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
7 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 46

De WAB Dicht Door!

- Dichter bij de WAB: WAB dichterbij? -

Spreken is zilver, zwijgen kost geld

Het niet benoemen van een relatie- en/of geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst in combinatie met finale kwijting kan een werkgever duur komen te staan.

Benchmarks (deel 1): Wat zijn benchmarks? Welke rentevormen zijn er?

Deel 1 van de blogserie over gaat over de basis van benchmarking en (de opbouw van de hoogte) van rente. LIBOR? EURIBOR? RFR? Deze afkortingen staan vaak genoemd in onder andere financieringsdocumentatie, maar betekenen deze afkortingen eigenlijk? Deze afkortingen zijn voorbeelden van benchmarks. Heel simpel gezegd, is een benchmark een manier om een waarde of een gemiddelde van iets te bepalen zoals kosten of rente. In deze serie van blogs gaan wij in op de benchmarking. Zo bespreken we in de basis wat een benchmark inhoudt en gaan we in op de praktische, juridische en toezichtrechtelijke aspecten.

Heroverweging pakket vestigingsklimaat uit Belastingplan 2019

Het Nederlandse kabinet heeft op 15 oktober 2018 aangekondigd het pakket vestigingsklimaat als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 te wijzigen. Het kabinet heeft hierbij de beslissing genomen om de dividendbelasting in stand te houden. Naar aanleiding van het vervallen van het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen, heeft het kabinet besloten de vrijgekomen middelen aan te wenden voor andere maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren.

Executoriale verkoop van aandelen en blokkeringsregelingen

Stel, een bank verstrekt aan een bedrijf een lening. De bank wil zeker zijn dat de lening en eventuele rente wordt terugbetaald. De bank verzoekt daarom het bedrijf om extra zekerheid. Ter zekerheid van terugbetaling kan een pandrecht worden gevestigd op aandelen. Als het bedrijf zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de bank overgaan tot uitwinning van het pandrecht. De bank kan dan de aandelen verkopen om vervolgens uit de opbrengst de verschuldigde bedragen te voldoen. Hieronder zal ik kort ingaan op de mogelijkheden om een dergelijk pandrecht uit te winnen, de eventuele rol van een blokkeringsregeling (een in de statuten afgesproken beperking van verkoop van aandelen) en een recente uitspraak van de Hoge Raad over de impact die een blokkeringsregeling heeft op de uitwinning.

Overname van zorgaanbieder goedgekeurd na reddingsfusieverweer

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 21 juni 2018 een overname goedgekeurd van een zorgaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen. Opmerkelijk aan het besluit is dat de goedkeuring tot is stand gekomen na een beroep op het zogenoemde ‘reddingsfusieverweer’ (‘failing firm defence’). Bij een geslaagd beroep op een dergelijk verweer kan een overname die de mededinging in beginsel beperkt toch tot stand komen omdat één van de betrokken ondernemingen in financiële moeilijkheden verkeert (failing firm).

Hoge prijzen reumageneesmiddelen onder druk?

Als gevolg van hun relatief hoge prijzen en de grote hoeveelheid gebruikers zijn reumageneesmiddelen een significante kostenpost voor ziekenhuizen en hun patiënten. Voor de (markt)toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is dat voldoende reden om een onderzoek te doen naar prijsvorming in de sector.

Geen overtreding van standstill-verplichting door EY

Voorgenomen fusies of overnames (gezamenlijk: “concentraties”) mogen niet tot uitvoering worden gebracht, zolang deze (i) niet zijn aangemeld bij de Europese Commissie of nationale mededingingsautoriteiten (zoals de ACM) en (ii) zijn goedgekeurd (de zogenaamde “standstillverplichting”). In Nederland moeten zorgaanbieders hun voorgenomen concentratie ook met inachtneming van de standstillverplichting bij de NZa melden. Overtreding van de standstill-verplichting (een zogenaamde valse start, of gun jumping) leidt tot een boete van de bevoegde (mededingings)autoriteiten. In een recente uitspraak heeft het hof verduidelijkt welke voorbereidingshandelingen op een concentratie buiten de reikwijdte van de standstillverplichting vallen (en dus voor goedkeuring al zijn toegestaan).

Kritische noot bij toezicht op de zorgsector door ACM

Recent heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten dat zij strenger preventief toezicht gaat uitoefenen op voorgenomen ziekenhuisfusies. Deze mededeling was aanleiding voor een overzichtsartikel van mij over de beoordeling van ziekenhuisfusies door de ACM in het Groninger Civilistenblad. In het artikel worden de mededeling van de ACM over haar toekomstig beleid en het toezicht op de (ziekenhuis)zorgsector door de jaren heen beide kritisch tegen het licht gehouden. Er worden suggesties gedaan voor verbetering. Het artikel beoogt ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om de kans te vergroten dat zij hun voorgenomen samenwerking of fusie succesvol langs de ACM loodsen.

1 2 3 4