1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 61

Buitenlandse ondernemingen kunnen in Nederland worden beboet voor overtreding van de Arbeidstijdenwet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is volgens de Raad van State niet alleen bevoegd om op Nederlands grondgebied te controleren of de buitenlandse werknemers van een buitenlandse vennootschap de in Nederland voorgeschreven arbeidstijden aanhouden maar ook bevoegd om op grond van de Arbeidstijden wet (Atw) boetes op te leggen als er geen registratie van de arbeids- en rusttijden van de betrokken werknemers kan worden getoond.In de uitspraak van 20 november 2013 overweegt de Raad...

Schending re-integratieverplichtingen soms reden voor ontslag op staande voet

Enkele jaren geleden heeft de Hoge Raad in het arrest Vixia/Gerrits overwogen dat de enkele weigering van een werknemer om de door de werkgever vastgestelde redelijke voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim na te leven, geen reden is voor een ontslag op staande voet. De Hoge Raad heeft toen echter ook overwogen dat andere aanvullende bijzondere omstandigheden er tóch toe kunnen leiden dat een ontslag op staande voet is toegelaten.Deze aanvullende bijzondere omstandigheden werden door...

“Oprekken” keten van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in strijd met de openbare orde/goede zeden?

Artikel 7:668a BW bepaalt kort gezegd dat een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet langer mag duren dan 36 maanden en niet meer dan drie schakels mag hebben. Bij een overschrijding van de 36 maanden en bij de vierde schakel is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.Het gerechtshof in Den Bosch lijkt in een uitspraak van 30 juli 2013 de deur op een kier te hebben gezet om deze ketenregeling rechtsgeldig op te rekken.Tussen de werkgever en werknemer in dez...

Veilig werken of ontslag!

Het  niet naleven van veiligheidsvoorschriften door een storingsmonteur, heeft terecht geleid tot een ontslag op staande voet, zo oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak van 2 juli 2013.  De werknemer van 51 jaar, die ruim 10 jaar in dienst was van de werkgever, verrichtte zijn werkzaamheden vooral in industriële omgevingen. De werkgever heeft een uitgebreid schriftelijk veiligheidsbeleid en de veiligheidsvoorschriften worden ook met een zekere regelmaat bij alle werkneme...

Wijziging beleidsregels ontslagtaak UWV

Het UWV heeft aan de hand van signalen uit de praktijk besloten de beleidsregels te actualiseren. De wijzigingen worden per 1 september van kracht. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.Hoofdstuk 2: procedurele aspectenHet UWV gaat op termijn de mogelijkheid creëren om de ontslagaanvraag digitaal in te dienen. Het digitale aanvraagformulier is nog in de maak.Op het moment dat de werknemer na een ontslagaanvraag geen reactie geeft, gaat het UWV niet meer nabellen maar...

"Jokkende en jattende" thuishulpen terecht ontslagen zonder vergoeding

Een thuishulp declareert telkens 6 uur zorg per week voor haar werkzaamheden ten behoeve van een 92-jarige cliënte van de werkgever, een thuiszorgorganisatie. Via een invalhulp tijdens de vakantie komt de werkgever erachter dat de werkneemster telkens slechts 3 uur per week zou hebben gewerkt, terwijl zij 6 uur zorg diende te verlenen. In de daarop volgende ontbindingsprocedure geeft de werkneemster aan gefrustreerd te zijn dat zij niet de mogelijkheid krijgt om met de 92-jarige cliënte over...

Co-schap kaakchirurgie geen arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen

In een principiële zaak voor de Radboud Universiteit heeft de Raad van State beslist dat voor een co-schap door een Iraanse tandheelkundestudente, die in afwachting was van een verblijfsvergunning, geen tewerkstellingsvergunning op grond van de Wet arbeid vreemdelingen noodzakelijk was. De Radboud Universiteit heeft dit bekendgemaakt in het onderstaande persbericht.Geen tewerkstellingsvergunning nodig voor co-schapDatum bericht: 5 april 2012De Radboud Universiteit Nijmegen hoeft de boete van...

Ontslag na schelden op Facebook

FeitenEen magazijnmedewerker met een kort dienstverband vraagt om een voorschot op zijn salaris. Dat voorschot krijgt hij niet, waarna hij zich op Facebook negatief uitlaat over zijn werkgever. De werknemer wordt hiervoor gewaarschuwd, maar plaatst kort daarna wederom een bericht op Facebook, waarvan de tekst luidt als volgt:“… wat een hoerebedrijf spijt dak er ben gaan werken en die mensen ook d er werken vooral me teamleider wat een gore achter de ellebogen nijmegse nep wout je ken aan die...

Ruzie tussen specialisten, ziekenhuis de dupe

Onlangs heeft de kantonrechter in een zaak met een kort dienstverband (één jaar) in verband met bijzondere omstandigheden toch een substantiële ontbindingsvergoeding van een vol jaarsalaris toegekend.Een werknemer is per 1 januari 2011 als psychiater op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst getreden van een ziekenhuis. De werknemer was daarvoor (vanaf 1985) als vrijgevestigd psychiater werkzaam op één van de locaties van hetzelfde ziekenhuis.In de onderhandelingen over de overgang van v...

Leren van de luchtvaart

Een visie op veilige communicatie en interactieDe medische wereld kan veel leren van in de luchtvaart ontwikkelde veiligheids- en kwaliteitsmechanismen. Zowel in de kliniek als in de luchtvaart zijn veiligheid en kwaliteit afhankelijk van de effectieve samenwerking van de verschillende disciplines. Effectief teamwork speelt daarbij een centrale en beslissende rol.Een visie op veilige communicatie en interactie.In de basis van effectief teamwork staan individuen met een optimale kennis van de...

Proeftijd en chronische ziekte

In een recente uitspraak heeft de Commissie Gelijke Behandeling geoordeeld dat het een werkgever niet vrij stond om een arbeidsovereenkomst met een medewerkster die net te horen had gekregen dat zij lymfeklierkanker had, tijdens de proeftijd te beëindigen.De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verbiedt het maken van onderscheid tussen personen op grond van een werkelijke of vermeende handicap of chronische ziekte (onder andere) bij het aangaan en het beëindigen...

1 2 3 4 5 6