1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 151

Aftopping pensioenopbouw boven € 100.000,--

Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto.Daarnaast zijn bij een fiscale pensioenleeftijd van 67 jaar de opbouwpercentages verlaagd: middelloon maximaal 1,875% pensioengrondslag; eindloon maximaal 1,657% pensioengrondslag.Nettopremie en nettolijfrenteVoor het jaarsalaris hoger dan € 100.000,-- bruto geldt een nieuwe spaarmogelijkheid: het nettopensioen, alleen met het karakter van een premieovereenkoms...

Aftopping pensioenopbouw boven € 100.000,--

Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto.Daarnaast zijn bij een fiscale pensioenleeftijd van 67 jaar de opbouwpercentages verlaagd: middelloon maximaal 1,875% pensioengrondslag; eindloon maximaal 1,657% pensioengrondslag.Nettopremie en nettolijfrenteVoor het jaarsalaris hoger dan € 100.000,-- bruto geldt een nieuwe spaarmogelijkheid: het nettopensioen, alleen met het karakter van een premieovereenkoms...

Inkomenspolitiek via WNT, subsidievoorwaarden en aanbesteding: politieke wens versus juridische realiteit

Op landelijk niveau kennen we sinds 6 december 2011 het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en (semi)publieke sector (WNT).Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met aanscherping van de norm van 130% tot 100% van het ministersalaris (WNT-2). Dit betekent een neerwaartse bijstelling van het bezoldigingsmaximum met 26,5% van € 230.474,-- tot € 169.245,-- bruto per jaar (inclusief vaste en variabele onkostenvergoedingen en werkgeversdeel p...

Inkomenspolitiek via WNT, subsidievoorwaarden en aanbesteding: politieke wens versus juridische realiteit

Op landelijk niveau kennen we sinds 6 december 2011 het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en (semi)publieke sector (WNT).Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met aanscherping van de norm van 130% tot 100% van het ministersalaris (WNT-2). Dit betekent een neerwaartse bijstelling van het bezoldigingsmaximum met 26,5% van € 230.474,-- tot € 169.245,-- bruto per jaar (inclusief vaste en variabele onkostenvergoedingen en werkgeversdeel p...

Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Vanaf 1 januari 2015 wordt de fiscale pensioenopbouw afgetopt bij een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het mogelijk om binnen de tweede pijler een nettopensioen aan werknemers aan te bieden over het bruto loon hoger dan € 100.000,--. Randvoorwaarden zijn: fiscale hygiëne; vrijwilligheid voor de werknemer.Fiscale hygiënePensioenfondsen mogen het nettopensioen alleen aanbieden op basis van een beschikbare premieregeling (DC), zonder rendementsgarantie (vo...

Aanpassing arbeidsvoorwaarde pensioen

Op donderdag 25 september 2014 gaf Henk Hoving een presentatie over “Aanpassing arbeidsvoorwaarde pensioen” tijdens het seminar van Dirkzwager en AON over de impact van de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015, in Papendal (bij Arnhem). De doelgroep was met name bedrijven met een zogenaamde verzekerde regeling. Dit wil zeggen dat deze bedrijven hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenverzekeraar (en dus niet een pensioenfonds). Mart Vreven (Chief Broking Officer) van AON...

Aanpassing arbeidsvoorwaarde pensioen

Op donderdag 25 september 2014 gaf Henk Hoving een presentatie over “Aanpassing arbeidsvoorwaarde pensioen” tijdens het seminar van Dirkzwager en AON over de impact van de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015, in Papendal (bij Arnhem). De doelgroep was met name bedrijven met een zogenaamde verzekerde regeling. Dit wil zeggen dat deze bedrijven hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenverzekeraar (en dus niet een pensioenfonds). Mart Vreven (Chief Broking Officer) van AON...

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

Eind juni heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel aanpassing FTK naar de Tweede Kamer gezonden. Het gaat om noodzakelijk grootonderhoud van de spelregels die bepalen hoe een pensioenfonds er financieel voorstaat. Dit is van belang voor de direct betrokkenen: de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Zij moeten weten hoe “zeker” de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten zijn. Kan er geïndexeerd worden of moet er gekort worden? En natuurlijk alles wat daartussen z...

Normenkader uitvoering WNT 2014 en wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. Dit heeft voor de nodige opschudding gezorgd en bovendien geleid tot nadere regelgeving (o.a. voor de sectoren Onderwijs, Zorg en Woning­corporaties). Ook zijn begin dit jaar nadere beleidsregels over de toepassing en handhaving van de WNT vastgesteld.Zeer recent zijn er opnieuw wijzigingen doorgevoerd en per 1 januari 2015 wordt een aanzienlijke verscherping in het vooru...

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma heeft de SER op 20 juni 2014 unaniem het standpunt ingenomen, dat voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van de pensioenovereenkomst altijd instemmingsrecht aan de OR toekomt. Het onderscheid tussen enerzijds pensioenverzekering ofwel het pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar en anderzijds het pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenfonds, moet vervallen.Aanbevelingen SERDe SER doet vijf aanbevelingen, de belangrijkste drie som i...

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma heeft de SER op 20 juni 2014 unaniem het standpunt ingenomen, dat voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van de pensioenovereenkomst altijd instemmingsrecht aan de OR toekomt. Het onderscheid tussen enerzijds pensioenverzekering ofwel het pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar en anderzijds het pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenfonds, moet vervallen.Aanbevelingen SERDe SER doet vijf aanbevelingen, de belangrijkste drie som i...

Wijziging pensioen: andere vuistregel?

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen lijkt anders getoetst te (moeten) worden dan andere arbeidsvoorwaarden. Zo besliste het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 10 juni 2014.CasusDe onderneming van de werkgever viel sinds 1 juli 2008 onder de toepasselijke cao Metaal en Techniek/Technisch Installatiebedrijf (cao). Hieronder viel ook verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).Het geschil spitst zich toe op 34 werknemers die al vóór 1 juli 2008 in dienst...

1 2 3 4 5 6
...
13