1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 142

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma heeft de SER op 20 juni 2014 unaniem het standpunt ingenomen, dat voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van de pensioenovereenkomst altijd instemmingsrecht aan de OR toekomt. Het onderscheid tussen enerzijds pensioenverzekering ofwel het pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar en anderzijds het pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenfonds, moet vervallen.Aanbevelingen SERDe SER doet vijf aanbevelingen, de belangrijkste drie som i...

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma heeft de SER op 20 juni 2014 unaniem het standpunt ingenomen, dat voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van de pensioenovereenkomst altijd instemmingsrecht aan de OR toekomt. Het onderscheid tussen enerzijds pensioenverzekering ofwel het pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar en anderzijds het pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenfonds, moet vervallen.Aanbevelingen SERDe SER doet vijf aanbevelingen, de belangrijkste drie som i...

Wijziging pensioen: andere vuistregel?

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen lijkt anders getoetst te (moeten) worden dan andere arbeidsvoorwaarden. Zo besliste het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 10 juni 2014.CasusDe onderneming van de werkgever viel sinds 1 juli 2008 onder de toepasselijke cao Metaal en Techniek/Technisch Installatiebedrijf (cao). Hieronder viel ook verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).Het geschil spitst zich toe op 34 werknemers die al vóór 1 juli 2008 in dienst...

Wijziging pensioen: andere vuistregel?

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen lijkt anders getoetst te (moeten) worden dan andere arbeidsvoorwaarden. Zo besliste het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 10 juni 2014.CasusDe onderneming van de werkgever viel sinds 1 juli 2008 onder de toepasselijke cao Metaal en Techniek/Technisch Installatiebedrijf (cao). Hieronder viel ook verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).Het geschil spitst zich toe op 34 werknemers die al vóór 1 juli 2008 in dienst...

Pensioenopbouw 2015: wijziging pensioenregeling noodzakelijk

Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel tot versobering van de pensioenopbouw.Zie over dit onderwerp mijn eerdere bijdragen op deze portal van 15 mei 2013, 23 januari 2014 en 3 april 204.Aanpassing Witteveen-kader 2015De jaarlijks toegestane fiscale opbouw voor pensioen zal per 1 januari 2015 verder beperkt worden: Maximale opbouwpercentage wordt 1,875% (middelloon) bij een pensioenleeftijd van 67 jaar en een reguliere franchise. Bij eindloon is dit 1,65...

Wijziging pensioen: instemming werknemer vereist

Het gerechtshof Amsterdam besliste op 24 april 2014 in het nadeel van de werkgever. De pensioenafspraak uit 2003 was niet met instemming van de werknemer gewijzigd per 2004. De (rechtsvoorganger van de) werkgever informeerde de werknemer bij brief van 22 november 2003 over de nieuwe pensioenregeling, zij verzocht de ontvangst te bevestigen en aan te geven of de nieuwe pensioenregeling via de pensioenuitvoerder (Nationale Nederlanden) officieel gemaakt kon worden per 1 januari 2004. De wijzigi...

Wijziging pensioen: instemming werknemer vereist

Het gerechtshof Amsterdam besliste op 24 april 2014 in het nadeel van de werkgever. De pensioenafspraak uit 2003 was niet met instemming van de werknemer gewijzigd per 2004. De (rechtsvoorganger van de) werkgever informeerde de werknemer bij brief van 22 november 2003 over de nieuwe pensioenregeling, zij verzocht de ontvangst te bevestigen en aan te geven of de nieuwe pensioenregeling via de pensioenuitvoerder (Nationale Nederlanden) officieel gemaakt kon worden per 1 januari 2004. De wijzigi...

Pensioen, (eenzijdige) wijziging en verjaring

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen blijft een lastig en actueel onderwerp. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch besliste op 1 april 2014 dat in de oorspronkelijke arbeids-/pensioenovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding was afgesproken. In de aanstellingsbrief uit 1996 staat over pensioen: “Na ommekomst van een jaar zult u deel gaan nemen in ons pensioencontract. De premie komt voor onze rekening. Het contract voorziet in een ouderdoms- en weduwen/partnerpensioen. De opbouw is 1,75%...

Pensioen, (eenzijdige) wijziging en verjaring

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen blijft een lastig en actueel onderwerp. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch besliste op 1 april 2014 dat in de oorspronkelijke arbeids-/pensioenovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding was afgesproken. In de aanstellingsbrief uit 1996 staat over pensioen: “Na ommekomst van een jaar zult u deel gaan nemen in ons pensioencontract. De premie komt voor onze rekening. Het contract voorziet in een ouderdoms- en weduwen/partnerpensioen. De opbouw is 1,75%...

Nettolijfrente in de tweede pijler

Het kabinet heeft op 28 maart 2014 een richtinggevende brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De brief gaat over de vormgeving van nettolijfrenten in box 3 IB voor vrijwillige pensioenopbouw boven een salaris van € 100.000,- bruto. Zie mijn bijdrage van 23 januari 2004 (Novelle pensioenopbouw 2015: Witteveenkader en premiewaarborgen).Wens Tweede KamerHet is de wens van de Tweede Kamer om werknemers met een hoger inkomen dan € 100.000,- bruto de mogelijkheid te bieden ook voor dit hogere deel bi...

Nettolijfrente in de tweede pijler

Het kabinet heeft op 28 maart 2014 een richtinggevende brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De brief gaat over de vormgeving van nettolijfrenten in box 3 IB voor vrijwillige pensioenopbouw boven een salaris van € 100.000,- bruto. Zie mijn bijdrage van 23 januari 2004 (Novelle pensioenopbouw 2015: Witteveenkader en premiewaarborgen).Wens Tweede KamerHet is de wens van de Tweede Kamer om werknemers met een hoger inkomen dan € 100.000,- bruto de mogelijkheid te bieden ook voor dit hogere deel bi...

Onderscheid pensioenleeftijden bij ontslagvergoeding

Het Hof Amsterdam heeft recent beslist in een zaak tussen een oudere werknemer (geboren vóór 1950) en Hewlett-Packard, dat bij korting van de beëindigingsvergoeding ingevolge een Sociaal Plan in verband met verschillende pensioenrichtleeftijden (62 en 65 jaar) sprake is van een onderscheid naar leeftijd. Boventallige werknemers geboren vóór 1 januari 1950 worden gekort op basis van hun pensioenrichtleeftijd 62 jaar en boventallige werknemers die daarna geboren zijn op basis van hun pensioenri...

1 2 3 4 5 6
...
12