1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 9

KPN draait op voor schade wegens onrechtmatig verwijderen persoonsgegevens

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 1 september j.l. KPN in een privacyrechtelijke procedure veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, omdat door de vernietiging van bepaalde persoonsgegevens de wederpartij in bewijsnood was gekomen terwijl hij met dat bewijs vermoedelijk zijn zaak gewonnen zou hebben. Geschilde over dure sms'jes Het betreft een geschil tussen een Belgische man en KPN Callfactory B.V. (hierna kortweg KPN). De man heeft in 2009 naar aanleiding van een contactadverten...

Hoge Raad staat bewijsbeslag in de cloud toe en neemt andere onduidelijkheden bewijsbeslag weg

Het leggen van bewijsbeslag wordt steeds populairder. Toch was er in de praktijk nog onduidelijkheid over wat er wel en niet mogelijk is. De Hoge Raad heeft op 13 september 2013 in een prejudiciele beslissing enkelen knopen doorgehakt en daarmee diverse van deze onduidelijkheden weggenomen (of verminderd). Een korte analyse. Bewijsbeslag gelegd op 16.000 e-mailsAanleiding voor de uitspraak van de Hoge Raad is het volgende. In een zakelijk geschil tussen twee partijen (dat geschil laat ik verd...

Aandachtspunten bij keuze voor bepaalde rechter (forumkeuze) in algemene voorwaarden

Uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 29 februari 2012 blijkt dat het van belang is om bij internationale overeenkomsten afspraken over de bevoegde rechter op uitdrukkelijke wijze te maken. Een verwijzing naar algemene voorwaarden volstaat niet altijd. IT-werkzaamheden verricht in Duitsland door ExactDe uitspraak gaat over een geschil tussen (enkele vennootschappen van) Exact Software en de Duitse partij NSK. Exact stelt dat NSK haar nog geld is verschuldigd in verband met de door E...

Notoire inbreukmaker gevangenis in op verzoek BREIN bij verdere handel in illegale kopieen

De rechtbank Rotterdam heeft op 13 april 2011 een vonnis gewezen waarbij twee notoire inbreukmakers op straffe van lijfsdwang is verboden nog langer ongeautoriseerde kopieën te verhandelen. Dat betekent dat wanneer zij opnieuw door Brein betrapt worden, de gevangenis in moeten. Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens diverse auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software.Herhaaldelijk in...

Overstappen van papieren naar elektronische bedrijfsvoering

Veel ondernemers en organsiaties hebben een omvangrijk papieren archief en zoeken naar mogelijkheden om hier slimmer mee om te gaan. Het digitaliseren van het archief lijkt in dat kader een mogelijke oplossing. Een digitaal archief neemt immers minder ruimte in en maakt gegevens eenvoudiger vindbaar. Er zijn echter enkele juridische randvoorwaarden aan digitalisering verbonden.Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren en de gegevens daarin voor de duur van zeven jaar te bewa...

Invoering dwingende bewijskracht elektronische akten laat nog op zich wachten

Overeenkomsten worden steeds vaker elektronisch gesloten. Dat is ook gewoon mogelijk (soms onder enige nadere randvoorwaarden). Echter, het kunnen sluiten van elektronische overeenkomsten roept allerlei praktische en juridische vragen over bewijs op. Vandaar dat er een nieuwe wet komt over de bewijskracht van elektronisch opgeslagen gegevens. Invoering laat echter nog op zich wachten. Indien u een beroep wenst te doen op een overeenkomst, zult u in ieder geval moeten aantonen dat die overeenk...

20.000 euro aan dwangsommen verbeurd na overdracht domeinnaam aan een derde

Het is risicovol een domeinnaam over te dragen aan een derde, terwijl het gebruik van die domeinnaam door de rechter verboden is op straffe van dwangsommen. Dit blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Leeuwarden. Het betreft een geschil tussen de ondernemer die handelt onder de (domein)naam clubwear.nl en een concurrent die de domeinnaam clubswear.nl gebruikte. De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft in een eerder kort geding in 2009 reeds geoordeeld dat het registrere...

Aanbod meubels op buitenlandse website onrechtmatig in Nederland

Het aanbieden van inbreukmakende meubels op een Italiaanse website kan ook in Nederland onrechtmatig zijn. In een zaak tussen Dimensione en Cassina (e.a.) oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in zijn arrest van 22 september 2009 dat daarvan sprake is. Het Hof bevestigt daarmee grotendeels het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 februari 2009.In deze zaak is het volgende aan de hand. Dimensione exploiteert vanuit Italië een website (www.dimensione-bauha...

Vergaande mogelijkheden bewijsbeslag bij (mogelijke) schending intellectuele eigendom

Als u een octrooi, een merk, een handelsnaam of een databank bezit of het auteursrecht heeft op een zelfgeschreven artikel, bent u daar intellectueel eigenaar van. Anderen mogen er niet mee aan de haal gaan. Gebeurt dat toch, dan is dat een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrecht. Sinds 1 mei 2007 hebt u veel meer mogelijkheden om daarvoor bewijs te verzamelen.Het is niet altijd eenvoudig te bewijzen dat er inbreuk gemaakt wordt op een bepaald intellectueel eigendomsrecht. In dergelijke si...