1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 20

Aanbieden internet aan derden altijd melden bij de OPTA?

De OPTA doet onderzoek naar de vraag of hotels die internet aanbieden zich daarvoor moeten registreren, aldus diverse media waaronder Webwereld. Dit onderzoek is van belang voor iedereen die een internetsignaal aan derden ter beschikking stelt.Wat is er aan de hand? De Telecommunicatiewet verplicht aanbieders van openbare elektronische communiatienetwerken en communicatiediensten om zich te melden bij de OPTA. Cruciaal hierbij is het woordje openbaar.In de wetsgeschiedenis is bepaald dat van...

Consument kan overeenkomst dienstverlener eenvoudiger opzeggen

Op 5 oktober 2010 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Van Dam aangenomen. Dit betekent o.a. dat consumenten na invoering van de wet langlopende contracten voor dienstverlening eenvoudiger kunnen beëindigen. Ondernemers dienen hier rekening mee te houden. Het aangenomen wetsvoorstel geeft nieuwe regels voor de automatische verlenging en opzegging van duurovereenkomsten met consumenten. Het wetsvoorstel ziet zowel op de periodieke levering van zaken (bijvoorbeeld tijdschriften) als...

Opta geeft naam klagers over spamberichten niet vrij

Een onderneming kreeg van de OPTA te horen dat er klachten tegen hem waren ingediend wegens het versturen van spam. Deze onderneming wilde weten wie de klachten hadden ingediend en deed daarom een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De OPTA wees dit verzoek echter af, zo blijkt uit het besluit van de OPTA.Het versturen van spam is in Nederland [intlink id="66" type="post" /]alweer enige tijd verboden[/intlink]. Op deze wetgeving wordt toegezien door de OPTA, grotendeels op basis van kl...

Bezwaren gaan niet op, spamboete 250.000 blijft overeind

Eerder [intlink id="649" type="post"]berichtten wij[/intlink] over een spammer die van de OPTA een boete van 250.000 euro opgelegd had gekregen voor het versturen van ongeveer 21 miljoen spamberichten. Tegen dit besluit heeft de spammer bezwaar bij de OPTA aangetekend. OPTA heeft het bezwaar onlangs afgewezen.De spammer voerde onder andere aan dat hij wel degelijk toestemming voor verzending had, nu hij een opt-in systeem hanteert dat voldoet aan de wettelijke eisen en twee van de drie klager...

Meer transparantie en sneller overstappen in telecomland dankzij nieuwe richtijn

Dankzij een wijziging in enkele Europese richtlijnen worden aanbieders van o.a. toegang tot telefonie, internet of kabeltelevisie verplicht vooraf meer informatie te geven aan hun (potentiële) abonees. Ook is bepaald dat overstappen maximaal 1 werkdag mag kosten (nummerportering) en komt er een meldplicht bij "datalekken".  Op het moment van schrijven wordt nog gewacht op de officiele bekrachtiging van de nieuwe regels door de Commissie. Duidelijk is echter wel dat de Commissie het eens is me...

Samenwerking CBP en Agentschap Telecom bij toezicht op bewaarplicht verkeersgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en het Agentschap Telecom (AT) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot het toezicht op de Wet bewaarplicht internetgegevens.Eerder berichtten wij dat aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten [intlink id="579" type="post"]verplicht zijn om verkeersgegevens voor minimaal een jaar te bewaren[/intlink]. Die duur lijkt overigens te gaan veranderen in een half jaar.Het toezicht op de naleving van de wet li...

Bewaarplicht verkeersgegevens Internet ingesteld

In het kader van terrorismebestrijding is op Europees niveau besloten verkeersgegevens over telefonie- en internetgebruik voortaan minimaal zes maanden te bewaren. De Nederlandse regering diende daarop een voorstel in met een bewaartermijn van 18 maanden, de Tweede Kamer maakte hier 12 maanden van en dankzij de Eerste Kamer lijkt dit nog "slechts" zes maanden te worden.Hoe lang bewaren: 12 of 6 maanden?In diverse media is te lezen dat de bewaartermijn voor verkeergegevens nu zes maanden is. D...

Algeheel spamverbod per 1 oktober 2009

Al enkele jaren is het verboden om aan consumenten ongevraagde elektronische berichten (spam) te versturen. Vanaf 1 oktober 2009 mogen ook bedrijven niet meer gespamd worden. Het spamverbod geldt niet alleen voor e-mail, maar voor alle elektronische berichten (dus ook sms, mms, via sociale netwerken, etc.). Waar in dit bericht e-mail staat, kunt u dus ook bijvoorbeeld sms lezen.Schematisch: is het bericht toegestaan?Hieronder volgt allereerst een samenvattend schema. Na het schema volgt meer...

1 2