1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 397

Samenwerking CBP en Agentschap Telecom bij toezicht op bewaarplicht verkeersgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en het Agentschap Telecom (AT) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot het toezicht op de Wet bewaarplicht internetgegevens.Eerder berichtten wij dat aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten [intlink id="579" type="post"]verplicht zijn om verkeersgegevens voor minimaal een jaar te bewaren[/intlink]. Die duur lijkt overigens te gaan veranderen in een half jaar.Het toezicht op de naleving van de wet li...

Nieuwe zoekdienst Google roept vragen op over bescherming van feitjes en het databankenrecht

Google lanceerde op 3 juni een experimentele nieuwe zoekdienst genaamd "Google Squared". Deze interessante nieuwe dienst lijkt tot iets moois uit te kunnen groeien. Tegelijk roept de dienst wat juridische vragen op en geeft daarmee aanleiding om eens te schrijven over bescherming van feitjes en het databankenrecht.Wie zoekt met Google Squared krijgt de zoekresultaten gepresenteerd in een overzichtelijke tabel, zonder Google te verlaten. Google wil de bezoeker zo eerder de antwoorden presenter...

Publicatie adresgegevens in publieke registers

Het is al jaren gebruik dat de adresgegevens van de houder van een .nl-domeinnaam in een publiek toegankelijk register zijn op te zoeken.Recent laaide een discussie over de privacyaspecten hiervan (weer eens) op. De zaak doet denken aan de discussie over publicatie van persoonsgegevens op Google Maps van afgelopen voorjaar.Persoonsgegevens ondernemers op Google MapsDit voorjaar ontdekten kamerleden van de SP dat adresgegevens van ondernemers via Google Maps te vinden zijn. In de ogen van de k...

Privacyeisen die aan sociale netwerken worden gesteld

Sociale netwerksites, zoals Hyves en LinkedIn, kunnen alleen bestaan wanneer deelnemers bereid zijn persoonlijke gegevens over zichzelf te plaatsen. Daarmee roepen dergelijke websites veel vragen op over privacy. De "Artikel 29 Werkgroep" heeft onlangs een interessante opinie gegeven over sociale netwerksites.Wie is deze Artikel 29 Werkgroep?Een belangrijk deel van het privacyrecht is EU-breed geregeld in de privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). De richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om hu...

Bewaarplicht verkeersgegevens Internet ingesteld

In het kader van terrorismebestrijding is op Europees niveau besloten verkeersgegevens over telefonie- en internetgebruik voortaan minimaal zes maanden te bewaren. De Nederlandse regering diende daarop een voorstel in met een bewaartermijn van 18 maanden, de Tweede Kamer maakte hier 12 maanden van en dankzij de Eerste Kamer lijkt dit nog "slechts" zes maanden te worden.Hoe lang bewaren: 12 of 6 maanden?In diverse media is te lezen dat de bewaartermijn voor verkeergegevens nu zes maanden is. D...

Distributeur die merk en handelsnaam kaapt bestraft

Distributeurs die aan de haal gaan met namen van hun producent zijn gewaarschuwd. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 25 juni 2009 dat hier tegen op te treden valt, zelfs wanneer die producent zijn IE-rechten niet op orde heeft.Onderhandeld over aanstelling als distributeurHet Amerikaanse Niznick verhandelt al jaren in de USA en enkele andere landen, maar niet in Nederland, onder de naam “Implant Direct” tandheelkundige producten.Niznick onderhandelde met twee Nederlandse vennootschappen over...

De kansen en risico's van het kiezen van een beschrijvende handelsnaam

Het kiezen van een goede naam voor de eigen onderneming wordt vaak als lastig ervaren. Met name op Internet is het gebruik van (heel) beschrijvende handelsnamen populair, vanuit de (marketing)gedachte dat potentiële klanten nu eenmaal beschrijvende zoektermen gebruiken. Juist die populariteit van beschrijvende namen maakt dat namen van ondernemingen op Internet vaak op elkaar lijken. Diverse rechterlijke uitspraken, waaronder de beslissing in Sportdirect / Sportsdirect van 1 juli 2009,  laten...

Meer duidelijkheid over bewaartermijn persoonsgegevens (privacy)

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 mei jl. antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State over de bewaartermijn van privacygegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, gebaseerd op de Europese privacy richtlijn, heeft een consument diverse rechten, zoals het recht om van een bedrijf of instelling een overzicht te verlangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt en aan wie deze gegevens eventueel verder zijn verstrekt. In de zaak voor het Eu...

Vergaande mogelijkheden bewijsbeslag bij (mogelijke) schending intellectuele eigendom

Als u een octrooi, een merk, een handelsnaam of een databank bezit of het auteursrecht heeft op een zelfgeschreven artikel, bent u daar intellectueel eigenaar van. Anderen mogen er niet mee aan de haal gaan. Gebeurt dat toch, dan is dat een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrecht. Sinds 1 mei 2007 hebt u veel meer mogelijkheden om daarvoor bewijs te verzamelen.Het is niet altijd eenvoudig te bewijzen dat er inbreuk gemaakt wordt op een bepaald intellectueel eigendomsrecht. In dergelijke si...

Merkenregister niet geraadpleegd: kwade trouw

Wie ten onrechte het merk van een ander voert pleegt merkinbreuk. De merkhouder kan dan de winst vorderen die is genoten met deze merkinbreuk, mits er sprake is van "kwade trouw" van de inbreukmaker. Dankzij een arrest van het Benelux Gerechtshof is nu duidelijker wat onder kwade trouw moet worden verstaan. Opvallend daarbij is dat een ieder wordt geacht de inhoud van het merkenregister te kennen.In een interessant arrest van 11 februari 2008 heeft het Benelux Gerechtshof zich uitgesproken ov...

Algeheel spamverbod per 1 oktober 2009

Al enkele jaren is het verboden om aan consumenten ongevraagde elektronische berichten (spam) te versturen. Vanaf 1 oktober 2009 mogen ook bedrijven niet meer gespamd worden. Het spamverbod geldt niet alleen voor e-mail, maar voor alle elektronische berichten (dus ook sms, mms, via sociale netwerken, etc.). Waar in dit bericht e-mail staat, kunt u dus ook bijvoorbeeld sms lezen.Schematisch: is het bericht toegestaan?Hieronder volgt allereerst een samenvattend schema. Na het schema volgt meer...

Kopen via internet: wanneer is een aanbod rechtsgeldig?

Steeds vaker worden producten en diensten aangeboden op het internet. Bijvoorbeeld via bekende advertentiesites als Marktplaats, Speurders en eBay. Wie goed zoekt, kan hier vaak een goede deal sluiten. Maar wat als de verkopende partij de zaken in de advertentie mooier voorstelt dan ze werkelijk zijn of achteraf opeens de prijs wil verhogen? Recent oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch in een zaak van een op eBay geplaatste advertentie.Hoe komt een overeenkomst tot stand?Voor een goed begrip...

1
...
29 30 31 32 33 34