1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 329

360.000 euro boete voor beterschapswens? Op zoek naar een evenredige benadering van het privacyrecht

De Autoriteit Persoonsgegeven legt het begrip "bijzondere persoonsgegevens" consequent ruim uit. Zo ruim, dat - indien de AP consequent is - (de werkgever van) een leidinggevende die een zieke werknemer per e-mail beterschap wenst een boete van minimaal 360.000 euro kan krijgen. Ik pleit voor een iets evenredigere benadering van het privacyrecht.Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens zieke werknemerOp 21 april 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de beleidsregels getiteld "de zie...

Raad van State: handhavingsbeleid Autoriteit Persoonsgegevens in overeenstemming met privacyrichtlijn

Het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens is om in principe bij eenmalige/ niet-structurele overtredingen van de privacywetgeving niet handhavend op te treden. Dat wil echter niet zeggen dat ieder verzoek tot handhaving van een individu automatisch zal worden afgewezen. Deze combinatie van beleid en praktijk is volgens de Raad van State in overeenstemming met de privacyrichtlijn, zo blijkt uit een uitspraak van 19 oktober 2016.Vermelding in faillissementsverslagenDe aanleiding voor de uit...

Dynamische IP-adressen persoonsgegevens omdat NAW-gegevens bij de provider op te vragen zijn?

Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 19 oktober 2016 het begrip persoonsgegevens mogelijk wel erg ruim uitgelegd: een dynamisch IP-adres wordt als persoonsgegevens aangemerkt, omdat bij de provider (desnoods met een rechterlijk bevel) de naam van de houder van het IP-adres achterhaald zou kunnen worden. De uitspraak heeft potentieel grote gevolgen voor andere situaties waarbij personen worden geidentificeerd aan de hand van unieke nummers. De vraag is echter, bij tweede lezing, of het...

Wat te doen als uw IT-leverancier de software mooier heeft voorgespiegeld dan deze blijkt te zijn?

Veel afnemers gaan bij de selectie van belangrijke nieuwe software niet over één nacht ijs. De uiteindelijke keuze komt vaak tot stand na een uitvoerige selectiefase, waarbij meerdere aanbieders en aanbiedingen zijn vergeleken. Soms blijkt vervolgens na contractering dat de software toch niet voldoet aan alle sectiecriteria. Wat kan daar aan gedaan worden?Mooie praatjes vullen geen gaatjesWe zien het, helaas, steeds vaker: leveranciers die in de selectiefase de spreekwoordelijke gouden bergen...

Webwinkels opgelet: ACM legt half miljoen euro boete op wegens niet respecteren consumentenrechten

Eigenaren van webwinkels opgelet. De Autoriteit Consument en Markt heeft zijn tanden laten zien en een boete opgelegd van 500.000 euro aan een winkel die zich niet hield aan consumentenwetgeving. Alle reden om eens kritisch te kijken of uw werkwijze helemaal op orde is.Wat is er aan de hand?De ACM heeft naar aanleiding van klachten van consumenten onderzoek ingesteld naar de webwinkel TOM. Het bleek dat het beleid van de winkel was om consumenten geen geld terug te betalen na het retourneren...

Handhavingsverzoeken onder de privacyverordening: een puzzel voor de betrokkene en de toezichthouder

De privacyverordening brengt onder meer een versterking van de positie van de betrokkene (consument) met zich mee. Zo kan de betrokkene altijd een klacht indienen bij zijn lokale toezichthouder (artikel 77 lid 1) De lokale toezichthouder zal de klacht zo nodig doorzenden aan de juiste buitenlandse toezichthouder (artikel 56 lid 3). Wanneer de toezichthouder niet binnen drie maanden reageert op de klacht, kan de betrokkene naar de rechter. De vraag is of die regeling het bestaande regime niet...

Weltimmo continues: internationaal actief e-commerce bedrijf gebonden aan privacyrecht van de lokale consument

Het Hof van Justitie heeft opnieuw geoordeeld dat indien een bedrijf zich met activiteiten duurzaam op een bepaalde lidstaat richt, die activiteiten zijn onderworpen aan het privacyrecht van de lidstaat (ongeacht waar de ondernemer is gevestigd). De consument geniet dus de bescherming van zijn eigen lokale wetgeving.Geschil tussen Amazon en een Oostenrijkse toezichthouderHet geschil in kwestie gaat tussen Amazon EU (gevestigd in Luxemburg) en een Oostenrijkse toezichthouder.  Deze toezichthou...

Rechtbank Rotterdam: niet informeren over bewaartermijn gegevens maakt verwerking onrechtmatig

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 juni 2016 geoordeeld dat de Inspectie voor de Volksgezondheid het dossier over een klacht moet verwijderen, omdat de klaagster er niet over was geïnformeerd dat de bij klacht ingediende gegevens 10 jaar zouden worden bewaard. Klacht bij IGZ, LMZ bouwt dossier opEen vrouw heeft op 29 december 2014 een klacht ingediend bij de Inspectie voor Volksgezondheid (IGZ) over een fysiotherapeut. De IGZ heeft de klacht doorgestuurd aan het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)....

Het nieuwe regime voor bijzondere persoonsgegevens onder de privacyverordening: wetgever aan zet om bestaande situatie te behouden

De privacyverordening geeft strenge regels voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Op het eerste gezicht lijken de regels strenger dan onder de huidige wetgeving. Bij nadere beschouwing is het de vraag of dat werkelijk zo is. Hoe dan ook is de wetgever aan zet (en liefst snel ook). Bijzondere persoonsgegevensEr gelden bijzondere strenge regels voor de verwerking van zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt onder huidige en toekomstige regels...

Geen absoluut recht op verwijdering persoonsgegevens uit archieven rechtbank en Gerechtshof

Het komt niet zo vaak voor dat de rechter zelf voor de rechter staat. De rechtbank Gelderland oordeelde in een uitspraak van 25 april j.l. dat het bestuur van de rechtbank Limburg en van het Gerechtshof Den Bosch geen persoonsgegevens uit hun archieven hoeven te verwijderen. Jeugdrechtelijke kwestieDeze procedure is gestart door een vrouw. In 2011 is haar dochter door de rechtbank voor de duur van een jaar onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg. Het Gerechtshof heeft die ondertoezichtste...

Valkuil onder komend privacyrecht (AVG): voortaan alle beveiligingsinbreuken loggen, niet alleen de meldingsplichtige

Onder de huidige "meldplicht datalekken" moet een overzicht worden bijgehouden van alle meldingsplichtige inbreuken op de beveiliging. Onder toekomstig privacyrecht moet er echter een overzicht worden bijgehouden van alle inbreuken op de beveiliging. Wat betekent dit voor de praktijk?Administratieplicht onder de huidige meldplichtDe huidige "meldplicht datalekken" staat in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens. Op de meldplicht ga ik in dit bericht verder niet of nauwelijks in (dat heb...

Wanneer is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht en waar moet u op letten?

De komende privacyverordening introduceert enkele nieuwe verplichtingen (en daarmee corresponderende woorden). Zo bent u straks verplicht om in bepaalde gevallen een zogenaamde "gegevensbeschermingseffectbeoordeling" te houden. Wanneer geldt die plicht? En wat houdt de beoordeling in? In deze blog ga ik daar nader op in.Komende privacyverordeningOnlangs is de privacyverordening vastgesteld. Deze nieuwe privacywetgeving vervangt de bestaande privacywetgeving voor een groot deel. De nieuwe wetg...

1
...
4 5 6 7 8
...
28