1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 316

Privacyverordening over twee jaar van toepassing; is uw organisatie daar straks op tijd klaar voor?

Op 4 mei j.l. is de privacyverordening definitief gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Artikel 99 van de verordening bepaalt dat deze vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Over twee jaar moet er dus aan de uitgebreide set aan regels worden voldaan. Bent u hier klaar voor?Beginselen veelal hetzelfdeEr is behoorlijk onderhandeld over de privacyverordening en daarbij is bij wijze van spreken ieder woordje gewogen. Over ieder woordje is dan ook veel te zeggen. In grote lijnen g...

Op het niet hebben van een bewerkersovereenkomst staat geen boete

Sinds januari kunnen, onder voorwaarden, stevige boetes worden opgelegd voor overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook is de meldplicht datalekken sinds januari van kracht. Om die reden moe(s)ten bestaande bewerkersovereenkomsten worden aangepast. Bij sommige mensen is (hierdoor?) het beeld ontstaan dat op het niet hebben van een bewerkersovereenkomst een boete staat. Dit beeld wordt versterkt door het marketingmateriaal van sommige (juridisch) adviesbureaus. Dat is niet...

Moet een bewerkersovereenkomst werkelijk een afzonderlijk document zijn?

Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek gedaan bij ziekenhuizen over het digitaliseren van patiëntendossiers. De Autoriteit benadrukt dat bij digitalisering door een externe leverancier een bewerkersovereenkomst moet worden gesloten. Dat zou per se een afzonderlijk document moeten zijn volgens de AP. Is dat nu juist?Derde die andermans persoonsgegevens verwerkt = bewerkerArtikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels over het uitbesteden van de verwerking...

Brengt de privacyverordening werkelijk uniform Europees privacyrecht?

Onlangs is de privacyverordening aangenomen door het Europees Parlement. Het doel van de nieuwe regels is onder meer om te komen tot een meer uniform privacyrecht. Het persbericht spreekt zelfs over een "eenduidig niveau voor gegevensbescherming in de hele EU". Is dit doel ook geslaagd? Een korte analyse.Bestaande situatie privacyrecht is versnipperd en rommeligHet privacyrecht in de Europese Unie is op dit moment nog versnipperd. Er is een Europese privacyrichtlijn. Die richtlijn is omgezet...

Minister: handelsbelangen wegen zo zwaar dat toetsing aan grondrecht op privacy niet opportuun is

De Minister van Justitie heeft in de Eerste Kamer aangegeven dat de handelsbelangen bij uitwisseling van persoonsgegevens met de V.S. zo groot zijn, dat het niet passend is om doorgiften van persoonsgegevens aan de V.S. a priori aan het grondrecht op privacy te toetsen.Vragen naar aanleiding van Schrems-arrestHet Schrems-arrest houdt de gemoederen nog steeds bezig. De Eerste Kamer heeft op 27 januari 2016 een schriftelijk overleg gevoerd. Vervolgens zijn in een brief van 7 maart 2016 nadere v...

Autoriteit persoonsgegevens geeft meer ruimte om begrip "bijzondere persoonsgegevens" context-/doelafhankelijk uit te leggen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 28 januari j.l. beleidsregels inzake cameratoezicht (eigenlijk: cameragebruik) gepubliceerd. Interessant om te zien is dat in de beleidsregels de - eerder ingezette - relatieve benadering van het begrip 'bijzondere persoonsgegevens' wordt voortgezet. Bijzondere persoonsgegevens verwerken verbodenAlvorens in te gaan op die beleidsregels, eerst een kleine stapje terug naar het wettelijke systeem. De Wbp geeft bijzondere strenge regels voor de verwerking v...

Minister persisteert: ook historische uitwisselingen persoonsgegevens met V.S. dankzij Schrems-arrest onrechtmatig

Onlangs heeft de Eerste Kamer in een commissie het Schrems-arrest besproken. De minister heeft hierbij een opmerkelijk standpunt ingenomen, namelijk dat ook uitwisselingen van persoonsgegevens met de V.S. van vòòr het Schrems-arrest nu (alsnog) onrechtmatig zijn. Een korte analyse.Diverse vragen Eerste KamerDe Minister van Justitie heeft naar aanleiding van het Schrems-arrest (aka Safe Harbor arrest / Facebook-arrest) op 30 november 2015 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding...

Nederlands privacyrecht niet zomaar te ontduiken door te verhuizen naar het buitenland

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is te lezen dat een handhavingsactie jegens YD Display Advertising Benelux BV wordt gestaakt, omdat het bedrijf zijn vestiging naar Engeland heeft verplaatst. De AP stelt niet langer bevoegd te zijn. Een korte verkenning.  Online profielgericht adverterenDe zaak gaat in de kern over een bedrijf dat online advertenties verhandelt middels behavorial targeting. YD advertising bouwt van allerlei internetters middels o.m. cookies een profiel op...

Ook afgelopen jaar weer mensen (op staande voet) ontslagen wegens schending privacy

In 2015 is er weer veel gebeurd op het gebied van het privacyrecht. Het aantal berichten op de weblog en de kwesties ik tijdens het najaarsseminar heb besproken laten dat wel zien. Nu het jaar bijna voorbij is het aardig om wat statistieken op een rij te zetten. Ik begin met de lakmoesproef hoe zwaar privacy echt in een organisatie weegt: hoeveel mensen zijn er op straat komen te staan wegens schending van de privacy?Zoektocht op rechtspraak.nl Precieze cijfers over die vraag claim ik niet te...

De alternatieven voor Safe Harbor en het risico van handhaving met hoge boetes

Ruim tweeëneenhalve maand geleden verklaarde het Hof van Justitie de Safe Harbor regeling ongeldig. Export van persoonsgegevens naar de USA was daarmee per direct onrechtmatig. Een groot beletsel voor veel online diensten. Enkele dagen later kondigen de toezichtouders aan vanaf eind januari 2016 handhavend te gaan optreden. Die deadline komt steeds dichterbij. Waar staan we nu?Het exportverbod in het privacyrecht Het privacyrecht in de gehele Europese Unie (EU) verbiedt export van persoonsgeg...

Hoe de kosten bij een datalek al snel in de miljoenen kunnen oplopen

Wanneer persoonsgegevens door een fout op straat komen te liggen, is de organisatie die de fout gemaakt heeft aansprakelijk voor de schade die daar uit voortvloeit. Dat staat al ruim 14 jaar in artikel 49 Wbp. Dergelijke fouten werden echter lang niet altijd bekend. Dankzij de komende wet meldplicht datalekken moeten dergelijke fouten vanaf 1 januari vaak actief aan het slachtoffer gemeld worden. Hierdoor zou wel eens een een explosie aan claims kunnen gaan ontstaan, met hoge kosten tot gevol...

Werkgever aansprakelijk voor handel in MIDI-files door werknemer

De rechtbank Rotterdam heeft een muziekwinkel veroordeeld omdat één van de werknemers een illegaal handeltje in MIDI-bestanden (een soort muziekbestanden) had opgezet. Een dergelijke risico-aansprakelijkheid komt niet zo heel vaak voor bij IE-inbreuken.Kern van geschil: illegale handel in Midi-bestanden door werknemerHet geschil gaat tussen Key Music uit Rotterdam en Younique Music Group (Younique) uit Schoondijke. Key Music is een handelaar in muziekinstrumenten. Younique exploiteert Midi-fi...

1
...
4 5 6 7 8
...
27