1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 11

Aangescherpte regels rondom cyberveiligheid in aantocht (NIS2)

Op 14 december 2022 is de NIS2-richtlijn aangenomen. Deze richtlijn voorziet onder meer in meer coördinatie en samenwerking tussen lidstaten op het gebied van cyberveiligheid. Ook zullen (deels al bestaande) regels over cyberveiligheid op veel meer bedrijven en instellingen van toepassing worden. Wat betekent dit voor u?

Maatwerk of dealerafhankelijkheid? Over de uitdagingen bij implementatie van complexe software

Software kan diep ingrijpen in de processen van een onderneming. Wanneer die software dan ook nog eens, op zichzelf of dankzij de specifieke implementatie, niet eenvoudig te vervangen is, ontstaat een enorme afhankelijkheid van de leverancier. Afnemers zijn dan ook veelal beducht voor al te veel maatwerk of andere vormen van afhankelijkheid. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden laat echter zien dat het wel zaak is heel helder af te spreken wat nu precies onder die te voorkomen afhankelijkheid wordt verstaan. Ander trek je als afnemer toch aan het kortste eind.

Cloud providers straks verplicht bij faillissement administratie klant te overhandigen; andere klanten betalen de rekening

De regering heeft een wetsvoorstel voorgesteld op grond waarvan partijen die de administratie van een failliete partij onder zich houden, verplicht kunnen worden deze te verstrekken aan de curator. Dit is onder meer relevant voor aanbieders van clouddiensten. Betalen zij - en hun klanten - straks dubbel de rekening van een faillissement? Wetsvoorstel versterking positie curatorDe regering heeft het Voorontwerp Wet versterking positie curator gepubliceerd. Het doel van deze wet is onder meer o...

Mogelijk strenger toezicht op certificaatdienstverleners

Naar aanleiding van [intlink id="7957" type="post"]de hack van Diginotar[/intlink] heeft kamerlid Judith Sargentini van de Groene Fractie in het Europees Parlement vragen gesteld aan de Europese Commissie (EC). In de beantwoording van die vragen geeft de EC aan dat ze overweegt om strenger toezicht in te stellen op de verstrekkers van gekwalificeerde certificaten.Dat de hack van Diginotar heeft geleid tot vragen aan de Europese Commissie (EC) is bepaald niet opvallend. De huidige regels met b...

Geen langer gebruik Diginotar-certificaten door deurwaarders en notarissen

De OPTA heeft onlangs de registratie van Diginotar doorgehaald en bepaald dat de door Diginotar uitgegeven certificaten nog hooguit twee weken gebruikt mochten worden. Deurwaarders en notarissen hebben door middel van een kort geding geprobeerd een langere uitlooptermijn af te dwingen, maar dit is mislukt. Daarna heeft de curator bij een andere rechter een soortgelijke poging ondernomen, maar ook dit is afgewezen. Beeindigen registratie van Diginotar door OPTANaar aanleiding van [intlink id="...

Nederland slechts Europese middenmoter op het gebied van digitalisering

Uit het scoreboard van de digitale agenda 2011 van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ten opzichte van andere EU-landen relatief hoog scoort op indicatoren die met ecommerce verband houden, maar dat Nederland slechts een Europese middenmoter is op het gebied van digitalisering.Internet- en ecommerce cijfersBreedbandverbindingen zijn anno 2010 in bijna heel Europa overal te verkrijgen. In Nederland heeft maar liefst 90% van de bedrijven en bijna 80% van de consumenten een breedbandverb...

De Diginotar-hack nader uitgelegd

De hack bij Diginotar roept nog steeds erg veel vragen op. De uitleg die op diverse sites te vinden is, is vaak (zeer) technisch of juist heel algemeen van aard. In dit artikel tracht ik op een niet-technische wijze duidelijker te maken gemaakt wat nu de praktische gevolgen van de hack zijn.In mijn [intlink id="7881" type="post"]eerste artikel over de Diginotar hack[/intlink] legde ik al kort uit hoe de verbinding met websites met behulp van certificaten beveiligd wordt. In dit artikel ga ik...

Deense privacytoezichthouder staat gebruik Google cloud niet toe

Op verzoek van de Deense gemeente Odense heeft de Deense privacytoezichthouder geoordeeld over de vraag of het gebruik van Google Apps te verenigen is met het privacyrecht. De toezichthouder concludeert dat dit niet het geval is. De gemeente Odense wilde haar leraren gebruik laten maken van Google Apps (de verzameling van Google producten, zoals Google Docs, Google Maps, etc.) voor onder meer het registreren van lesroosters, het toetsen van leerontwikkeling van leerlingen en het communiceren...

Overstappen van papieren naar elektronische bedrijfsvoering

Veel ondernemers en organsiaties hebben een omvangrijk papieren archief en zoeken naar mogelijkheden om hier slimmer mee om te gaan. Het digitaliseren van het archief lijkt in dat kader een mogelijke oplossing. Een digitaal archief neemt immers minder ruimte in en maakt gegevens eenvoudiger vindbaar. Er zijn echter enkele juridische randvoorwaarden aan digitalisering verbonden.Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren en de gegevens daarin voor de duur van zeven jaar te bewa...

Invoering dwingende bewijskracht elektronische akten laat nog op zich wachten

Overeenkomsten worden steeds vaker elektronisch gesloten. Dat is ook gewoon mogelijk (soms onder enige nadere randvoorwaarden). Echter, het kunnen sluiten van elektronische overeenkomsten roept allerlei praktische en juridische vragen over bewijs op. Vandaar dat er een nieuwe wet komt over de bewijskracht van elektronisch opgeslagen gegevens. Invoering laat echter nog op zich wachten. Indien u een beroep wenst te doen op een overeenkomst, zult u in ieder geval moeten aantonen dat die overeenk...