1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Is het berekenen van de fiscale component bij de berekening van personenschade verleden tijd?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen dient bovengenoemde vraag bevestigend te worden beantwoord. Dit heeft te maken met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021; dat enkele maanden geleden voor spaarders als een mooi ‘kerstcadeau’ kwam, maar al snel bleek in de personenschadepraktijk dat met dit arrest de wettelijke basis voor de berekening van de fiscale component is komen te ontvallen.

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel dat ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’, aldus A-G mr. Wuisman.Feiten & omstandighedenA-G mr. Wuisman heeft aan de Hoge Raad op 23 juni 2017 (zaaknummer 16/04222) een conclusie verstrekt in een procedure tussen Allianz (voorheen London) en een benadeelde. De benadeelde is 5 ongevallen overkomen over de periode van 1992...

Digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht van start: ‘fingers crossed’

 Met ingang van 1 september 2017 is het bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland verplicht digitaal te procederen onder KEI (Kwaliteit En Innovatie rechtspraak). Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen op ieder front hard gewerkt om de centrale doelstellingen van KEI te bewerkstelligen. In een notendop staan centraal: de digitalisering, vereenvoudiging en versnelling van de procedure. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Ogenschijnlijk lijken de veranderingen onder KEI...

VERJARING VOORBEHOUD IN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

In het arrest van het hof Den Bosch van 18 juni 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:2085) heeft het hof kortweg geoordeeld dat de vordering van een benadeelde uit hoofde van een gesloten vaststellingsovereenkomst (1985) niet is verjaard, omdat de 20-jaar-termijn van art. 3:307 lid 2 BW eerst gaat lopen vanaf de dag dat de benadeelde (2007) bekend werd met de schade omdat vanaf dat moment de vordering op zijn vroegst opeisbaar is. Over dit arrest heb ik op deze kennispagina al een artikel geschreven.Van...

ZWIJGCONTRACT: JURIDISCH HOUDBAAR?

In het NPO 1- radioprogramma Argos van 19 maart 2016 werd bekend gemaakt dat het Tergooi Ziekenhuis te Hilversum de moeder (namens de nabestaanden) van haar 21-jarige zoon na diens plotselinge dood door een ernstige (medische) fout op 4 november 2014 een zwijgcontract heeft laten tekenen. In de tussen de moeder en het ziekenhuis gesloten vaststellingsovereenkomst werd de moeder een vergoeding toegezegd vanwege de fouten die het ziekenhuis had gemaakt. Maar in de overeenkomst stonden ook drie...

November 2015: twee maal het hoogste smartengeldbedrag toegewezen

De rechtbank Gelderland, team strafrecht, heeft op 11 november 2015 vonnis gewezen jegens drie mannen die naar het oordeel van de rechtbank zich schuldig hebben gemaakt aan het uitlokken/medeplegen van poging tot moord op twee personen en brandstichting met levensgevaar. De mannen hebben in de slaapkamer van de twee benadeelden een molotovcocktail gegooid waardoor de twee benadeelden ernstig letsel hebben opgelopen. De vrouwelijke benadeelde, waarbij de brandwonden iets minder erg waren, heef...

Verjaring van een gemaakt voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst: drie maal beoordeeld

Op 18 juni 2015 heeft het hof Den Bosch een arrest gewezen (ECLI:NL:GHSHE:2015:2085) waarin de verjaring van een gemaakt voorbehoud tussen een benadeelde student tandheelkunde en een voor een verkeersongeval aansprakelijke verzekeraar. Wat was het geval?In 1980 loopt een student tandheelkunde bij een verkeersongeval knieletsel op. In 1985 werd de schade tussen partijen geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst met een voorbehoud voor artrose. De tandheelkundestudent heeft sindsdi...

Echtgenoot niet aansprakelijk jegens echtgenote voor letsel door (eigen) hond

In een deelgeschillenprocedure heeft de rechtbank Den Haag op 4 maart 2015 (ongepubliceerd;  C/09/461987/HA ZA 14-334) geoordeeld dat de echtgenoot niet aansprakelijk is als medebezitter voor het letsel dat zijn echtgenote opliep door een beet van haar (hun) eigen hond.Het echtpaar in deze kwestie was al tweeënhalf jaar samen (mede)bezitter van een hond: een kruising tussen een Boerboel en een Presa Canario. De hond hadden zij samen uit het asiel opgehaald. De hond verbleef veelal buiten. Ook...

Onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Op 26 november 2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014:6661) heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschil een beslissing gewezen naar aanleiding van het verzoek van een benadeelde die ten onrechte zou zijn ‘onderzocht’ door een aansprakelijke verzekeraar.De verzekeraar was overgegaan tot een persoonlijk onderzoek omdat er twijfels waren gerezen met betrekking tot het waarheidsgehalte van de opgave van benadeelde. De benadeelde had de verzekeraar gemeld dat zij door whiplashachtige klachten tot bijn...

Fraude in letselschade: een persoonlijk onderzoek?

FraudeAls vertrekpunt geldt veelal dat bij de aanvang van een schadedossier en/of tijdens de afhandeling van een schade niet aan fraude wordt gedacht. Dat ligt op zich ook wel voor de hand omdat voor het overgrote deel daadwerkelijk schade wordt geleden onder een polis (overeenkomst) of schade uit een onrechtmatige daad (bijv. een verkeersongeval en/of bedrijfsongeval). Desondanks is het nodig aandacht te hebben voor fraude, omdat uit verschillende onderzoeken steeds weer blijkt dat – grofweg...

EHRM: werkgever mag niet in het medisch dossier kijken van een werknemer

Op 18 april 2012 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld (EHRM 18 april 2012; 20041/10) dat werkgevers geen recht op inzage hebben in het medisch dossier van een zieke werknemer. Wat was het geval.Een Frans bedrijf had zich erover beklaagd dat het geen inzage had gekregen in het dossier van een werknemer die was getroffen door longkanker. Daardoor kon deze werkgever zich niet verweren tegen de stelling dat de werknemer arbeidsongeschikt was geworden als gevolg van...

Inzage in het medisch dossier in letselschadezaken

Op het toneel van letselschadezaken spelen benadeelden, artsen, verzekeraars, medisch adviseurs, schadebehandelaars, advocaten en rechters een rol. Vanuit ieders vakgebied buigen zij zich over de situatie van de benadeelde. Het medisch dossier van benadeelde speelt daarbij vaak een cruciale rol. Veelal bestaat er verwarring en onduidelijkheid over de vraag wie het medisch dossier mag inzien. Wie mag wat aan wie geven?De functionele eenheidDe personen die medische gegevens mogen verzamelen c.q...