1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 38

Gestegen grondstofprijzen een gegronde reden voor aanpassing van de prijzen?

Geopolitieke spanningen, inflatie en een stevige klimaatagenda zorgen voor een flinke storm op de energiemarkt. De explosief stijgende grondstof- en energieprijzen zorgen ervoor dat veel ondernemers te maken krijgen met hoge inkoopkosten. Dit kan problemen opleveren wanneer leveranciers door hoge inkoopprijzen prijsafspraken (willen) doorbreken en de hogere (inkoop)kosten (willen) doorbelasten aan hun zakelijke klant.

De mogelijkheden van zorgaanbieders bij niet-nakoming van contracten door de wederpartij (deel 1)

Net als veel andere personen en bedrijven worden ook zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met wederpartijen die als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus (het ‘coronavirus’) hun contractuele verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Het voorbeeld van leveranciers die geen mondkapjes of andere medische hulpmiddelen meer kunnen leveren is inmiddels welbekend, maar er zijn genoeg andere situaties denkbaar. Als zorgaanbieder is het tijdens deze coronacrisis dan ook van belang om te weten welke opties er zijn.

De mogelijkheden van zorgaanbieders bij niet-nakoming van contracten door de wederpartij (deel 2)

Net als veel andere personen en bedrijven worden ook zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met wederpartijen die als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus (het ‘coronavirus’) hun contractuele verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Het voorbeeld van leveranciers die geen mondkapjes of andere medische hulpmiddelen meer kunnen leveren is inmiddels welbekend, maar er zijn genoeg andere situaties denkbaar. Als zorgaanbieder is het tijdens deze coronacrisis dan ook van belang om te weten welke opties er zijn. Wanneer mag u als zorgaanbieder weigeren te betalen? Bestaat er een recht op schadevergoeding wanneer er niet wordt geleverd? Wanneer kan een overeenkomst worden ontbonden? In twee blogs gaan wij nader op deze vragen in.

Deel IV Wetsvoorstel Franchise: gevolgen voor de praktijk

Eerder schreven mijn collega Charlotte Gerrits en ik in deze reeks drie artikelen over het voorontwerp van het Wetsvoorstel betreffende de wijziging van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (hierna: het “Wetsvoorstel”). Naar aanleiding van de ontvangen reacties uit de internetconsultatie is het voorontwerp op een aantal punten aangepast. Sinds 10 februari 2020 ligt het Wetsvoorstel in aangepaste vorm bij de Tweede Kamer.

Bescherm tijdens deze coronacrisis de liquiditeitspositie van uw onderneming en verlang vooruitbetaling!

Het Covid-19 virus (het Coronavirus) is niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid, maar kan ook een gevaar opleveren voor de continuïteit van ondernemingen. Uiteraard wil iedere ondernemer voorkomen dat de uitbraak van het Coronavirus op een gegeven moment leidt tot een faillissement of een surseance van betaling. Om de kans daarop zo klein mogelijk te houden, is het van belang om in deze coronacrisis in uw contracten specifieke aandacht te besteden aan het behoud van een goede liquiditeitspositie en het debiteurenbeheer van uw onderneming.

Agentuur, distributie en franchise: wat zijn de verschillen?

In de commerciële wereld zijn er verschillende manieren om in een samenwerking tussen één of twee bedrijven producten en/of diensten op de markt te brengen. Een dergelijke samenwerking kan in verschillende juridische vormen gegoten worden. Bijvoorbeeld in de vorm van agentuur, distributie of franchise.

1 2 3 4