1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 18

De mogelijkheden van zorgaanbieders bij niet-nakoming van contracten door de wederpartij (deel 1)

Net als veel andere personen en bedrijven worden ook zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met wederpartijen die als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus (het ‘coronavirus’) hun contractuele verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Het voorbeeld van leveranciers die geen mondkapjes of andere medische hulpmiddelen meer kunnen leveren is inmiddels welbekend, maar er zijn genoeg andere situaties denkbaar. Als zorgaanbieder is het tijdens deze coronacrisis dan ook van belang om te weten welke opties er zijn.

Deel III Wetsvoorstel Franchise: gevolgen voor de praktijk?

In onze vorige artikelen in deze reeks over het Wetsvoorstel bespraken wij de (wettelijke) definitie van franchise en de verplichtingen die onder het Wetsvoorstel gelden in de periode voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. In dit derde artikel zullen we in navolging daarop de belangrijkste verplichtingen uit het Wetsvoorstel bespreken die gelden tijdens looptijd van de franchiseovereenkomst.

Overgangsrecht Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen ten einde

Per 1 juli 2017 is artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek(“BW”) gewijzigd waardoor grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen in (in eerste instantie) nieuw gesloten contracten met het midden- en kleinbedrijf (“MKB”) en zelfstandige ondernemers (“ZZP’ers”), wanneer deze MKB’ers of ZZP’ers als leverancier of dienstverlener optreden.

Algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten: waar moet ik op letten? III: De blauwe lijst bij de richtlijn oneerlijke bedingen

In twee eerdere artikelen op deze kennispagina over het hanteren van algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten, stonden de zwarte- en grijze-lijst centraal. In het eerste artikel kwamen de zwarte-lijst bedingen aan bod: de bedingen die steeds onredelijk bezwarend worden geacht. In het tweede artikel stonden de grijze-lijst bedingen centraal: de bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Ondernemers die hun algemene voorwaarden hanteren jegens consumenten, dienen bij het opstellen van algemene voorwaarden ook rekening te houden met de zogenoemde “blauwe-lijst”. In dit derde en tevens laatste artikel komt deze minder bekende blauwe-lijst aan bod. Voordat de bedingen die op deze lijst staan worden besproken, zal eerst de achtergrond van de blauwe-lijst worden geschetst.

Algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten: waar moet ik op letten? II: 'De grijze-lijst'

Op deze kennispagina schreef ik recentelijk een eerste artikel over het hanteren van algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten. In dat artikel zette ik uiteen wanneer een wederpartij kwalificeert als consument en welke bedingen in algemene voorwaarden ten aanzien van een consument altijd als onredelijk bezwarend worden aangemerkt ( de ‘zwarte-lijst’).In dit tweede artikel van een serie van drie, ga ik in op de zogenoemde ‘grijze-lijst’ bedingen.‘Grijze-lijst’-bedingenIn mijn vorige art...

Algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten : waar moet ik op letten? I: het begrip consument & 'De zwarte lijst'

Indien er in de algemene voorwaarden van een onderneming een onredelijk bewarend beding voorkomt, is dit beding vernietigbaar. Dit betekent dat geoordeeld kan worden dat een dergelijk beding nooit tussen partijen heeft gegolden. Voor de vraag wanneer een beding dat ten aanzien van een consument wordt gehanteerd onder de open norm van ‘onredelijk bezwarend’ valt, kennen de nationale en Europese wetgeving enkele belangrijke spelregels.Als je als ondernemer algemene voorwaarden hanteert ten aanz...

Wettelijke rente of wettelijke handelsrente?

Wie, wat en waarom? Om verschillende redenen kan op een partij de verplichting rusten een geldsom te voldoen aan een andere partij. In de ideale wereld wordt een dergelijke verplichting natuurlijk altijd tijdig voldaan. Helaas leven we niet in een ideale wereld en komt een schuldenaar in de praktijk zijn verplichtingen nog wel eens niet (tijdig) na. In dit artikel ga ik in op één van de gevolgen die deze situatie met zich brengt: het aanspraak maken op wettelijke rente dan wel wettelijke handelsrente

Schadevergoeding van je (statutair) bestuurder die in het buitenland woont, weet bij welke rechter je moet zijn

Dat juridische procedures zich niet laten weerhouden door landsgrenzen is alom bekend. In de Europese Unie heeft men om die reden in een tweetal verordeningen regelingen vastgelegd over welke rechter in een bepaalde grensoverschrijdende procedure binnen de Europese Unie bevoegd is. Voor alle rechtsvorderingen die vóór 10 januari 2015 zijn ingesteld, geldt de EEX-Verordening (oftewel Brussel I-Verordening). Voor alle rechtsvorderingen die op of na 10 januari 2015 zijn ingesteld, geldt de verni...

Vordering tot betaling van een managementvergoeding, weet bij wie je aanklopt

De managementovereenkomst geniet, zo blijkt uit de praktijk, een grote mate van populariteit. In veel bedrijven wordt dan ook de keuze gemaakt om een leidinggevende op basis van een managementovereenkomst werkzaamheden te laten verrichten. Anders dan de term managementovereenkomst wellicht doet vermoeden betekent dit niet dat iedere persoon die ‘manager’ op zijn visitekaartje heeft staan op basis van een managementovereenkomst werkzaam is.  De managementovereenkomst reguleert in het algemeen...

Tweede Kamer stemt in met de Wet zorgplicht kinderarbeid

Tweede Kamer stemt in met de Wet zorgplicht kinderarbeidOp 7 februari 2016 werd in de Tweede Kamer met 82 stemmen het initiatiefwetsvoorstel houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (hierna: het “Wetsvoorstel” ) aangenomen. Hieronder bespreek ik dit Wetsvoorstel.Aanleiding initiatiefwetsvoorstelAldus de initiatiefnemer van het Wetsvoorstel, kamerlid Van Laar, is het voor de Nederland...

Buitengerechtelijke (incasso)kosten ten aanzien van consumenten? Hoe zit het ook alweer? De Hoge Raad geeft antwoord

Vaak gebeurt het dat gestuurde facturen niet worden betaald binnen de op de factuur genoemde termijn en na een eerste aanmaning. Als schuldeiser moet je in een dergelijk geval noodgedwongen kosten maken om je contractuele geldvordering bij de schuldenaar te incasseren. De wet geeft binnen bepaalde grenzen recht op vergoeding van dergelijke ‘buitengerechtelijke’ of ‘preprocessuele’ (incasso)kosten (hierna: “incassokosten”). Voor een zakelijke schuldenaar zijn deze grenzen ruimer dan voor een s...

Contracteren met het Verenigd-Koninkrijk: hoe te anticiperen op de verwachte Brexit

Op 23 juni jl. werd een door het Britse parlement georganiseerd raadgevend referendum gehouden over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Met een meerderheid van 51,9% van de stemmen koos het Britse volk ervoor de Europese Unie te verlaten. Een Brexit zal (juridische) gevolgen hebben voor ondernemers die contracteren met ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. In dit artikel zal ik ingaan op de gevolgen van de Brexit voor het op een overeenkomst met een Britse...

1 2