1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 6

Vervalt mededelingsplicht van verkoper als koper onderzoeksplicht schendt?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden draait de 'Bossche regel' om, dat de mededelingsplicht van de verkoper vóór de onderzoeksplicht gaat van de koper, en oordeelt dat de koper de verkoper niet kan verwijten dat hij geen mededeling heeft gedaan van ernstige verontreiniging van de grond, omdat de koper niet aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt dat hij de grond voor woningbouw wilde gaan doorverkopen.De casusKoper en verkoper waren in deze zaak eigenlijk beiden vennoot in een vennootschap onder firma (VO...

Bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit en rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst

De Rechtbank Oost-Nederland heeft geoordeeld dat bodemverontreiniging het normaal gebruik van een winkel/werkplaats met bovenwoning verhindert en dat de aanwezigheid van de bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit. Verkoper is naar het oordeel van de rechter tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst, zodat een volledige ontbinding gerechtvaardigd is.De zaakVerkoper en koper hebben een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een appartementsrech...

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk geoordeeld dat de gemeente op onrechtmatige wijze de onderhandelingen met een projectontwikkelaar inzake woningbouw op een locatie heeft afgebroken. Van een overeenkomst was geen sprake nu er geen aanbod was gedaan. Echter het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) had wel verwachtingen bij de projectontwikkelaar gewekt dat enige vorm van woningbouw zou worden toegestaan.De zaakEen terrein waar voorheen een steenfabriek gevesti...

Wijziging Wet bodembescherming; introductie gebiedsgerichte aanpak, lastenvermindering en verbetering van uitvoerbaarheid

De Tweede en Eerste Kamer heeft zich gebogen over twee wetsvoorstellen welke zien op aanpassingen aan de Wet bodembescherming (Wbb). Het eerste voorstel ziet op de introductie van een gebiedsgerichte aanpak van het diepere grondwater. Het tweede voorstel betreft de versnelling van de aanpak van spoedlocaties door lastenvermindering en een verbetering van de uitvoerbaarheid. Beide voorstellen zijn door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De eerste wetswijziging (gebiedsgerichte aanpak) is i...

Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Kan een gemeenteambtenaar namens de gemeente een overeenkomst aangaan? Dat kan, mits de betreffende ambtenaar daartoe bevoegd is en het college van burgemeester en wethouders daartoe besloten heeft. Kan de gemeente echter gebonden zijn aan een overeenkomst die onbevoegd is aangegaan? Ook dat kan, maar dan moet de tegenpartij uit gedragingen of verklaringen in redelijkheid hebben mogen vertrouwen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze persoon. De Rechtbank Zwolle-Lelystad oordeelde dat...

Bart van Meer nieuwe vennoot bij Dirkzwager advocaten & Notarissen NV

Met ingang van 1 april a.s. verwelkomt Dirkzwager advocaten & notarissen NV vastgoedadvocaat Bart van Meer als nieuwe vennoot binnen haar gelederen. Daarmee krijgt de sectie Vastgoed Arnhem versterking van een bevlogen en een in deze contreien bekende vastgoedadvocaat. Van Meer is gespecialiseerd in milieurecht, projectontwikkeling, ruimtelijk ordeningsrecht en onroerendgoedtransacties. Hiervoor was Van Meer ruim 15 jaar werkzaam als vennoot bij CMS Derks Star Busmann in Arnhem. Dat kanto...