1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 97

Deelgeschil tijdens bodemprocedure

In haar beschikking van 27 januari 2016 heeft de rechtbank Utrecht met zaaknummer: C/16/401223/ RA RK 15-228 (nog niet gepubliceerd) geoordeeld dat een verzoeker in een deelgeschilprocedure onvoldoende belang had bij zijn vordering omdat de bodemprocedure al liep. Waar rechtbanken bij invoering van de deelgeschilprocedure zo ongeveer alles als een deelgeschil aanmerkten met alle negatieve gevolgen van dien, is het goed dat de rechtbank in elk geval in deze zaak grenzen durft te stellen. Het k...

Wettelijke rente bij contractuele schadeclaim, geen handelsrente

Wettelijke rente is een gestandaardiseerde vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Daarmee worden allerhande ongrijpbare discussies voorkomen. Denk aan een partij die te laat betaald krijgt en dan betoogt dat bij tijdige betaling een super renderende investering zou zijn gedaan die men nu niet heeft kunnen doen. Hoe stel je vast dat het geld daarvoor was gebruikt? Of de vertraging bij een belangrijk zakelijk gesprek doordat je bent aangereden? Dat is onbegonne...

Opdrachtgever bouw hangt voor uitvoeringsfouten

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 22 december 2015 een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een projectontwikkelaar.CasusHet betrof de bouw van ondergrondse parkeergarage met 4 kantoortorens (‘La Guardia Plaza’) nabij metroviaduct Amsterdam Sloterdijk. Hoewel de projectontwikkelaar niet zelf fysiek handelingen had verricht, is deze toch uit hoofde van een eigen onrechtmatige daad aansprakelijk voor schade ontstaan bij uitvoeringshandelingen. Crux is dat de ontwikkelaar...

Namen afnemers paardenvlees-affaire toch geopenbaard door Wob-verzoek

Moeten de namen van de afnemers van vleesgroothandel Willy Selten bekend worden gemaakt? Mag de staatssecretaris deze informatie achterhouden vanwege de vrees voor een publieke schandpaal zonder context? Bij uitspraak van 2 december 2015 heeft de rechtbank Amsterdam zich over deze vragen gebogen en geconcludeerd dat namen en (rug)nummers moeten worden geopenbaard. Hoe de rechtbank tot deze conclusie is gekomen? Lees verder…Paardenvlees-affaireWeet u het nog? Begin 2013. Heel Nederland was in...

Whiplash: met klagen alleen red je het niet

Een whiplash is een letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of een andere plotselinge gebeurtenis waarbij het hoofd krachtig voor en achteruit bewogen wordt. De gevolgen van een whiplash zijn voor een arts dikwijls moeilijk of niet vast te stellen. Vanwege het feit dat whiplashklachten moeilijk objectiveerbaar zijn, is volgens vaste jurisprudentie voor het bewijs van die klachten voldoende dat objectief vastgesteld kan worden dat de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, ni...

Honden en liften, ook juridisch een ongelukkige combi

CasusEen dame op leeftijd stapt met aangelijnd hondje vanuit de hal op de begane grond in de lift, de liftdeur gaat dicht en het hondje springt nog net naar buiten. De riem, zo’n afrollende, rolt volledig uit maar dan houdt het op. De lift is onderweg naar de vierde verdieping en de riem is tekort zodat het hondje wordt opgehesen en klem komt te zitten tegen het plafond van de hal. Een nog in die hal aanwezige dame waarschuwt een buiten passerende jongeman die vervolgens poogt het hondje te b...

Langdurig zitten: het nieuwe risico voor de werkgever?

Uit recent wetenschappelijk onderzoek volgt dat langdurig zitten slecht is voor ons. We lopen een grotere kans op diabetes, hart- en vaatziekten en een vroegtijdige dood. Mogelijk is er zelfs een verband met het krijgen van depressies en borstkanker. Geen goed nieuws dus voor werknemers met een sedentaire (“zittende”) baan. Maar wat betekent dit voor de werkgever? Kan die binnenkort de eerste claims tegemoet zien?Juridisch kaderIn artikel 7:658 BW is bepaald dat een werkgever die maatregelen...

Wraking van de rechter minder populair

WrakingRechters moeten onpartijdig zijn. Als er aanleiding is om aan te nemen dat een rechter vooringenomen is, kan een rechter worden gewraakt. Wraking is een rechtsmiddel waarmee de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter kan worden beoordeeld. Als het wrakingsverzoek wordt toegewezen wordt de rechter vervangen. Als het verzoek niet wordt gehonoreerd dan blijft dezelfde rechter de zaak behandelen. Deze beslissing is definitief. Tegen de beslissing van de wrakingskamer staat geen...

Wetsvoorstel affectieschade naar Tweede Kamer

Eerder werd op deze site bericht over het nieuwe wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade. Inmiddels heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie de wetsvoorstellen zorg- en affectieschade losgekoppeld en alleen het wetsvoorstel affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend. Over het wetsvoorstel zorgschade gaat de minister in gesprek met de branche.Het wetsvoorstel affectieschade geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffe...

Analoge toepassing arrest Oerlemans/Driessen: exploitant koffieautomaat aansprakelijk voor een gebrek in die koffieautomaat, ook indien hij het gebrek niet kende of behoorde te kennen

Indien een schuldenaar tekort schiet in de nakoming van een verbintenis, dan is hij op grond van artikel 6:74 lid 1 BW verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dat bepaalt artikel 6:75 BW.Indien...

De spontane mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij de aanvraag van een voorlopige dekking

De mededelingsplicht en de rechtsgevolgen van niet-nakoming daarvanDe verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen (het zgn. kennisvereiste), en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen afsluiten, afhangt of kan afhangen (het zgn. kenbaarheidsvereiste). Dat bepaalt artikel 7:928 lid 1 BW.D...

Vergoeding van schade is nog geen erkenning van aansprakelijkheid

In het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 24 maart 2015 is geoordeeld over de aansprakelijkheid van de gemeente Roosendaal in verband met de aanleg van een spooraansluiting. De gemeente vergoedde schade, maar aansprakelijk is zij niet.De feitenIn deze zaak was een transportbedrijf op zoek naar een nieuwe vestigingslocatie en kwam zij in contact met Borgwerf, een samenwerkingsverband tussen een bouwbedrijf en een tweetal gemeenten. Het transportbedrijf in kwestie besloot, mede op...

1 2 3 4 5 6
...
9