1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 76

Weten We Zeker dat…de proceduretijd bij het UWV op de opzegtermijn in mindering mag worden gebracht?

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is geregeld dat de opzegtermijn mag worden verkort met de duur van de ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf. Als startdatum voor het berekenen van de proceduretijd geldt de datum waarop het volledige verzoek om toestemming door het UWV Werkbedrijf ontvangen is en als einddatum geldt de dagtekening van de beslissing op het ontslagverzoek. De (resterende) termijn van opzegging dient echter altijd één maand te bedragen. We weten zeker!

Weten We Zeker dat…voor BBL-leerlingen de ketenregeling niet geldt?

Weten We Zeker dat…voor BBL-leerlingen de ketenregeling niet geldt?Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Dit betekent dat een werkgever met een BBL-leerling meer dan drie tijdelijke contracten mag aangaan en ook voor een langere periode dan 24 maanden. Hij hoeft dus geen rekening te houden met de ketenregeling. We weten zeker!Let als werkgever wel goed op indien de werknemer na het afronden van zij...

Weten We Zeker dat…voor BBL-leerlingen de ketenregeling niet geldt?

Weten We Zeker dat…voor BBL-leerlingen de ketenregeling niet geldt?Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Dit betekent dat een werkgever met een BBL-leerling meer dan drie tijdelijke contracten mag aangaan en ook voor een langere periode dan 24 maanden. Hij hoeft dus geen rekening te houden met de ketenregeling. We weten zeker!Let als werkgever wel goed op indien de werknemer na het afronden van zij...

De registratieplicht ingevolge de Waadi

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gewijzigd. Sinds deze datum bestaat voor alle werkgevers die tegen een vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen, een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Hoewel deze plicht nu ruim twee jaar geldt, constateren wij in de praktijk dat veel werkgever niet op de hoogte zijn van deze plicht wat tot grote financiële consequenties kan leiden. In dit artikel zal de registratieplicht daarom op...

De Nederlandse Staat handelt niet onrechtmatig door gebruik te maken van een payrollconstructie

Werknemers in dienst van een payrollonderneming wenden zich de laatste tijd in toenemende mate tot de rechter met het verzoek aan de rechter vast te stellen dat zij een arbeidsovereenkomst met hun feitelijk werkgever hebben. De werknemer in deze zaak (rechtbank Den Haag 23 oktober 2014, JAR 2014,117) ging echter nog een stapje verder en stelde zich op het standpunt dat de Nederlandse Staat jegens hem onrechtmatig had gehandeld door hem bij aanvang van zijn werkzaamheden niet aan te stellen al...

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2014 ingevolge het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft al vele pennen in beweging gebracht. Op dit moment is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer en zal op korte termijn duidelijk worden of het wetsvoorstel de eindstreep haalt.Wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen (en daar ziet het naar uit), dan treden de eerste wijzigingen al met ingang van 1 juli aanstaande in werking. De hoogste tijd om in dit artikel de belangrijkste wijzingen per 1 juli voor u op een rijtje te zetten.1...

Wijziging ketenregeling 1 jaar uitgesteld

Afgelopen week is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenaamde ketenregeling. Op dit moment kan een werkgever kort gezegd drie opvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien indien zij elkaar met tussenpozen van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescher...

Wijziging ketenregeling 1 jaar uitgesteld

Afgelopen week is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenaamde ketenregeling. Op dit moment kan een werkgever kort gezegd drie opvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien indien zij elkaar met tussenpozen van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescher...

Premiekorting bij indienstneming jonge werknemers

Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid introduceert het kabinet met ingang van 1 juli 2014 een premiekorting voor werkgevers die jongeren in dienst nemen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Het doel van deze maatregel is werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen.De kortingsregeling is van tijdelijk aard en van toepassing op jongeren die in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst worden genomen.Om de premiekorting te mogen toepassen gelden de volgend...

Rasmussen terecht door Rabo Wielerploeg op staande voet ontslagen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vastgesteld dat de Rabo Wielerploeg Rasmussen op 26 juli 2007 terecht op staande voet ontslagen heeft. Volgens het Hof is komen vast te staan dat Rasmussen op essentiële momenten onjuiste informatie aan de Rabo Wielerploeg heeft verstrekt met betrekking tot zijn verblijfplaats in juni 2007. Terwijl Rasmussen herhaaldelijk verklaard heeft in Mexico te hebben verbleven, bevond hij zich in werkelijkheid in Italië. Dat levert volgens het Hof een dringende reden voo...

Opnieuw streep door payrollconstructie

In navolging van de kantonrechter Leeuwarden, de kantonrechter Rotterdam en de kantonrechter Almelo, heeft thans ook de rechtbank Den Haag geoordeeld dat door een payrollconstructie heengekeken moet worden.In deze zaak, die was aangespannen tegen een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, concludeerde de rechtbank dat de rechtspositie van werknemers onveranderd blijft indien hun werkgever hen onderbrengt bij een (andere) payrollonderneming.UitspraakDe Staat had een aanbesteding...

1 2 3 4 5 6 7