1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 72

De registratieplicht ingevolge de Waadi

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gewijzigd. Sinds deze datum bestaat voor alle werkgevers die tegen een vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen, een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Hoewel deze plicht nu ruim twee jaar geldt, constateren wij in de praktijk dat veel werkgever niet op de hoogte zijn van deze plicht wat tot grote financiële consequenties kan leiden. In dit artikel zal de registratieplicht daarom op...

De Nederlandse Staat handelt niet onrechtmatig door gebruik te maken van een payrollconstructie

Werknemers in dienst van een payrollonderneming wenden zich de laatste tijd in toenemende mate tot de rechter met het verzoek aan de rechter vast te stellen dat zij een arbeidsovereenkomst met hun feitelijk werkgever hebben. De werknemer in deze zaak (rechtbank Den Haag 23 oktober 2014, JAR 2014,117) ging echter nog een stapje verder en stelde zich op het standpunt dat de Nederlandse Staat jegens hem onrechtmatig had gehandeld door hem bij aanvang van zijn werkzaamheden niet aan te stellen al...

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2014 ingevolge het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft al vele pennen in beweging gebracht. Op dit moment is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer en zal op korte termijn duidelijk worden of het wetsvoorstel de eindstreep haalt.Wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen (en daar ziet het naar uit), dan treden de eerste wijzigingen al met ingang van 1 juli aanstaande in werking. De hoogste tijd om in dit artikel de belangrijkste wijzingen per 1 juli voor u op een rijtje te zetten.1...

Wijziging ketenregeling 1 jaar uitgesteld

Afgelopen week is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenaamde ketenregeling. Op dit moment kan een werkgever kort gezegd drie opvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien indien zij elkaar met tussenpozen van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescher...

Wijziging ketenregeling 1 jaar uitgesteld

Afgelopen week is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenaamde ketenregeling. Op dit moment kan een werkgever kort gezegd drie opvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien indien zij elkaar met tussenpozen van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescher...

Premiekorting bij indienstneming jonge werknemers

Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid introduceert het kabinet met ingang van 1 juli 2014 een premiekorting voor werkgevers die jongeren in dienst nemen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Het doel van deze maatregel is werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen.De kortingsregeling is van tijdelijk aard en van toepassing op jongeren die in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst worden genomen.Om de premiekorting te mogen toepassen gelden de volgend...

Rasmussen terecht door Rabo Wielerploeg op staande voet ontslagen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vastgesteld dat de Rabo Wielerploeg Rasmussen op 26 juli 2007 terecht op staande voet ontslagen heeft. Volgens het Hof is komen vast te staan dat Rasmussen op essentiële momenten onjuiste informatie aan de Rabo Wielerploeg heeft verstrekt met betrekking tot zijn verblijfplaats in juni 2007. Terwijl Rasmussen herhaaldelijk verklaard heeft in Mexico te hebben verbleven, bevond hij zich in werkelijkheid in Italië. Dat levert volgens het Hof een dringende reden voo...

Opnieuw streep door payrollconstructie

In navolging van de kantonrechter Leeuwarden, de kantonrechter Rotterdam en de kantonrechter Almelo, heeft thans ook de rechtbank Den Haag geoordeeld dat door een payrollconstructie heengekeken moet worden.In deze zaak, die was aangespannen tegen een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, concludeerde de rechtbank dat de rechtspositie van werknemers onveranderd blijft indien hun werkgever hen onderbrengt bij een (andere) payrollonderneming.UitspraakDe Staat had een aanbesteding...

Heeft de directeur-grootaandeelhouder recht op een WW-uitkering?

De werknemer die werkloos is heeft recht op een WW-uitkering, zo luidt het belangrijkste artikel in de Werkloosheidswet (hierna: WW). Wie als werknemer heeft te gelden, wordt in artikel 3 van de WW nader uitgewerkt. Werknemer is degene die in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.Het hebben van een ‘dienstbetrekking’ is daarmee de toegangspoort tot de WW. Strikt genomen staat een directeur-grootaandeelhouder op grond van zijn arbeidsovereenkomst met de vennootschap w...

Payrolling: het einde in zicht?

Op 11 maart jl. verscheen op deze kennisportel een bijdrage van mijn kantoorgenoot mr. Van Schaick naar aanleiding van een spraakmakende uitspraak van de kantonrechter Rotterdam over payrolling. In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter dat voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel door een payrollonderneming, moet worden afgespiegeld binnen de materieel werkgever (de inlener). De kantonrechter zette daarmee de beleidsregels van het UWV WERKbedrijf inzake payrolling opzij. Omdat de...

Oeps, één dag te laat

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet meer weg te denken in ons arbeidsrechtelijk bestel. Het merendeel van de werknemers krijgt bij aanvang van het dienstverband eerst één (of meerdere) arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd aangeboden alvorens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verstrekt. Kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat deze van rechtswege eindigt wanneer de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken. Het is van belang om g...

Discussie over omvang loonstop bij weigeren passende arbeid

Indien een zieke werknemer zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te verrichten, heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon van de werknemer stop te zetten. Dit wordt ook wel een ‘loonsanctie’ genoemd. In de rechtspraak bestaat thans discussie over de vraag of de loonsanctie ingeval een werknemer weigert passende arbeid te verrichten, betrekking heeft op het loon over de uren die de werknemer weigert passende arbeid te verrichten dan wel op het volledige loon.De kantonrechter Am...

1 2 3 4 5 6