1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 6

Schending belang verzekeraar doordat schade niet is vastgesteld door ABS schadeherstelbedrijf

Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat een verzekeraar van een verzekerde verlangt dat deze bij een schadegeval, voorafgaand aan herstel, de schade laat vaststellen door een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf.Uitspraak Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in haar uitspraak van 29 juli 2015. InShared  was door een verzekerde gedagvaard wegens het niet uitkeren van herstelkosten van haar auto. Daartoe was InShared niet overg...

Aangetekende brief niet vereist bij verjaring artikel 7:942 BW (oud)

Ten aanzien van een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering geldt krachtens artikel 7:942 BW een bijzondere (en dwingend rechtelijke) verjaringstermijn van 3 jaar ingaande na aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.Stuiting van de verjaringstermijn geschiedt door het doen van een schriftelijke mededeling, waarbij aanspraak wordt gemaakt op de uitkering. Wanneer de verzekeraar aansprake...

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering

Ten vervolge op de op deze kennispagina verschenen artikelen inzake de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen kan inmiddels worden gemeld dat ook de Hoge Raad in het arrest van 21 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:396) naar aanleiding van de uitspraak van het HvJEU heeft geoordeeld dat het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtshulpverlener niet afhankelijk is van een besluit van de rechtsbijstandverzekeraar dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld.&n...

Vrije advocaatkeuze door verzekeringnemer bij een rechtsbijstandverzekering

Ruim een jaar geleden heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 28 september 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW7507) het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: ‘HvJEU’) verzocht om een uitspraak te doen betreffende het recht op een vrije advocaatkeuze door een verzekeringnemer. Er is nu duidelijkheid: de verzekeringnemer heeft recht op een vrije advocaatkeuze.Onderstaand de door de Hoge Raad gestelde vragen en de door het HvJEU in het arrest van de 7 november 2013 (zaak C-442/12) geformuleerde antw...

HvJEU: bestaat (het recht op) een vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering?

In het arrest van de Hoge Raad van 28 september 20120 (LJN: BW7507) staat de vraag centraal wanneer (het recht op) de vrije keuze van een advocaat bestaat indien een rechtsbijstandverzekering is afgesloten.In deze zaak heeft DAS rechtsbijstand de vrije advocaatkeuze beperkt door dit alleen toe te staan indien DAS zelf besluit de procedure niet te laten behandelen door een eigen rechtshulpverlener. Met andere woorden: de vrije advocaatkeuze van de verzekerde is dan afhankelijk van de mening va...

Aanspannen procedure jegens verzekeraar ondanks merkelijke schuld verzekerde

De Hoge Raad heeft op 6 april jl. uitspraak gedaan in de zaak van Grand Café Duka B.V. tegen Achmea over de vraag of het aanspannen van een procedure tegen de verzekeraar die weigert tot uitkering over te gaan, misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen van de verzekerde kan inhouden. In opdracht van de verzekerde was namelijk brand gesticht en de verzekerde wist derhalve daardoor voorafgaand aan de procedure dat de vordering was gebaseerd op onjuiste feiten en omstandigheden. De Hoge...