De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 46

Termijnen aanbestedingsprocedures

Per 1 juli 2016 zijn de minimumtermijnen van Europese aanbestedingsprocedures gewijzigd. Hier volgt ...

Frank Cornelissen
Lees meer

Financiële ratio’s als geschiktheidseisen

Aanbesteders mogen in het algemeen eisen dat inschrijvers minimaal aan de volgende financiële ratio’...

Frank Cornelissen
Lees meer

Annotatie JAAN over niet-ingekaderde gunningscriteria

Frank Cornelissen
Lees meer

Eisen PvE geen minimumeisen door akkoordverklaring

Aanbestedende diensten eisen geregeld van inschrijvers dat zij zich akkoord verklaren met een progra...

Frank Cornelissen
Lees meer

Terugkomen op gunningsvoornemen toegestaan?

Bij herbeoordeling van inschrijvingen en de daaropvolgende herziening van een gunningsvoornemen dien...

Frank Cornelissen
Lees meer

Gezamenlijk aanbesteden en het clusterverbod

Overheden en nutsbedrijven werken in toenemende mate samen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Daar...

Frank Cornelissen
Lees meer

Vrijwillige aanbesteding verkoop grond

Frank Cornelissen
Lees meer

Meerdere aanbestedende diensten? Dan kan een inschrijver ze slechts tezamen aanspreken

Als meerdere diensten samen een opdracht aanbesteden, vormen zij in die aanbestedingsprocedure samen...

Frank Cornelissen
Lees meer

Niet-volgen gewijzigde inschrijvingswijze leidt tot ongeldigheid inschrijving

Een aanbestedende dienst kan de voorgeschreven inschrijvingswijze aanpassen in een Nota van Inlichti...

Frank Cornelissen
Lees meer

Ervaring en kwalificaties ook als gunningscriterium

De kwalificaties van het personeel van inschrijvers dat een overheidsopdracht daadwerkelijk moet uit...

Frank Cornelissen
Lees meer
1 2 3 4