1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 186

Beoordelingssystematiek mag subjectief

Recent hebben zowel de Arnhemse kort gedingrechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts duidelijk gemaakt dat subjectiviteit in een beoordelingssystematiek is toegestaan, mits voldaan is aan bepaalde (objectieve) randvoorwaarden.

Verificatieplicht: hoe zit dat nou precies

In de Tender nieuwsbrief bespreken Tony van Wijk en Iris Neddaoui-Docter verschillende vragen over de verificatieplicht in aanbestedingsprocedures.

Certificaat in concept reden voor afwijzing

Een recente uitspraak van de Haarlemse kortgedingrechter onderstreept het belang voor inschrijvers om tijdig alle uitgevraagde stukken en documenten te verzamelen. Er is beperkte ruimte voor herstel van onvolledige inschrijvingen. Die ruimte is er in ieder geval niet als in de aanbestedingsstukken is opgenomen dat het gebrek tot een knock-out leidt.

Aanbestedingskort geding in Coronatijd

Aanbestedingskort gedingen gaan -in ieder geval bij de rechtbank Arnhem- door ondanks de Coronamaatregelen. De behandeling vindt uiteraard wel op aangepaste wijze plaats; pleitnota’s worden vooraf ingediend en de mondelinge behandeling gebeurt telefonisch. Zo blijkt ook uit een vonnis van 1 april waarbij de provincie Gelderland in het gelijk is gesteld in het kader van een aanbesteding voor onderhoud van bomen.

Korting mag ondanks verbod negatieve prijzen

Een in de aanbestedingsstukken opgenomen verbod om negatieve prijzen aan te bieden betekent niet dat ook geen korting mag worden aangeboden. Temeer niet als in de inschrijfstaat een post ‘Korting’ is opgenomen (althans niet is verwijderd).

Exoneratie gebreken laat onverlet waarschuwingsplicht

Een exoneratie van een aannemer voor schade veroorzaakt door gebreken aan een door een derde te plaatsen fundering laat onverlet dat de aannemer nog steeds aansprakelijk kan zijn bij schending van zijn waarschuwingsplicht met betrekking tot die fundering.

Hoogwater geen onvoorziene omstandigheid

In 2016 was er ongebruikelijk hoogwater in de Waal maar van een onvoorziene omstandigheid -en dus aanspraak van de opdrachtnemer op een bijbetaling- was geen sprake.

Punten hoeven van tevoren niet bekend te zijn

Een interessante uitspraak van de Amsterdamse kort gedingrechter dat in de aanbestedingsstukken niet alle punten/criteria vermeld hoeven te worden en een voorbeeld van een wel heel erg marginale toetsing.

Vrij om te kiezen voor inhouse

In Nederland staat het een aanbestedende dienst vrij te kiezen voor (quasi-)inhouseopdrachtverlening (dus zonder aanbesteding) in plaats van het extern plaatsen van opdrachten (dus in principe met aanbesteding).

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen

Op 31 oktober 2019 zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures gepubliceerd in het Europees publicatieblad. De drempels liggen de komende twee jaar iets lager.

1 2 3 4 5 6
...
16