1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 186

Transitiekosten reden voor niet aanbesteden?

Indien vanwege aanzienlijke transitiekosten niet aannemelijk is dat een ander dan de zittende aanbieder een concurrerende aanbieding kan doen, mag worden gecontracteerd met de zittende aanbieder.

Lesjes inschrijven op een RAW-bestek

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een advies gepubliceerd over de afwijzing van een inschrijving op grond van een RAW 2015-bestek. In het advies legt de Commissie nog eens duidelijk uit welke kosten onder de eenheidsprijs bij een bestekspost moeten worden geschaard en welke onder de staartpost ‘algemene kosten’.

Huur of concessie?

Een huurovereenkomst van parkeerterreinen kwalificeert als concessieovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet als de 'huurder' ook verplicht is de terreinen te exploiteren.

Belang rechtsverwerkingsclausule in aanbestedingsstukken

De Haagse Voorzieningenrechter oordeelde dat geen sprake is van rechtsverwerking als inschrijver een vraag heeft gesteld over het onderwerp waarover in kort geding wordt geklaagd. Hiermee wordt het belang voor een goede rechtsverwerkingsclausule in de aanbestedingsstukken onderstreept.

Realistisch en marktconform inschrijven: het blijft een gruwel

Opnieuw heeft een voorzieningenrechter geweigerd inzage te verlenen in de prijzen waarmee de winnaar van een aanbestedingsprocedure heeft ingeschreven. De motiveringsplicht van een aanbestedende dienst gaat niet zover dat deze bedrijfsvertrouwelijke informatie van de winnende inschrijver dient te verstrekken, zelfs niet als een andere partij hierdoor niet kan controleren of de winnaar een realistische en marktconforme inschrijving heeft gedaan. Wij schreven er het volgende artikel over.

Drempel blijft hoog om stukken van concurrent in te zien

Exterion en JCDecaux hebben hun concurrentiestrijd in de rechtszaal voortgezet. Exterion eiste van de gemeente Arnhem inzage in de overeenkomst die de gemeente met JCDecaux had gesloten. Volgens Exterion was sprake van een oneerlijke bevoordeling (staatssteun). Zij kon de aanwezigheid van staatssteun echter onvoldoende aannemelijk maken. De rechter wees daarom de vordering ex artikel 843a Rv tot overlegging van de contractstukken af

Commissie van Aanbestedingsexperts, 29-01-2018 (annotatie)

De Aanbestedingswet 2012 biedt sinds de herziening in 2016 meer mogelijkheden voor het opnemen van een keurmerk in de aanbestedingsstukken. Op grond van artikel 2.78a Aw 2012 kan een aanbestedende dienst onder voorwaarden een keurmerk opnemen in de technische specificaties van het bestek. In deze annotatie zullen de voorwaarden voor het eisen van een keurmerk aan de orde komen en zal worden ingegaan op de uitleg van deze voorwaarden.

Vragen naar het beste product mag niet

De rechtbank heeft onlangs de gestelde eisen en wensen bij een Europese aanbesteding van pacemakers en ICD’s onder de loep genomen.

1 2 3 4 5 6
...
16