1. Home
 2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 3

Onteigening: ondanks ondertekende Samenwerkingsovereenkomst toch noodzaak tot onteigening!

Bij Koninklijk Besluit van 5 maart 2016 heeft de Kroon geoordeeld over de vraag of de onteigenende partij terug mag komen op een gesloten overeenkomst indien die mogelijk staatssteun inhoudt. Feiten De Minister van I&M verzoekt om aanwijzing ter onteigening op grond van Titel IIa, om de verbreding en aanpassing mogelijk te maken van de Rijksweg 27 (A27). Het gaat om gronden van Stichting Gooisch Natuurreservaat te Hilversum.Volgens de Stichting heeft zij al in 2011 in een Samenwerkingsove...

Naleving Wet openbaarheid van bestuur is verantwoordelijkheid Minister en niet van de provincie/gemeente

Op 15 november 2011 heeft de Kroon een uitvoerig KB (nr. 11.002723) geslagen met interessante overwegingen over de verplichtingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.Het KB Zeeland ziet op de onteigening ten behoeve van het provinciale inpassingsplan “Waterdunen’. Dit plan voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling waarbij kustversterking wordt gecombineerd met de realisatie...

Onteigeningsschadeloosstelling doorgaans geen staatssteun

Het Gerecht van de Europese Unie heeft recent bevestigd dat schadevergoeding wegens onteigening van activa “doorgaans niet als staatssteun wordt aangemerkt”. Bij onteigening van een productiefaciliteit kan een preferent elektriciteitstarief voor een periode van 30 jaar een passende compensatie zijn die geen strijd oplevert met de staatssteunregels. Een latere aanpassing van de vergoeding is zonder wettelijke grondslag echter niet acceptabel en kan wèl worden aangemerkt als staatssteun.Zie voo...