1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 38

Klassieke valkuil: wat moet er in een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling dient aan vier wettelijke vereisten te voldoen. Daarnaast kunnen afwijkende of aanvullende contractuele eisen gelden. Dit gaat in de praktijk nog (te) vaak fout, met name ook in IT-geschillen.

Hof Amsterdam: beperkte uitleg zorgplicht IT-leverancier vanwege incidentele en afgebakende opdracht

De zorgplicht van de IT-leverancier is al jaren in ontwikkeling. Jurisprudentie laat zien dat de omvang van deze zorgplicht als maar veelomvattender wordt. In een recent arrest legt het Hof Amsterdam de zorgplicht juist een keer beperkt uit: bij de beoordeling van de reikwijdte van de zorgplicht moet de aard en inhoud van de overeenkomst niet uit het oog worden verloren. De afspraken uit de overeenkomst bepalen immers waar de zorgplicht op ziet. In casu gaf de opdrachtgever een incidentele opdracht voorzien van duidelijke instructies, hetgeen volgens het hof invloed heeft op de hoogte van de zorgplicht van de IT-leverancier.

Zo voorkom je dat een loot box als verboden kansspel wordt aangemerkt

Om niet te kwalificeren als kansspel moet een loot box aan twee voorwaarden voldoen: de buit mag niet verhandelbaar zijn en de speler moet zijn winstkans met behendigheid kunnen vergroten. Hoe dat in een individuele game te realiseren is altijd maatwerk.

Stappenplan bij een datalek

Een datalek zit in een klein hoekje en overkomt de beste. Iedere organisatie kan er vroeg of laat mee te maken krijgen. Jaarlijks ontvangt de Autoriteit Persoonsgegevens (tien)duizenden meldingen van een datalek. Bij een datalek komt er in korte tijd veel op een organisatie af. Snel en adequaat handelen is bij dergelijke incidenten cruciaal. In dit blogartikel geven wij een praktisch stappenplan wat te doen bij een (potentieel) datalek, met name in het licht van de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

De (bijzondere) zorgplicht van de IT-leverancier: een overzicht

Welke inspanning mag van een IT-leverancier verwacht worden? De beantwoording van die vraag wordt gekleurd door de zorgplicht van een IT-leverancier. En deze zorgplicht is in ontwikkeling. In dit blog geef ik een uitgebreid overzicht van de invulling van de (bijzondere) zorgplicht van de IT-leverancier door de rechtspraak tot dusver. Dit blog is een blijvend "work in progress" dat steeds verrijkt zal worden, en is daardoor blijvend actueel.

Rechtbank Amsterdam: zorgplicht IT-leverancier bij gebrek aan afspraken

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam wordt de zorgplicht van de IT-leverancier verder ingekleurd. Ditmaal velt de rechtbank een oordeel over hetgeen van een IT-leverancier bij gebrek aan afspraken verwacht mag worden. Voor een overzicht van de invulling van de zorgplicht tot dusver, verwijs ik graag naar mijn overzichtsblog.

Geldt een kortere redelijke termijn tot nakoming in ingebrekestelling na eerder gestelde termijnen of sommaties?

De Hoge Raad wees vorige week een bruikbaar arrest over de redelijkheid van de termijn tot nakoming die in een ingebrekestelling gehanteerd dient te worden. De Hoge Raad overweegt dat bij het oordeel over de redelijkheid van de lengte van die termijn, ook eerder gestelde termijnen en eerdere sommaties meewegen. Een en ander heeft tot gevolg dat eerder gestelde termijnen voor nakoming kunnen betekenen dat een in een ingebrekestelling gestelde termijn korter mag zijn dan wanneer de schuldenaar niet al eerder een termijn voor nakoming was gesteld of daartoe was gesommeerd. Ook de omstandigheden dat die eerdere termijnen geen fataal karakter hadden of dat de eerdere sommaties niet aan de vereisten van een ingebrekestelling voldeden, staan daaraan niet in de weg. Dit arrest van de Hoge Raad is daarmee van grote betekenis voor IT-geschillen.

IT-contracten (deel 12): Overmacht

Overmacht is eigenlijk niets meer dan een omstandigheid waar je niets aan kunt doen, maar waardoor je niet in staat bent te doen wat je eigenlijk zou moeten doen.

IT-contracten (deel 10): Garantie

Binnen IT-contracten is garantie een veelbesproken en bediscussieerd onderwerp. Het overeenkomen van garanties geschiedt immers in het spanningsveld tussen de belangen van de leverancier enerzijds en de belangen van de afnemer anderzijds. In dit blog ga ik in op wat een garantie eigenlijk is, waarna ik een aantal veelvoorkomende garanties behandel.

1 2 3 4