1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 47

WABlopen: Cumulatiegrond wint (nog) geen terrein!

Inmiddels zijn er drie uitspraken gepubliceerd over een ontbindingsverzoek op de i-grond: tot nu toe zijn alle ontbindingsverzoeken afgewezen. Tip: werkgevers, motiveer de cumulatiegrond afzonderlijk!

De eerste uitspraak over de cumulatiegrond is een feit

Op 6 februari 2020 schreef ik voor onze WABlopen-reeks een artikel waarin ik vooruitliep op de eerste uitspraak van de kantonrechter over de cumulatiegrond. Vandaag is het zover. De eerste uitspraak waar de kantonrechter ingaat op de i-grond is een feit.

WABlopen: oproepovereenkomst en aanbod tot vaste arbeidsomvang (deel II)

In een eerdere bijdrage zijn wij ingegaan op de vraag wanneer het aanbod tot vaste arbeidsomgang moet worden gedaan, wat de gevolgen zijn bij het niet tijdig doen van een dergelijk aanbod en hoe de arbeidsomvang moet worden berekend. In deze bijdrage gaan wij dieper in op het aanbod tot vaste arbeidsomvang en vanaf welke datum de vaste arbeidsomvang ingaat.

WAB-lopen: het is wachten op de eerste ontbindingsuitspraak op de cumulatiegrond

Minister Koolmees beoogde met de invoering van de cumulatiegrond (i-grond) een versoepeling van het ontslagrecht, zodat het risico voor werkgevers bij het aangaan van een vast contract wordt verkleind en werkgevers minder terughoudend zijn om een vast contract aan te gaan. Het is nu wachten op de eerste ontbindingsuitspraken op de i-grond om te bezien hoe dit in de praktijk zal werken. In deze bijdrage geven wij u alvast een voorschot.

WABlopen: de oproepovereenkomst en het wijzigen van een oproep (deel II)

In onze vorige bijdrage zijn we ingegaan op de gewijzigde oproeptermijn én de gevolgen die zijn verbonden aan het intrekken en wijzigen van een oproep. In deze bijdrage gaan we nog een stapje verder en bespreken we aan de hand van een voorbeeld hoe een en ander zich verhoudt tot de aanspraak van een werknemer op minimaal drie uur loon bij een oproep.

Help, ik moet slapend dienstverband beëindigen, maar ik kan de transitievergoeding niet voorfinancieren!

Vorige week heeft de kantonrechter te Rotterdam een eerste uitspraak gewezen over het beëindigen van een ‘slapend dienstverband’, nadat de Hoge Raad in november 2019 de knoop heeft doorgehakt. De Hoge Raad oordeelde toen dat een werkgever in beginsel gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een transitievergoeding.

Rechter tikt FNV op haar vingers bij staking KLM

De voorzieningenrechter heeft FNV in een stakingskwestie een ferme tik gegeven op haar vingers. Het begint met de overweging van de voorzieningenrechter dat FNV een minder laconieke houding niet had misstaan. De aangekondigde 24 uur stakingsacties zijn onevenredig in de wetenschap dat enkele tientallen actievoerders schade bij KLM van vele miljoenen en ellende voor vele duizenden passagiers kunnen veroorzaken. Lees hieronder een samenvatting van de uitspraak.

Hoge Raad over slapende dienstverbanden. Ontslagplicht?

BREAKING NEWS: Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of een werkgever een slapend dienstverband met een werknemer moet beëindigen onder uitbetaling van de transitievergoeding.

Werkgever dient zijn woorden zorgvuldig te kiezen bij voorstel tot mediation

In de praktijk komt het geregeld voor dat een werkgever met een zieke werknemer het gesprek aan wil gaan over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een door een bedrijfsarts geadviseerd mediationtraject wordt hier dan ook vaak voor gebruikt. Als werkgever dient u echter terughoudend te zijn om het einde van het dienstverband expliciet als doel van de mediation te benoemen. Onderstaande uitspraak in kort geding van de Rechtbank Midden-Nederland laat zien waarom.

1 2 3 4