1. Home
 2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 5

Niet altijd pakjesavond voor de pandhouder

Ook op pakjesavond kan er voor de pandhouder toch soms sprake zijn van een lege jute zak. Als vorderingen worden verpand, moet er worden voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste. In een recent arrest gaat de Hoge Raad weer eens op dit vereiste in.

Financieringen: buitenlandse zekerheidsrechten

Een financier zal geen lening verstrekken zonder enige zekerheid van terugbetaling. Ter zekerheid van voldoening van de betalingsverplichtingen vraagt een financier om zekerheidsrechten. Als een onderneming activa en onderdelen in het buitenland heeft of de financier zelf buitenlands is, kan zij mogelijk ook om zekerheidsrechten naar buitenlands recht vragen.

Financieringen: opeisbaarheid van de lening

Door de financier worden (soms zware) eisen gesteld aan het beschikbaar stellen van een lening. Begrijpelijk, want een financier loopt natuurlijk een bepaald risico door een grote som geld onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen. Als aan bepaalde eisen niet wordt voldaan, mag de financier de lening “opeisen”.

Financieringen: cross-default

In een lening wordt vaak een cross-defaultbepaling opgenomen. Wat houdt deze bepaling in en welke gevolgen heeft deze bepaling voor uw lening?

Executoriale verkoop van aandelen en blokkeringsregelingen

Stel, een bank verstrekt aan een bedrijf een lening. De bank wil zeker zijn dat de lening en eventuele rente wordt terugbetaald. De bank verzoekt daarom het bedrijf om extra zekerheid. Ter zekerheid van terugbetaling kan een pandrecht worden gevestigd op aandelen. Als het bedrijf zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de bank overgaan tot uitwinning van het pandrecht. De bank kan dan de aandelen verkopen om vervolgens uit de opbrengst de verschuldigde bedragen te voldoen. Hieronder zal ik kort ingaan op de mogelijkheden om een dergelijk pandrecht uit te winnen, de eventuele rol van een blokkeringsregeling (een in de statuten afgesproken beperking van verkoop van aandelen) en een recente uitspraak van de Hoge Raad over de impact die een blokkeringsregeling heeft op de uitwinning.