1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 382

Geheimhouding in zorginstellingen groot goed

Het inzien van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier en het mededelen van de hierin vervatte informatie aan derden door medewerkers - uitsluitend voor privédoeleinden - is in strijd met de wet. Niet alleen in de wet, maar ook in veel zorg-cao’s en interne privacyreglementen wordt aan dit aspect nadrukkelijk aandacht besteed. Het belang ervan lijkt evident. Eenieder moet immers kunnen vertrouwen op geheimhouding van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier. De kantonrechter in L...

De zorgplicht van pensioenuitvoerders bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid

Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid worden met regelmaat tussen werkgever en werknemer gesloten. De pensioenuitvoerder biedt dan aan de deelnemer de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de wijze waarop de pensioenpremie belegd wordt. Als de deelnemer deze mogelijkheid benut, neemt hij in feite de verantwoordelijkheid voor de beleggingen over. Dat creëert risico’s. Tegen deze achtergrond rust op een pensioenuitvoerder c.q. de tussenpersoon een specifieke zorgplicht. Uit een rapport v...

De zorgplicht van pensioenuitvoerders bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid

Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid worden met regelmaat tussen werkgever en werknemer gesloten. De pensioenuitvoerder biedt dan aan de deelnemer de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de wijze waarop de pensioenpremie belegd wordt. Als de deelnemer deze mogelijkheid benut, neemt hij in feite de verantwoordelijkheid voor de beleggingen over. Dat creëert risico’s. Tegen deze achtergrond rust op een pensioenuitvoerder c.q. de tussenpersoon een specifieke zorgplicht. Uit een rapport v...

Wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Per 1 oktober 2010 vindt er een wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) plaats, die voor de ontslagpraktijk binnen de zorgsector relevant kan zijn. De wijziging ziet op een verruiming van de mogelijkheid het FLEX-pensioen over te hevelen naar het ouderdomspensioen. De wijziging geldt voor de groep uit de zogenoemde A-regeling. Dit zijn medewerkers geboren in of na 1950. De wijziging geldt niet voor deelnemers die al FLEX-pensioen ontvangen. Wat houd...

Wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Per 1 oktober 2010 vindt er een wijziging van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) plaats, die voor de ontslagpraktijk binnen de zorgsector relevant kan zijn. De wijziging ziet op een verruiming van de mogelijkheid het FLEX-pensioen over te hevelen naar het ouderdomspensioen. De wijziging geldt voor de groep uit de zogenoemde A-regeling. Dit zijn medewerkers geboren in of na 1950. De wijziging geldt niet voor deelnemers die al FLEX-pensioen ontvangen. Wat houd...

FNV & VNO-NCW: pensioenleeftijd wordt 66 jaar in 2020

Het Financieel Dagblad berichtte zaterdag 22 mei jl. dat zij een conceptakkoord tussen de sociale partners in heeft kunnen zien, waarin wordt overeengekomen om de pensioenleeftijd per 2020 van 65 naar 66 jaar te verhogen.Om tijdens de vergrijzing de pensioenkosten dragelijk te houden, worden zo niet de pensioenpremies maar de uittreedleeftijd verhoogd. Vanaf 2015 zal voorts iedere vijf jaar worden bekeken of er per 10 jaar later, dus de eerste keer vanaf 2025, opnieuw een leeftijdsaanpassing...

Sturende rol van de werknemer bij keuze ontslagtraject beperkt

Rechters zijn steeds verdeeld geweest over de vraag of werknemers de kantonrechter kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn te ontbinden, nadat werkgevers de arbeidsovereenkomst al hebben opgezegd. Recent heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten en de kans op succes voor werknemers in deze ontbindingsprocedures beperkt.Als werkgevers zich door bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen genoodzaakt zien werknemers te ontslaan, wordt veelal gekozen voor de...

Wet arbeid vreemdelingen: wees alert bij tewerkstelling van vreemdelingen!

Als een werkgever werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit werkzaamheden laat verrichten, zijn er in ieder geval twee verplichtingen die de specifieke aandacht van werkgevers behoeven: de identificatieplicht en de tewerkstellingsvergunningplicht. Hierbij geldt dat deze verplichtingen zowel op de formele werkgever als de feitelijke werkgever rusten.Een werkgever dient voorafgaand aan de te verrichten werkzaamheden te beschikken over een afschrift van de identiteitsdocumenten van de we...

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 januari 2009 is er onduidelijkheid ontstaan op het gebied van de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. In de Nederlandse wet (artikel 7:635 lid 4 BW) staat weliswaar duidelijk vermeld dat een zieke werknemer slechts over de laatste zes maanden vakantie opbouwt, maar het Hof heeft besloten dat deze wettelijke bepaling in strijd is met een Europese richtlijn, omdat (ook) een zieke werknemer aanspraak moet kunne...

Weigeren prik niet altijd ‘goed recht’

In het Financieel Dagblad van 2 november 2009 is een artikel gepubliceerd van Frédérique Hoppers en Henk Hoving over het recht om niet tot vaccinatie verplicht te worden. Frédérique Hoppers en Henk Hoving geven aan dat zelfbeschikkingsrecht een groot goed is en gerespecteerd dient te worden, maar dat men zich ook bewust dient te zijn, dat dit gevolgen kan hebben voor zijn omgeving. Lees hier het artikel na.

1
...
27 28 29 30 31 32