1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 30

Privacy: last onder dwangsom Autoriteit Persoonsgegevens, tot maximaal 100.000 euro

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan bij het bedrijf Bluetrace. Bluetrace geeft aan dat zij leverancier is van Business Intelligence systemen op basis van WiFi en Bluetooth signalen. Met die gegevens houdt het bedrijf onder meer in de gaten waar mensen zich bevinden in en rondom winkels en hoe lang zij zich daar bevinden.Deze 'wifitracking', waarbij locatiegegevens van zowel bezoekers als voorbijgangers worden verzameld, bewaard en voor rapportages gebruikt zonder dat de...

Muziekverbod partycenter 'Harders Plaza'

Op grond van artikel 7 Wet op de naburige rechten (WNR, wellicht minder bekend) hebben de producent en de uitvoerende kunstenaar recht op een billijke vergoeding wanneer hun met commerciële doeleinden uitgebracht werk openbaar wordt gemaakt. Voor het openbaar maken van een auteursrechtelijk werk, is een licentie van de auteursrechthebbende benodigd (Auteurswet). Deze beide regelgevingen worden in Nederland (collectief) beheerd door SENA en BUMA voor aangesloten partijen.Voor partycenter 'Hard...

Stilte na de storm: paraplu's van Senz en van Impliva

Senz ontwikkelde een paraplu, bestand tegen weer en wind, en bracht die in 2006 op de markt. In 2007 startte Senz een procedure tegen (eveneens) producent Impliva wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Senz, door een prototype paraplu van Impliva. De rechtbank wees de vorderingen van Senz toe. In 2013 ontwikkelde Impliva (weer of afwijkende) modellen stormparaplu's. Senz schreef Impliva aan wegens gestelde inbreuk op modelrechten van Senz door de betreffende paraplu's van Imp...

BREIN in actie richting uploaders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, eerder CBP) gaf vandaag in een nieuwsbericht te kennen dat een door Stichting BREIN aangemelde verwerking van persoonsgegevens , een 'bittorrent onderzoeksbestand', door haar rechtmatig werd geacht.Dit betekent dat BREIN op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar oordeel van de AP een bestand mag bijhouden waarin gebruikers van bittorrent netwerken die in dat netwerk gegevens uitwisselen, zijn opgenomen. Het gaat in dit kader om het vastleg...

Voorstel voor wet tot bescherming klokkenluiders

De eerste kamer bespreekt vandaag een (herzien) voorstel voor wet tot bescherming van klokkenluiders - de Wet Huis voor klokkenluiders - nadat dit voorstel in de zomer van 2015 al door de tweede kamer met algemene stemmen werd aangenomen.Uit de toelichting op de website van de eerste kamer blijkt dat het in ieder geval de intentie is een dergelijke wet in werking te laten treden."De Eerste Kamer heeft tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel 33.258 de w...

Bewijskracht en digitale handtekening

Mochten twee partijen in geschil raken en er niet uitkomen, dan komt dat geschil in meerdere gevallen tot een rechtszaak. In dergelijke situaties geeft het bewijsrecht regels over onder andere de waardering van bewijs door de rechtbank. De waardering van en daarmee ook de regels rondom bewijs kunnen in een rechtszaak bepalend zijn voor de uitspraak.Reden om hierna (in hoofdlijnen) in te gaan op die regels omtrent bewijs. En dan specifiek het samenhangende digitaliseringsvraagstuk: kunnen orig...

Update: ACM controleert webwinkels op retourzendingen

Webwinkeliers opgelet, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt goed in de gaten of webwinkels consumenten correct informeren over de regels omtrent retourzendingen. De ACM heeft inmiddels al honderden webwinkels de informatie op hun websites laten aanpassen.HandhavingDe ACM heeft recent laten weten binnenkort tot handhaving over te gaan tegen de webwinkels die consumenten niet correct informeren over retourzending en terugbetaling of de regels daaromtrent in de praktijk niet (juist) n...

Overlijden op social media?

Het wordt steeds gebruikelijker dat mensen van alle leeftijden meerdere of we kunnen zelfs zeggen vele online accounts op hun naam hebben staan. Denk alleen al aan de bekendste social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Maar heeft u niet ook één of meerdere email account(s), een Google Plus account, een opslagmogelijkheid bij Dropbox, Gmail of Hotmail en vele dagelijkse of wekelijkse berichten en nieuwsbrieven van andere diensten waarop u bent geabonneerd?Bij overlijden kom...

Cartoon = geen onrechtmatige uitlating

Eerder werd op deze blog de zaak aangehaald, aangespannen door een in de media bekende advocaat bij de rechtbank Limburg (Maastricht). De rechtbank oordeelde in die zaak dat een cartoon in huis-aan-huisblad De Ster over de advocaat onrechtmatig was en moest worden gerectificeerd. De tekenaar van de cartoon ging daartegen in hoger beroep.Op 14 juli 2015 oordeelde het Hof Den Bosch in hoger beroep anders. De cartoon is niet onrechtmatig en de tekenaar hoeft geen rectificatie daarvan te publicer...

'Boer Tom' aangevraagd als merk

In Nederland is het al enkele jaren door de KRO uitgezonden programma 'Boer zoekt Vrouw' steeds erg populair. De boeren die via het programma een vrouw zoeken, zijn in meerdere gevallen  in één klap (tijdelijk) bekende Nederlander.Één van de boeren in het momenteel lopende seizoen heet Tom en recent is de combinatie 'Boer Tom' aangevraagd als merk voor de Benelux. De inschrijving is hier te vinden.Zoals in het register te zien is, is het merk aangevraagd voor agrarische producten (o.a. verse...

Platform voor e-books onrechtmatig - tweedehands e-books illegaal?

Het Gerechtshof Amsterdam geeft vandaag, 20 januari 2015, een uitspraak gewezen waarop velen zaten te wachten.De website Tom Kabinet is een platform waar e-books (tweedehands) kunnen worden verhandeld. Enkele uitgeverijen begonnen eerder een procedure tegen deze website. De rechtbank Amsterdam stelde de uitgeverijen toen nog in het ongelijk: met de website onder tomkabinet.nl werd volgens de rechtbank niet onrechtmatig gehandeld.Het hof Amsterdam oordeelt nu anders en stelt de uitgeverijen in...

Cartoon = onrechtmatige uitlating

Een karikaturaal getekende afbeelding van een in de media bekende advocaat, met daarboven het opschrift "Aangifte tegen louche advocaat" en bij de afbeelding een tekstballon waarin staat: "maar ik ben géén homo" vindt naar het oordeel van de Rechtbank Limburg onvoldoende steun in de feiten en is onrechtmatig.De genoemde afbeelding werd geplaatst in het huis-aan-huisblad De Ster, verspreid door A en C Media en A en C Media Services. De afgebeelde advocaat startte een procedure bij de rechter t...

1 2 3