1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 44

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoen...

Ruben Berentsen
Lees meer

Opnieuw twee uitspraken over inroepen huurbeding door hypotheekhouder

Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 3:264 lid 1 BW gewijzigd, in die zin dat de hypotheekhouder...

Ruben Berentsen
Lees meer

Inroepen ontbindende voorwaarde zonder termijn

Kan een koper van een perceel grond zich met succes beroepen op het intreden van een ontbindende voo...

Ruben Berentsen
Lees meer

Termijn ontbindende voorwaarde stilzwijgend verlengd

Kan de termijn van de ontbindende voorwaarden zoals die is overeengekomen tussen partijen en is vast...

Ruben Berentsen
Lees meer

Schending zorgplicht bank: geen beroep meer op ontruimingsverklaring

Wanneer de bank de op haar rustende zorgplicht jegens de cliënt schendt heeft dat tot gevolg dat de ...

Ruben Berentsen
Lees meer

Verlof inroepen huurbeding omdat taxateur huis niet van binnen kon inspecteren

Wanneer een taxateur niet in de gelegenheid wordt gesteld een woning van binnen te inspecteren en al...

Ruben Berentsen
Lees meer

Pand gekocht op veiling blijkt achteraf toch verhuurd: risico van koper

Bij een executoriale verkoop van onroerend goed kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak be...

Ruben Berentsen
Lees meer

Eigenaren op grond van verkoopvolmacht gedwongen om woning te ontruimen

Vanaf het moment van ondertekening van een onherroepelijke volmacht tot verkoop hebben woningeigenar...

Ruben Berentsen
Lees meer

Volgens voorzieningenrechter mocht hypotheekhouder niet executeren

Wanneer een schuldenaar niet in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot w...

Ruben Berentsen
Lees meer

Veilingkoper roept huurbeding in

Niet alleen een hypotheekhouder maar ook een veilingkoper kan een beroep doen op het huurbeding. Dat...

Ruben Berentsen
Lees meer

Procedure voor inroepen huurbeding overbodig

Wanneer vóór de indiening van het verzoek tot verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbe...

Ruben Berentsen
Lees meer

Financieringsvoorbehoud is géén vrijbrief tot aankoop van woning

Wanneer een koper reeds bij aankoop van een woning al weet dat hij, gezien zijn financiële positie, ...

Ruben Berentsen
Lees meer
1 2 3 4