1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 24

De afspraak vorderingen niet te verpanden of over te dragen

Het is prettig om van tevoren te weten wie uw schuldeiser is: u kent deze partij en weet dat er goed...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Bank verplicht om aanvullende financiering te verstrekken?

Banken bedingen in hun overeenkomsten de bevoegdheid om de kredietovereenkomst in bepaalde gevallen ...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

De inningsbevoegde pandhouder is bevoegd het faillissement van de panddebiteur aan te vragen

Stel dat het volgende het geval is. Berends moet op 31 oktober een bedrag van € 1.000,-- aan Alberts...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

De inningsbevoegde pandhouder is bevoegd het faillissement van de panddebiteur aan te vragen

Stel dat het volgende het geval is. Berends moet op 31 oktober een bedrag van € 1.000,-- aan Alberts...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Eigendomsvoorbehoud: 'in het kader van de normale bedrijfsuitoefening'

Vaak kennen (algemene) voorwaarden van leveranciers een eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de lev...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Eigendomsvoorbehoud: 'in het kader van de normale bedrijfsuitoefening'

Vaak kennen (algemene) voorwaarden van leveranciers een eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de lev...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Bevoegdheden van de pandhouder

Op grond van artikel 3:246 lid 1 BW is de schuldeiser met een openbaar pandrecht op een vordering op...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Bevoegdheden van de pandhouder

Op grond van artikel 3:246 lid 1 BW is de schuldeiser met een openbaar pandrecht op een vordering op...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Kredietopzegging door de bank

Veel ondernemers worden (voor een deel) gefinancierd door een bank. Hierbij kan worden gedacht aan e...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Kredietopzegging door de bank

Veel ondernemers worden (voor een deel) gefinancierd door een bank. Hierbij kan worden gedacht aan e...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Borgstelling en toestemming in de zin van artikel 1:88 BW

Indien de bank een krediet verstrekt, wenst zij zekerheid te verkrijgen dat het bedrag aan haar word...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer

Borgstelling en toestemming in de zin van artikel 1:88 BW

Borgstelling en toestemming in de zin van artikel 1:88 BW: Indien de bank een krediet verstrekt, wen...

Alexandra Slaski (uit dienst)
Lees meer
1 2