1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 23

Experimenteren met energiebesparingen, het kan

‘Overbelasting van stroomsector brengt digitale koppositie Nederland in gevaar’ kopte het Financiële Dagblad op 3 mei 2018. Netbeheerders kunnen langzamerhand de vraag om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet niet meer aan. Het simpelweg verzwaren en uitbreiden van elektriciteitsnetten is niet altijd maatschappelijk efficiënt. Alternatieven worden onderzocht (denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van opslag van duurzaam opgewekte energie), maar wetgeving staat soms in de weg. Met een komend besluit wordt de mogelijkheid geboden om van sommige wetgeving (deels en tijdelijk) af te wijken om zo experimenten mogelijk te maken.

Stedin sluit niet af met vrieskou, hoe zit het precies?

Op 5 februari 2018 bleek uit een nieuwsartikel dat Stedin had aangegeven tijdens de vrieskou die week niet over te zullen gaan tot het afsluiten van zogenoemde kleinverbruikers (van elektriciteit en gas). Stedin, als regionale beheerder van het elektriciteits- en gasnet, mag onder omstandigheden (ook als het koud is) wel besluiten om zogenoemde kleinverbruikers af te sluiten. Hoe zit het precies?Een netbeheerder dient zich te houden aan veel wet- en regelgeving, afhankelijk van de diensten di...

De WIBON komt er aan

Op 8 juni 2017 is per Koninklijke Boodschap aan de Tweede Kamer een ‘voorstel van wet houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken’ aang...

Kabel- en leidingschade; de nauwkeurigheid van de klic-tekening

InleidingOp grond van de WION en het daarbij behorende besluit BION rust er, in algemene bewoording, op de grondroerder een onderzoeksplicht en op de netbeheerder een informatieplicht. Op grond van artikel 2 WION dient een grondroerder: (i) een klic-melding te doen, (ii) de klic-tekening op locatie aanwezig te hebben en (iii) op locatie onderzoek te verrichten naar de precieze ligging van de kabels en leidingen.Op grond van artikel 10 WION dient de netbeheerder de liggingsgegevens van haar ka...

De WION wordt gewijzigd. Wat gaat er veranderen?

InleidingDe Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (hierna: “WION”) is op 1 juli 2008 ingevoerd met als doel het beperken van schade als gevolg van graafwerkzaamheden. Zoals de WION zelf voorschrijft is de wet vijf jaar na inwerkingtreding grondig geëvalueerd (klik hier voor de evaluatie). Uit de evaluatie bleek dat de WION op verscheiden onderdelen niet volledig voldoet aan de wensen en verwachtingen van de markt en de overheid, en op sommige onderdelen voor de praktijk minder goed...

Kabel- en leidingschade; causaal verband ontbreekt

Een partij die schade lijdt aan haar kabels of leidingen als gevolg van graafwerkzaamheden, zal (in de regel) de grondroerder aanspreken voor die schade op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Iets is een onrechtmatige daad als, bijvoorbeeld, in strijd wordt gehandeld met een wettelijke plicht. De wettelijke plichten van partijen met betrekking tot kabel- en leidingschadekwesties zijn opgenomen in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).Voor aansprakelijkheid...

Kabel- en leidingschade: voor aansprakelijkheid op grond van ‘aanvaring’ is schuld nodig

Het komt met enige regelmaat voor dat werkzaamheden rondom wateren worden verricht vanaf drijvende voorwerpen, bijvoorbeeld vanaf een ponton. Mocht er door of vanaf het ponton schade worden toegebracht aan in de buurt liggende kabels of leidingen, dan geldt er in veel gevallen een speciaal aansprakelijkheidsregime: die van de aanvaring.AlgemeenIn boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is in afdeling 1 van titel 11 geregeld dat er sprake is van aanvaring als een binnenschip schade toebrengt aa...

Kabel- en leidingschade. Niet mededelen van diepteliggingen

Een opdrachtgever heeft een zelfstandige plicht om de door hem ingeschakelde grondroerder zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de feitelijke ligging van kabels en leidingen in het geoogde (graaf)tracé. De opdrachtgever dient in ieder geval, als dit bekend is, de grondroerder te informeren over de horizontale ligging van eventuele kabels en leidingen. Moet de opdrachtgever ook informeren met betrekking tot de diepteligging? En hoe verhoudt dit zich tot de zelfstandige onderzoekspl...

Kabel- en Leidingschade; de hoofdlijnen uit 6 jaar jurisprudentie

Sebastiaan van de Kant en Peter van Huizen hebben een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht gepubliceerd waarin zij de jurisprudentie op het gebied van kabel- en leidingschade bespreken. De auteurs bespreken de ontwikkelingen in de jurisprudentie vanaf de invoering van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten tot heden. De volgende onderwerpen worden in het artikel behandeld:  (i) zorgplichten, (ii) verjaring, (iii) schade, (iv) causaal verband, (v) bewijs(last), (...

Kabel- en leidingschade. De aansprakelijkheid van niet-ondergeschikten

Een kabel- of leidingbeheerder die schade lijdt aan haar kabel of leiding door grondroerende werkzaamheden, kan in beginsel zowel de feitelijke grondroerder als de opdrachtgever van de grondroerder aansprakelijk stellen voor vergoeding van haar schade. Het aansprakelijk stellen van de opdrachtgever van de grondroerder is wel aan restricties gebonden.InleidingGraafwerkzaamheden worden in de regel uitgevoerd in een keten van aannemers. Een partij zal als hoofdaannemer een graafopdracht hebben o...

Kabel- en leidingschade. Netten met gevaarlijke inhoud en grote waarde

Bij sommige netten is er door hun aard een verhoogd risico op grote externe schade bij een graafincident. Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de buurt van deze netten is er in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) een aparte zorgplicht opgenomen.Een net met gevaarlijke inhoud en een net met grote waardeIn artikel 13 van de WION is een aparte zorgplicht opgenomen voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de buurt van een net met gevaarlijke inhoud of een net met...

Kabel- en leidingschade. De huisaansluiting als uitzondering op de WION

Beheerders van kabels en leidingen zijn op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) verplicht om hun ondergrondse kabels en leidingen (de netten) in kaart te brengen. Mocht een grondroerder willen graven, en hij doet een Klic-melding, dan blijkt uit de Klic-tekening welke kabels en leidingen hij in het graaftracé zal aantreffen. Hij kan dan voorzorgsmaatregelen treffen. Huisaansluitingen zijn uitgezonderd van deze registratieplicht waardoor een huisaansluiting niet...

1 2