1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 8

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019

Duurzame energieprojecten zijn zonder subsidie nog niet rendabel. Jaarlijks is daarom veel geld beschikbaar aan subsidie. Voor de grotere projecten kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SDE+ subsidie aanvragen. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energie. De SDE+ subsidie vergoedt gedurende een aantal jaren het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame (groene) energie. Hoelang een project subsidie krijgt, is afhankelijk van de toegepaste technologie. Voor zon en wind is het 15 jaar.

Vanaf 24 maart 2018 meer elektriciteitsleveranciers op dezelfde aansluiting

Klein- en grootverbruikers van elektriciteit krijgen de mogelijkheid om met meer dan één leverancier een contract te sluiten. Op 13 juli 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt het codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting aangenomen waarmee dit wordt gefaciliteerd.AllocatiepuntIn de begrippencode elektriciteit worden de begrippen ‘allocatiepunt’, ‘primair allocatiepunt’ en ‘secundair allocatiepunt’ opgenomen. De netbeheerder kent straks aan elke elektriciteitsaansluiting een p...

Reikwijdte Warmtewet verandert

InleidingUit de evaluatie van de Warmtewet zijn diverse knelpunten naar voren gekomen. Op 6 juli 2016 heeft de Minister van Economische Zaken een conceptwetsvoorstel tot herziening van de Warmtewet gepubliceerd. Partijen zijn daarbij middels een internetconsulatie uitgenodigd om op dit wetsvoorstel te reageren. Een belangrijke wijziging ziet op de reikwijdte van de Warmtewet.Reikwijdte van de wetVereniging van EigenarenVerbruikers die warmte afnemen van een VvE waar zij als eigenaar van een w...

Zonnepark is onroerend

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat een zonnepark onroerend is, aangezien het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. In die zaak had dit als consequentie dat er onroerende-zaakbelasting moest worden betaald over het zonnepark. Deze beslissing kan echter ook gevolgen hebben voor de eigendom van het zonnepark.Wanneer onroerend?Is een zonnepark met een vrije veld opstelling roerend of onroerend? Een belangrijke vraag omdat dit gevolgen kan hebben voor de eig...

Warmtepompen vallen onder de Warmtewet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zich tot op heden op het standpunt gesteld dat levering van ‘warmte’ via warmtepompen niet onder de Warmtewet valt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 februari 2016 beslist dat een dergelijk systeem wel onder de Warmtewet valt. WarmtepompenBij dit systeem wordt water geleverd met een lage temperatuur (in de onderhavige zaak gemiddeld 11,95 graden Celsius). Individuele warmtepompen zorgen ervoor dat per woning de warmte...

Is een warmtekrachtkoppeling roerend of onroerend?

Installaties zoals zonnepanelen, windturbines en WKK’s worden door de plaatsing in of op een gebouw in veel meer situaties krachtens natrekking onroerend dan in de regel wordt gedacht. Dit heeft vergaande gevolgen. Indien er geen opstalrecht wordt gevestigd, dan wordt de eigenaar van de grond ook eigenaar van de desbetreffende installatie. Onlangs heeft de Hoge Raad nog geoordeeld dat een warmtekrachtkoppeling (WKK) in een gebouw door natrekking onroerend is geworden.InleidingDe wet ondersche...

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 kunnen opwekkers van lokale duurzame elektriciteit onbeperkt hun verbruik salderen met hun eigen productie. Dit kan ongeacht van welke energieleverancier de elektriciteit wordt afgenomen. Ook kondigt het ministerie van Economische Zaken een ‘fiscale stimulans’ aan voor energie die kleinschalig ‘in de nabijheid’ wordt geproduceerd. Deze stimulans wordt uitgewerkt voor het Belastingplan 2014.Publicatie StaatscourantOp 5 december 2012 is de wijziging van de Elektriciteitswet 1998...

Van idee naar B.V.

Stel u hebt een goed innovatief idee op het vlak van energie- en milieutechnologie. Maar u worstelt met vragen als: is het technisch haalbaar? Zit er commerciële potentie in? Op papier lijkt het een prachtig plan, maar hoe vertaalt het zich in de praktijk? In dat geval is EMT Radar van Stichting kiEMT iets voor u. Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennis- instellingen in Oost-Nederland. Via nauwe...