1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 64

Westsvoorstel ‘Wijziging van de Warmtewet’ naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) is op 22 mei 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het doel van het wetsvoorstel is om een aantal knelpunten uit de Warmtewet weg te nemen en de beoogde warmtetransitie waar mogelijk te ondersteunen. Daartoe voorziet het wetsvoorstel onder andere in een wijzing van de huidige tariefregulering, een aanpassing van de reikwijdte van de Warmtewet en onderhandelde toegang tot warmtenetten vo...

Voldoet u aan de Warmtewet?

Bij besluit van 22 februari 2016  heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aangegeven dat de levering van ‘warmte’ via warmtepompen door Vestia Energie onder de Warmtewet valt. In navolging op deze beslissing heeft de ACM bij besluit van 9 maart 2017  zich uitgelaten over de vraag of Vestia Energie voldoet aan de Warmtewet, onder andere met betrekking tot de maximumprijs en het beschikbaar stellen van verbruiksgegevens.De maximumprijsInleidingDe ACM stelt jaarlijks de maximum...

Aansluitplicht gas wordt toch beperkt

In 2050 dienen woningen en gebouwen niet meer met aardgas te worden verwarmd. Het is dus geldverspilling om nu nog gasleidingen in nieuwe gebiedsontwikkeling neer te leggen.Het wetsvoorstel de Wet STROOM zou regelen dat er gebieden kunnen worden aangewezen waar er geen aansluitplicht zou gelden, omdat daar warmtenetten worden aangelegd dan wel het om ‘all electric’ gebieden gaat. Dit wetsvoorstel is echter op 22 december 2015 door de Eerste Kamer verworpen.In het nieuwe wetsvoorstel (Wet Voor...

Aansluitplicht bij gasloos bouwen?

In 2050 dienen woningen en gebouwen niet meer met aardgas te worden verwarmd. Een toekomstbestendige gebouwde omgeving begint met het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen zonder aardgasinfrastructuur. Steeds meer gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om gasloos te bouwen. Ten einde in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, is het belangrijk dat de aansluitplicht van netbeheerders wordt aangepast.Aansluitplicht netbeheerderEen netbeheerder heeft op grond van de Gaswet de taak om iedereen die da...

Kapitaal, kennis en netwerk voor veelbelovende startups in duurzame energie

Voor startende ondernemers met een baanbrekende oplossing in duurzame energie is er nu de kans om hun oplossing om te zetten in een succesvolle business. Een aantal gerenommeerde organisaties hebben de handen ineengeslagen en presenteren een uniek en hoogwaardig incubatorprogramma onder de naam ‘Generation-E’.FoundersDe founders van het programma zijn Alliander, Arnhems Ondernemers Centrum, gemeente Arnhem, Industriepark Kleefse Waard, KIC InnoEnergy, KiEMT, PPP Oost en Rabobank Arnhem en oms...

Reikwijdte Warmtewet verandert

InleidingUit de evaluatie van de Warmtewet zijn diverse knelpunten naar voren gekomen. Op 6 juli 2016 heeft de Minister van Economische Zaken een conceptwetsvoorstel tot herziening van de Warmtewet gepubliceerd. Partijen zijn daarbij middels een internetconsulatie uitgenodigd om op dit wetsvoorstel te reageren. Een belangrijke wijziging ziet op de reikwijdte van de Warmtewet.Reikwijdte van de wetVereniging van EigenarenVerbruikers die warmte afnemen van een VvE waar zij als eigenaar van een w...

Zonnepark is onroerend

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat een zonnepark onroerend is, aangezien het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. In die zaak had dit als consequentie dat er onroerende-zaakbelasting moest worden betaald over het zonnepark. Deze beslissing kan echter ook gevolgen hebben voor de eigendom van het zonnepark.Wanneer onroerend?Is een zonnepark met een vrije veld opstelling roerend of onroerend? Een belangrijke vraag omdat dit gevolgen kan hebben voor de eig...

Zonnepark is onroerend

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat een zonnepark onroerend is, aangezien het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. In die zaak had dit als consequentie dat er onroerende-zaakbelasting moest worden betaald over het zonnepark. Deze beslissing kan echter ook gevolgen hebben voor de eigendom van het zonnepark.Wanneer onroerend?Is een zonnepark met een vrije veld opstelling roerend of onroerend? Een belangrijke vraag omdat dit gevolgen kan hebben voor de eig...

Het ‘Winter package’ in Nederland

De Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld die een tekort aan gas voor EU-landen zouden moeten voorkomen en die ervoor moeten zorgen dat er hulp wordt geboden door andere(nabij gelegen) lidstaten indien er toch een crisis uitbreekt met betrekking tot de beschikbaarheid van gas.Middelen ‘Winter package’Dit doel dient te worden bereikt door te zorgen voor meer diversiteit  van energiebronnen en leveranciers. Ook niet EU-landen die wel deel uitmaken van de Energy Community zullen worden...

Ontwerp-omgevingsvergunning niet voldoende voor SDE+ aanvraag

Voor de SDE+ subsidie geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten, geldt als de dag van ontvangst van de aanvraag.In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze vergunningen dienen te worden meegestuurd met uw aanvraag voor de SDE+ subsidie.Voordat een omgevingsvergunning wor...

Warmtepompen vallen onder de Warmtewet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zich tot op heden op het standpunt gesteld dat levering van ‘warmte’ via warmtepompen niet onder de Warmtewet valt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 februari 2016 beslist dat een dergelijk systeem wel onder de Warmtewet valt. WarmtepompenBij dit systeem wordt water geleverd met een lage temperatuur (in de onderhavige zaak gemiddeld 11,95 graden Celsius). Individuele warmtepompen zorgen ervoor dat per woning de warmte...

Prejudiciële vraag inzake recht om woning binnen te treden

In mijn artikel van 1 juli 2014 ben ik ingegaan op de problemen waar netbeheerders en andere nutsbedrijven tegenaan lopen indien zij tot afsluiting van een aansluiting in een woning willen overgaan. Alleen specifiek in de wet genoemde personen zijn gerechtigd een woning binnen te treden. Netbeheerders en andere nutsbedrijven hebben deze bevoegdheid niet. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wil nu aan de Hoge Raad voorleggen of artikel 3:299 BW als grondslag kan dienen voor het afgeven van een ma...

1 2 3 4 5 6