1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 64

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Op energieleveranciers en netbeheerders rust een vergaande informatieplicht indien zij een contract sluiten met kleinverbruikers. Dat een schending van deze informatieplicht vervelende consequenties kan hebben, blijkt uit een recent arrest van het gerechtshof Arnhem (gerechtshof Arnhem, 29 maart 2011, LJN: BQ0185). Het gerechtshof Arnhem heeft een contract -op basis waarvan Energiedirect al vier jaar lang gas en elektriciteit leverde aan een kleinverbruiker- vernietigd, omdat Energiedirect vo...

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) heeft in opdracht van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek laten doen naar de oorzaken en kosten van netverliezen op het elektriciteitsnet. De NMa heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus KEMA en SEO dit onderzoek uitgevoerd. De NMa komt tot de hierna volgende conclusies. De totale netverliezen bedragen 5,6% van het totale energietransport. Huishoudens betalen niet meer kosten va...

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Aan een overeenkomst die via de telefoon tot stand komt, worden bepaalde eisen gesteld. In het Burgerlijk Wetboek is ter bescherming van consumenten een bijzondere regeling opgenomen. Die regeling is onder meer van toepassing op een overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit die telefonisch wordt gesloten (artikel 7:5 lid 1 BW). Een van de beschermingsbepalingen is dat de consument bij een koop op afstand de gelegenheid heeft om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak, zonder opga...

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

De wijze waarop netbeheerders en afnemers van elektriciteit zich dienen te gedragen, is voor een belangrijk deel vastgelegd in de op artikel 36 Elektriciteitswet 1998 (“E-wet’) gebaseerde Technische codes: Netcode Elektriciteit, Systeemcode Elektriciteit, Informatiecode Elektriciteit en Gas, Meetcode Elektriciteit,  Samenwerkingsregeling Elektriciteit en de Begrippenlijst Elektriciteit. Uit een aantal bepalingen in de E-wet volgt dat netbeheerders rechtstreeks aan deze codes gebonden zijn (ar...

1 2 3 4 5 6