1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
7 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 22

WAM-verzekeraars dragen geen “voorrisico” op de dag van registratie in het RDW-register

De meeste particuliere verzekeringen worden tegenwoordig telefonisch of via internet afgesloten. Dat geldt zeker ook voor autoverzekeringen. Deze verzekeringen kunnen dan ook op elk willekeurig tijdstip worden aangevraagd en gewijzigd. In het RDW-register, waaruit derden kunnen afleiden waar een bepaald motorrijtuig WAM-verzekerd is, wordt echter slechts de ingangsdatum en niet ook het ingangstijdstip van de verzekering vermeld. Leidt dat ertoe dat het WAM-risico gedurende de gehele ingangsda...

Goede kennis heeft geen recht op vergoeding van shockschade

Een getuige van een opzettelijke aanrijding, waarbij het slachtoffer blijvend oog- en beenletsel heeft opgelopen, vordert vergoeding van shockschade. Het slachtoffer bewoog aanvankelijk niet en zat onder het bloed. De getuige zag de aanrijding voor zijn ogen gebeuren en stelt in een hevige emotionele shock te zijn terechtgekomen, waardoor bij hem psychisch letsel (een posttraumatisch stresssyndroom) is ontstaan.De rechtbank Rotterdam oordeelt in haar uitspraak van 13 augustus 2014 (ECLI:NL:RB...

Luchtvervoer: Hoge Raad wacht toch uitspraak Europees Hof af

Haastige spoed is zelden goed. Op 11 mei 2012 adviseerde Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad nog om de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen inzake compensatierechten van luchtreizigers bij langdurige vertraging niet af te wachten. Volgens de A-G was er sprake van een 'acte éclairé', oftewel de door diverse Europese gerechten gestelde vragen zouden allemaal overbodig zijn, de kwestie zou glashelder zijn.In de blog  van 16 mei 2012 werd gewaarschuwd voor een d...

CMR-Verdrag niet rechtstreeks van toepassing op multimodale* vervoerovereenkomst

Op 1 juni 2012 heeft de Hoge Raad in de zaak Godafoss geoordeeld dat het CMR-Verdrag niet rechtstreeks van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de multimodale vervoerder en diens afzender of de geadresseerde. De enige uitzondering hierop is ingevolge art. 2 CMR het stapelvervoer**. Nu een verdrag inzake multimodaal vervoer ontbreekt (de Rotterdam Rules zijn nog niet in werking getreden en zien slechts op multimodaal vervoer dat deels over zee is vervoerd), is een correcte forum- en rec...

Verruiming compensatierechten luchtreiziger

Op grond van diverse (inter)nationale en Europese regelingen kan een luchtreiziger zijn schade ten gevolge van een vertraagde of geannuleerde vlucht (deels) verhalen op de luchtvervoerder. De Advocaat-Generaal (AG) van de Hoge Raad heeft op 11 mei 2012 in navolging van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie geconcludeerd dat de voor Nederlands recht belangrijkste twee regelingen complementair aan elkaar zijn, oftewel de passagier kan in geval van (langdurige) vertraging of annulering v...

Ongeval racefietser en minderjarige op voorrangsweg

Een 11-jarig meisje verzuimt een man op een racefiets voorrang te verlenen wanneer zij een voorrangsweg oversteekt. De racefietser wil de ouders van het meisje aanspreken voor zijn schade. Niet onbelangrijk echter: hij had zelf helemaal niet op de hoofdrijbaan mogen rijden.Er zijn twee hoofdvragen die in de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage worden behandeld. Ten eerste is het de vraag wie de racefietser dient aan te spreken, nu het meisje pas 11 jaar oud is. Daarnaast is het de vraag i...

Inontvangstneming door wegvervoerder

Gaat het om het moment waarop de klep van de vrachtwagen is neergelaten, de dokdeuren geopend zijn, de lading geheel ingeladen is, de vrachtbrief door de chauffeur getekend is of een ander moment? Eerder verscheen een blog over ‘aflevering’ door de wegvervoerder’, dit artikel ziet op ‘inontvangstneming’ door de wegvervoerder’.VervoerdersaansprakelijkheidDe wegvervoerder is aansprakelijk voor ladingschade en vertragingsschade, indien en voor zover die schade is opgetreden in de periode vanaf i...

Aflevering door wegvervoerder

Regelmatig wordt lading ontvreemd, nadat de wegvervoerder de lading al op de plaats van bestemming heeft neergezet. De wegvervoerder (chauffeur) denkt vaak dat zijn taak erop zit, nadat hij op instructie van de geadresseerde de lading (eventueel nog geladen in het voertuig) heeft achtergelaten op of in de directe nabijheid van het terrein van de geadresseerde.Zonder bewijs van acceptatie van de geadresseerde met die gang van zaken loopt de wegvervoerder echter het risico te moeten opdraaien v...

Geen vrachtbrief, geen nultarief

Nultarief omzetbelastingOnnodig belasting betalen wil niemand. Belastingplichtige bedrijven die via Nederland intracommunautaire leveringen of export verrichten, passen veelal het nultarief omzetbelasting toe. De zaken worden immers niet in Nederland in het verkeer gebracht. Bij een boekenonderzoek door de fiscus moet echter wel het bewijs daarvan voorhanden zijn. Een  boekhouding met bedragen en ordernummers volstaat niet. Onderliggende bewijsstukken zoals vervoersdocumenten zijn essentieel....

Bereddingskosten art. 283K (oud)

Hoge Raad 15 april 2011, NJ 2011, 179, HDI-Gerling Verzekeringen c.s. / SGS Nederland B.V.In maart 1974 is door de SGS-Groep een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijfsactiviteiten gesloten. Die activiteiten bestonden onder meer uit vervoer en opslag. Onder deze polis is ook ICM mede verzekerd. De omschrijving van de dekking luidt aldus: Deze verzekering dekt het financieel nadeel van verzekerde, dat bestaat uit aan derden te verlenen vergoeding van vermogensschade of ander nadeel, waarvo...

1 2