1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Waarom de "wet meldplicht datalekken" beter de "wet meld- en administratieplicht beveiligingsinbreuken" genoemd kan worden

Per 1 januari treedt de wet in werking die vaak de "wet meldplicht datalekken" wordt genoemd. Die naam van de wet is echter wat misleidend, in die zin dat deze veel te beperkt is. Het is beter de wet aan te duiden als de wet "meld- en administratieplicht beveiligingsinbreuken".Naam dekt de lading nietDat iedereen spreekt over de "wet meldplicht datalekken" is niet zo gek. In de kamerstukken wordt de wet ook kortweg aangeduid als de wet "meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boeteb...

Zorgt de 810.000 euro boete in de privacywet voor terughoudendheid bij het inschakelen van de functionaris gegevensbescherming?

De nieuwe wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheden CBP stelt niet alleen een boete op het overtreden van (de beginselen van) de Wbp, maar ook op het niet verlenen van medewerking aan een onderzoek. Dat aspect van de wet krijgt tot op heden niet zo veel aandacht op de verschillende weblogs. Het roept echter wel enkele vragen op.Wet meldplicht datalekken en boete CBPDe onlangs gepubliceerde - maar nog niet in werking getreden - wet inzake de meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid vo...

De grenzen van de nieuwe boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens

Onlangs is de wet goedgekeurd op grond waarvan het College Bescherming Persoonsgegevens (forse) boetes kan opleggen op overtreding van veel artikelen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze boetebevoegdheid is echter niet onbegrensd. In dit artikel verken ik enkele beperkingen. InleidingTot op heden kon het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) alleen een boete opleggen vanwege schending van de meldplicht. Voor het overige kon het CBP een last onder dwangsom of bestuursdwang...

Eerste Kamer bijna klaar met behandeling wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP

De Eerste Kamer heeft vandaag (20 mei 2015) laten weten dat de openbare behandeling van het wetsvoorstel meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP voldoende is voorbereid. Dat wil zeggen dat het wetsvoorstel binnenkort op de agenda voor de plenaire behandeling zal worden geplaatst. De behandeling van het wetsvoorstel is dus bijna voltooid. Een korte blik op de laatste ontwikkelingen. Passages uit memorie van antwoordIn de voorbereiding op de plenaire behandeling is door de regering gister...

Behandeling privacyverordening lijkt toch wat moeizaam te verlopen

Op 22 april 2015 heeft de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie een brief aan de Eerste Kamer gestuurd over de voortgang van de behandeling van de privacyverordening. Het betreft de onderhandelingen in januari, februari en maart 2015. De brief wekt de indruk dat de onderhandelingen nog wel wat moeizaam lopen. Een kleine bloemlezing ter illustratie.Kernpunten van de verordening; onderhandelingen lopen moeizaamHet valt onder meer op dat de onderhandelingen nog steeds gaan over kernonderw...

Internetconsultatie wetsvoorstel publicatie camerabeelden verdachten diefstal of vernieling

De regering heeft een wetsvoorstel gepubliceerd op internetconsultatie.nl dat de publicatie van camerabeelden waarop diefstal of vernieling is te zien onder voorwaarden toestaat. De regering wil hiermee onder meer tegemoet komen aan een maatschappelijke behoefte dergelijke beelden te mogen publiceren. Tegelijkertijd bevat het voorstel enkele waarborgen ter bescherming van de privacy van de personen in beeld. Een eerste korte analyse. Privacywet van toepassing op cameragebruikHet maken van vid...

Raad van State stelt prejudiciële vragen over internationale bevoegdheid CBP en beleidsvrijheid bij handhaving privacywet

De Raad van State heeft op 15 april 2015 twee prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. De Raad wil allereerst weten in hoeverre het College Bescherming Persoonsgegevens bevoegd is wanneer door een buitenlands onderzoeksbureau in Nederland een persoonsonderzoek is verricht. De Raad wil verder weten of het beleid van het College Bescherming Persoonsgegevens om niet handhavend op te treden in individuele gevallen, wel in overeenstemming is met de privacyrichtlijn. Onderzoek door Ame...

Eerste Kamer blijft haast houden met boetes CBP en meldplicht datalekken

Een tijdje geleden signaleerden we al dat de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel over de boetebevoegdheid voor het College Bescherming Persoonsgegevens nog voor het einde van de zittingsduur wil afronden.Opvallend is dat de Eerste Kamer dit verzoek aan de regering om haast te maken recent heeft herhaald. Het verzoek luidt als volgt:Op voorstel van het lid Ter Horst (PvdA) laat de commissie ambtelijk informeren op welke termijn de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel meldp...

Eerste Kamer vindt meldplicht datalekken nog maar onduidelijk....

Het voorlopig verslag van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel meldplicht datalekken is verschenen. Dit verslag maakt duidelijk dat veel van de kamerleden bepaald niet duidelijk vinden welke situaties straks wel en welke niet onder de nieuwe meldplicht vallen. Veel kamerleden vrezen dan ook dat het CBP straks overstelpt wordt met meldingen, omdat bedrijven en instellingen incidenten zekerheidshalve maar gaan melden (uit vrees voor de torenhoge boetes). Opmerkingen door bijna alle partijenIn h...

Particuliere drone-piloot ook aan de privacywet gebonden?

In het recente rapport van de WODC over drones staan enkele interessante passages over de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De vraag is of de privacywet niet nog wat strenger moet worden geinterpreteerd dan al in dit rapport staat vermeld. Verkennend onderzoekHet WODC-rapport over drones betreft een verkennend onderzoek. In het rapport wordt onder meer op een rij gezet met welke wetgeving rekening dient te worden gehouden bij gebruik van drones. Mijn collega Joos...

Eerste Kamer wil haast maken met meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP

Onlangs heeft de Tweede Kamer de wet die een meldplicht datalekken en een boetebevoegdheid voor het CBP introduceert met algemene stemmen aangenomen. Gedurende de behandeling van de wet heeft de Tweede Kamer enkele wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel aangebracht. De Eerste Kamer heeft vervolgens laten weten dat zij graag het wetsvoorstel nog voor de komende kamerwisseling zou willen behandelen (dus nog voor juni dit jaar). Het zou dus wel eens snel kunnen gaan met dit wetsvoorstel. Ee...

Privacyverordening laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten, niet eerder dan eind 2018 in werking

Op deze weblog hebben we al regelmatig bericht over de nieuwe privacyverordening. Na goedkeuring door het Europees Parlement vorig jaar, is er al even geen formeel nieuws meer geweest. Uit opmerkingen van staatssecretaris Teeven lijkt afgeleid te kunnen worden dat het vermoedelijk ook nog wel even duurt totdat de definitieve verordening er is.In Nederland wordt op dit moment het wetsvoorstel rond de meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid voor het College Bescherming Persoonsgegevens in...