1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Artikel 6:170 BW bij in- en uitleensituaties

In in- en uitleensituaties kan de vraag aan de orde komen welke partijen kunnen worden aangesproken op grond van artikel 6:170 BW, de aansprakelijkheid voor ondergeschikten. Is dat alleen de formele werkgever (de uitlener) of ook de materiële werkgever (de inlener) en mogelijk zelfs een tussenschakel? In een arrest van 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad daarover geoordeeld.Feiten en omstandighedenHet ging in de onderliggende zaak om het volgende. BAM Rail B.V. (BAM) heeft in opdracht van ProRail...

Voordeelstoerekening bij effectenleaseovereenkomsten

In een arrest van 3 februari 2017 heeft de Hoge Raad zich opnieuw uitgelaten over voordeelstoerekening (artikel 6:100 BW). Dit keer specifiek in verband met effectenleaseovereenkomsten. De rechtbank Amsterdam heeft hierover een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.Feiten en omstandighedenEen afnemer (door de Hoge Raad aangeduid als “A”) heeft met Dexia 7 effectenleaseovereenkomsten gesloten. Dexia heeft in de procedure een verklaring voor recht gevorderd dat zij ten aanzien van...

Wetten digitaal procederen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 12 juli jl. zoals verwacht met algemene stemmen de wetten aangenomen die digitaal procederen mogelijk zullen maken.In een eerder artikel op deze kennispagina lichtte ik al toe dat het digitaal procederen geleidelijk zal worden ingevoerd. Voordat het digitaal procederen verplicht wordt, is er per rechtsgebied bovendien ook een pilotfase van minimaal vijf maanden bij een of twee rechtbanken.Voor bijvoorbeeld civielrechtelijke zaken waarin partijen verplicht zijn met een...

Billijkheidscorrectie werkt door in regresverhouding tussen verzekeraars

In het arrest van 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 lid 1 BW doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars, op dezelfde manier als dat zou gelden in de verhouding tussen de verzekerden. Dat geldt ook als de billijkheidscorrectie verband houdt met subjectieve omstandigheden aan de zijde van de verzekerde.Feiten en omstandighedenIn de zaak die aan het arrest ten grondslag ligt, ging het om het volgende. De bestuurder van een...

Effectenlease: wettelijke rente gaat lopen vanaf de dag van betaling van elk gedeelte van de inleg

In het arrest van 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer de wettelijke rente over de door een aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan een afnemer te vergoeden inleg gaat lopen. Die vraag was als prejudiciële vraag (artikel 392 Rv) aan de Hoge Raad voorgelegd door het hof ’s-Hertogenbosch.Juridisch kaderIn de zaak die is voorgelegd aan de Hoge Raad stond vast dat Dexia als aanbieder van de effectenleaseovereenkomsten onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de v...

Effectenlease: opt-outverklaring niet tijdig uitgebracht

Na mijn artikel van eerder dit jaar in het kader van effectenlease, is dit opnieuw onderwerp van een arrest van de Hoge Raad. In deze kwestie was aan de orde de vraag of de opt-outverklaring om aan de werking van de WCAM-overeenkomst te ontkomen tijdig was ingediend. Ik schets eerst kort de achtergronden van de zaak en bespreek daarna de uitspraken van de rechtbank en het hof.AchtergrondBij beschikking van 25 januari 2007 heeft het hof Amsterdam de tussen Dexia en een aantal belangenorganisat...

Belegger blijft gebonden aan aanvaarding van het Dexia Aanbod als de onderliggende effectenleaseovereenkomst is vernietigd

Een belegger die het zogenaamde ‘Dexia Aanbod’ heeft aanvaard blijft daaraan gebonden ook als de onderliggende effectenleaseovereenkomst wordt vernietigd door de echtgenoot die noch voor de effectenleaseovereenkomst, noch voor het Dexia Aanbod toestemming heeft verleend. Het hof Den Haag heeft dat overwogen in een arrest van 23 juli 2013 en de Hoge Raad heeft dat oordeel recent in stand gelaten.Hierna schets ik kort de achtergronden van de Dexia-kwestie, waarna ik inga op deze specifieke zaak...

Politie niet aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn ondanks gemaakte fout

InleidingBij een schietincident in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn werden in 2011 door de heer Van der Vlis zes mensen gedood, zestien mensen verwond en eigendommen beschadigd. Slachtoffers, nabestaanden, ooggetuigen en winkeliers vinden dat ook de Politieregio Hollands Midden (“de politie”) aansprakelijk is voor hun schade. De politie zou geen wapenverlof hebben mogen verlenen aan de heer Van der Vlis. Zij hebben de politie daarom in een gerechtelijke procedure betrokken.In...

Maak een beroep op schending van de klachtplicht concreet

Het beroep op het schenden van de klachtplicht van artikel 6:89 BW heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Ook in twee arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 december 2014 kwam dit opnieuw aan de orde in procedures over beroepsaansprakelijkheid van een advocaat en een fiscaal adviseur.AchtergrondIn beide procedure ging het om de aansprakelijkheid vanwege onjuiste advisering van (voormalig) cliënten. In beide gevallen werd door de aangesprokenen gesteld dat de vorderingen niet...

Toezichthouder AFM niet aansprakelijk voor niet verbieden product deposito met achterstelling door DSB

De juridische pijlen van benadeelden richten zich de laatste jaren steeds vaker ook op toezichthouders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is daarop geen uitzondering. Het arrest van 21 november 2014 van de Hoge Raad is daarvan opnieuw een voorbeeld. De AFM wordt echter niet aansprakelijk geacht voor tekortschieten in het toezicht op DSB.AchtergrondIn 2008 heeft eiseres met DSB Bank N.V. (DSB) een deposito-overeenkomst gesloten. Het ging om een deposito met achterstelling. Bij een eventue...

Artikel 7:962 lid 3 BW: wel regres mogelijk op ingeleend personeel

Ondernemingen laten steeds meer werkzaamheden verrichten door personen met wie zij geen arbeidsovereenkomst hebben gesloten, maar die op meer flexibele basis werkzaam zijn. Dat roept ook in het verzekeringsrecht nieuwe vragen op. Als een uitzendkracht een ongeval veroorzaakt waarbij een werknemer letsel oploopt, is verhaal op de uitzendkracht dan mogelijk of valt dat onder het regresverbod van artikel 7:962 lid 3 BW? De Hoge Raad beantwoordt die vraag in het arrest van 28 november 2014 ontken...

1 2 3