1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting: zijn de statuten en de governance van uw zorginstelling vóór 1 januari 2021 op orde?

In de besluiten van 20 december 2018 en 25 november 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën voorwaarden opgenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting door zorginstellingen. Hieronder vallen ook zorginstellingen die (ook) gebruik maken van een of meerdere zorg-BV’s. Bestaande zorginstellingen krijgen tot en met 31 december 2020 de gelegenheid hun statuten en governance overeenkomstig deze besluiten aan te passen, waardoor de zorgvrijstelling ook na deze datum van toepassing blijft. In onze artikelen van 1 maart 2019 en 10 januari 2020 is hier op ingegaan. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de voorwaarden van de zorgvrijstelling en komt het overgangsregime aan bod.

Zorgaanbieders let op: verscherpt fusie- en overnametoezicht door de ACM in aantocht

In een brief aan de Tweede Kamer van 18 februari 2020 heeft de Minister van VWS laten weten dat hij een noodzaak ziet tot verscherpt markt- en concurrentietoezicht in de zorgsector. Hij zal aan de Tweede Kamer een wetswijziging voorstellen die (kort gezegd) inhoudt dat de Autoriteit Consument en Markt iedere fusie of overname zal blokkeren waarbij een zorgaanbieder met aanmerkelijke marktmacht is betrokken, tenzij de zorgaanbieders kwaliteits- of efficientievoordelen kunnen bewijzen.

Terugkoppeling AFM en DNB alternatieve rentebenchmarks

De AFM en DNB hebben in het licht van de transitie naar nieuwe rentebenchmarks enkele (financiële) marktpartijen verzocht om terugkoppeling. In een rapport van 25 september berichten de AFM en DNB over de terugkoppeling.

Markt nog niet klaar voor einde EONIA

Het einde van de rentebenchmark EONIA is in zicht. Begin 2022 stopt deze rentebenchmark. Maar de markt is nog niet helemaal klaar voor het einde van deze benchmark.

De bail-in clausule in leningsdocumentatie en impact van Brexit

Artikel 55 van de BRRD verplicht financiële instellingen in de Europese Economische Ruimte (EER) om een bail-in clausule op te nemen in leningsdocumentatie waarop het recht van een niet EER land van toepassing is.. Wat houdt een dergelijke clausule in en welke gevolgen heeft Brexit in dat geval op de leningsdocumentatie?

De belangrijkste regels en wijzigingen van de beleidsregel Informatieverstrekking voor kredietverstrekkers

Eind vorig jaar publiceerde de AFM haar herziene beleidsregel Informatieverstrekking. Wat houden deze wijzigingen in voor de verstrekking van consumentenkrediet en hypothecair krediet? Ter opfrissing zullen wij hieronder kort de inhoud van de beleidsregel behandelen. Daarna behandelen we beknopt de wijzigingen die van belang kunnen zijn voor verstrekkers van consumentenkrediet en hypothecair krediet.

Relevante kenmerken van doorlopend of hypothecair krediet

Eind 2018 publiceerde de AFM haar herziene beleidsregel Informatieverstrekking. Aan de klant moeten de relevante kenmerken van een financieel product worden uiteengezet. Wat zijn deze relevante kenmerken eigenlijk?

Overname van zorgaanbieder goedgekeurd na reddingsfusieverweer

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 21 juni 2018 een overname goedgekeurd van een zorgaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen. Opmerkelijk aan het besluit is dat de goedkeuring tot is stand gekomen na een beroep op het zogenoemde ‘reddingsfusieverweer’ (‘failing firm defence’). Bij een geslaagd beroep op een dergelijk verweer kan een overname die de mededinging in beginsel beperkt toch tot stand komen omdat één van de betrokken ondernemingen in financiële moeilijkheden verkeert (failing firm).

Hoge prijzen reumageneesmiddelen onder druk?

Als gevolg van hun relatief hoge prijzen en de grote hoeveelheid gebruikers zijn reumageneesmiddelen een significante kostenpost voor ziekenhuizen en hun patiënten. Voor de (markt)toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is dat voldoende reden om een onderzoek te doen naar prijsvorming in de sector.

Geen overtreding van standstill-verplichting door EY

Voorgenomen fusies of overnames (gezamenlijk: “concentraties”) mogen niet tot uitvoering worden gebracht, zolang deze (i) niet zijn aangemeld bij de Europese Commissie of nationale mededingingsautoriteiten (zoals de ACM) en (ii) zijn goedgekeurd (de zogenaamde “standstillverplichting”). In Nederland moeten zorgaanbieders hun voorgenomen concentratie ook met inachtneming van de standstillverplichting bij de NZa melden. Overtreding van de standstill-verplichting (een zogenaamde valse start, of gun jumping) leidt tot een boete van de bevoegde (mededingings)autoriteiten. In een recente uitspraak heeft het hof verduidelijkt welke voorbereidingshandelingen op een concentratie buiten de reikwijdte van de standstillverplichting vallen (en dus voor goedkeuring al zijn toegestaan).