De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 72

Stichtingsbestuur: let op uw benoemingsduur!

In de praktijk komt het geregeld voor dat bestuursleden van een stichting al ver over hun benoemings...

Marèl Baak
Lees meer

Wederom geen machtiging voor oprichten BV ter vermindering AWBZ-bijdrage

In navolging op de uitspraak van het Hof Den Bosch (21 augustus 2014, F 200.144.625/01), zoals toege...

Marèl Baak
Lees meer

Beslag op aandelen treft geen doel

Op 10 maart 2014 is er namens B executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die A blijkens het hande...

Marèl Baak
Lees meer

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod ingediend

Op 3 september jl. is ter wijziging van de Faillissementswet, het wetsvoorstel “Wet civielrechtelijk...

Marèl Baak
Lees meer

Oprichten BV geen oplossing voor vermindering AWBZ-bijdrage

Het vermogen van A is vanwege haar geestelijke gesteldheid onder bewind gesteld conform artikel 431 ...

Marèl Baak
Lees meer

Zijn de statuten van uw B.V. al flex-proof?

Zoals u inmiddels zult weten is op 1 oktober 2012 de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht...

Marèl Baak
Lees meer

Hoever strekt decharge?

Indien aan een directeur van een B.V. decharge wordt verleend, resulteert  dit in een ontslag uit de...

Marèl Baak
Lees meer

Crediteringsmaximum bij inbreng onderneming in BV

Voor de overdrachtsbelasting geldt op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel e sub 2 Wet op belastinge...

Marèl Baak
Lees meer

Wijziging in verantwoordelijk schoolgebouw primair onderwijs per 1 januari 2015

In het primair onderwijs is de verantwoordelijkheid voor huisvesting verdeeld over gemeenten en  bev...

Marèl Baak
Lees meer

Ontslag rechtspersoon-bestuurder betekent niet automatisch einde managementovereenkomst

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 15 april 2005 (NJ 2005, 483-484) geoordeeld dat een rechtsg...

Marèl Baak
Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert bij ontslagbesluit

De statuten van X BV bevatten de bepaling dat een aandeelhoudersbesluit tot ontslag van een bestuurd...

Marèl Baak
Lees meer

Onbehoorlijk bestuur door bekrachtiging rechtshandelingen

Vóór de oprichting van X BV zijn namens X BV in oprichting rechtshandelingen verricht die direct na ...

Marèl Baak
Lees meer
1 2 3 4 5 6