1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 4

Rechterswisseling na mondelinge behandeling: een verduidelijking van de regels

Lange tijd gold (juist in het onteigeningsrecht) het uitgangspunt dat – op straffe van nietigheid – vonnis wordt gewezen door de rechters die op de terechtzitting aanwezig zijn geweest (HR 11 maart 1964, NJ 1964, 182). In 2014 heeft de Hoge Raad deze regel versoepeld (HR 31 oktober 2014, NJ 2015, 181). In een recent arrest heeft de Hoge Raad deze versoepelde regels voor de mogelijkheid tot pleidooi na een rechterswisseling verder verduidelijkt.AchtergrondIn het onteigeningsrecht is ex artikel...

Onjuist rechtsmiddel ingesteld op advies van de griffier: de juridische gevolgen

In een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel zijn de gevolgen van een zogenaamde “apparaatsfout” aan de orde geweest. In casu zijn twee fouten door de griffier van de rechtbank Overijssel gemaakt, waardoor opposant – hoewel hem daarvan geen verwijt treft – zijn mogelijkheid tot het concluderen voor antwoord had verloren.AchtergrondVerhuurder (hier: geopposeerde) heeft huurder (hier: opposant) op 14 augustus 2015 gedagvaard wegens ontbinding van een huurovereenkoms...

De zorgplicht van een assurantietussenpersoon

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht (HR 10 januari, NJ 2003/375). Deze zorgplicht houdt mede in dat de assurantietussenpersoon dient te waken over de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag is nadere uitleg gegeven over de reikwijdte van de zorgplicht van een assur...

De waarschuwingsplicht van een adviserende advocaat

Een advocaat procedeert niet alleen, maar adviseert ook. Het is van groot belang dat een advocaat bij advisering over een door de cliënt te nemen beslissing de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Daartoe is de advocaat op grond van zijn zorgvuldigheidsplicht gehouden. Op 29 mei 2015 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de beroepsaansprakelijkheid van een advocaat in het kader van onzorgvuldige advisering. De Hoge Raad heeft daarbij een aantal factoren gef...