1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 8

Bank heeft geen zorgplicht jegens aannemer bij overkreditering van diens opdrachtgever

Een aannemer heeft een vordering op één van zijn opdrachtgevers. Deze opdrachtgever biedt echter geen verhaal omdat (volgens de aannemer) de bank van deze opdrachtgever hem een te hoge financiering heeft verstrekt (er zou sprake zijn van ‘overkreditering’). Kan deze aannemer zijn schade verhalen op de bank?Uit vaste jurisprudentie blijkt dat de maatschappelijke functie van een bank een bijzondere zorgplicht met zich mede brengt. Deze zorgplicht strekt zich niet alleen uit jegens de contractsp...

Onjuist advies bank bij renteswap

Over onjuiste advisering in het kader van renteswaps is veel te doen. Onlangs heeft ‘financieel activist’ Lakeman ABN AMRO gedagvaard vanwege de verkoop van – naar zijn zeggen – ondeugdelijke renteswaps aan MKB’ers. Dit is geen geïsoleerd incident. De rechtbank Amsterdam heeft zich recentelijk tevens gebogen over een renteswapkwestie (Rechtbank Amsterdam 1 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6594, NJF 2015/16). Het oordeel van de rechter pakte niet goed uit voor de bank.De zaak A heeft met bank...

De bank zegt kredietrelatie op: mag dat zomaar?

Banken verstrekken bedrijven kredietfaciliteiten vaak in de vorm een rekening-courantverhouding.  Het verkrijgen van een krediet is vandaag te dag geen sinecure.  Het opzeggen van krediet door de bank daarentegen lijkt doodeenvoudig. Neem bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van een bedrijfskrediet van een willekeurige (grote) Nederlandse bank: “Zowel de Kredietnemer als [bank] kunnen het Krediet in de vorm van een rekening-courant faciliteit (…) op ieder moment opzeggen (…) Ingeval van opzeg...

Zorgplicht banken bij renteswaps

Banken hebben een bijzondere zorgplicht ten opzichte van (particuliere) cliënten. Aan deze zorgplicht werd recentelijk toepassing gegeven in renteswapzaken. Een voorbeeld daarvan is de (tussen)uitspraak van het Hof Den Bosch van 15 april 2014, waarin het Hof heeft geoordeeld dat ABN AMRO, in het kader van de op haar rustende zorgplicht, haar niet-professionele, niet particuliere cliënt uitdrukkelijk en in niet voor misverstand vatbare bewoordingen had moeten waarschuwen voor de risico’s die a...

Waterdichte voegovergangen als functionele eis in het bestek

Op basis van het bestek dient aannemer rubber voegovergangen aan te brengen ter plaatse van een kunstwerk. Aannemer legt zogenaamde ‘mattenvoegen’ aan van de Firma Algaflex. Na oplevering constateert opdrachtgever dat de voegen niet waterdicht zijn. Opdrachtgever stelt aannemer aansprakelijk omdat uit de productinformatie (de mogelijkheid) van waterdichte voegen volgt. Opdrachtgever stelt dat dit zou leiden tot een functionele eis van waterdichtheid. Arbiters volgen opdrachtgever hierin niet....

Meer coulance van de bank in crisistijd: ja of nee?

Mag van een bank in tijden van crisis meer coulance verwacht worden? Gezien recente uitspraken van onder andere de voorzieningenrechters te Amsterdam en te Roermond lijkt deze vraag met een ‘ja’ te kunnen worden beantwoord. Uit de uitspraken volgt  dat het voor de executerende bank het van belang is om voorstellen van de schuldenaar om de executie te voorkomen niet zomaar af te slaan. Laat de bank dit na, dan kan het haar wel eens duur komen te staan.Wettelijk kaderIndien huiseigenaren (de hy...

Doorzetten executie misbruik van recht?

CasusOnder omstandigheden kan bij het doorzetten van een executie sprake zijn van misbruik van recht. Een voorbeeld: A heeft een vordering van € 10.000,-- op B. B betaalt niet en A start een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter wijst de vordering toe en hiermede verkrijgt A een executoriale titel voor zijn vordering (de rechterlijke uitspraak is inmiddels onherroepelijk). Het enige vermogensbestanddeel - voor zover A bekend - van B is zijn woning. De woning is gefinancierd door ba...

Beslag opgeheven wegens onvolledig informeren beslagrechter

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft recentelijk geoordeeld dat een beslag moet worden opgeheven, omdat de verzoeker in het beslagrekest (het verzoekschrift waarin verlof wordt gevraagd tot het leggen van beslag) de beslagrechter onvolledig heeft geïnformeerd.De casusVerhuurder en twee huurders van een bedrijvencomplex hebben een geschil over de te betalen huur. Volgens verhuurder is er door huurders te weinig huur betaald en in een kort geding vordert verhuurder betaling v...