1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 8

Franchiseformule Rentex volgens CBB terecht als kartel beboet

ACM had aan een aantal wasserijen een boete opgelegd voor het maken van marktverdelingsafspraken in strijd met het kartelverbod. Bijzonder in deze zaak is dat de wasserijen zowel franchisenemer als aandeelhouder van de franchisegever (Rentex-formule) waren. De tussen de franchisegever en franchisenemers afgesproken rayonverdeling kwalificeert volgens ACM dan als een marktverdelingsafspraak die de strekking had de concurrentie tussen de wasserijen onderling te beperken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) bevestigt dit oordeel van ACM in laatste en hoogste instantie (ECLI:NL:CBB:2018:526).

ACM heeft mogelijkheid om kartelboete op te leggen verspeeld

Op 22 december 2015 heeft ACM boetes opgelegd voor overtreding van het kartelverbod op het gebied van de opslag van vis in vrieshuizen. De rechtbank heeft deze boetes vernietigd. Volgens de rechtbank had ACM geen boete mogen opleggen, omdat de bevoegdheid daartoe was verjaard. Doordat ACM de vervaltermijn niet tijdig heeft gestuit heeft zij de mogelijkheid om een kartelboete op te leggen verspeeld.

Miljoenenboete voor gun jumping

De Europese Commissie heeft aan Altice een boete opgelegd van € 124,5 voor gun jumping bij de overname van het telecombedrijf PT Portugal. De overname is een concentratie waarvoor de voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie vereist was. Altice had echter al aan de overname uitvoering gegeven voordat de overname was goedgekeurd. Dit is verboden en kan leiden tot een boete van maximaal 10% van de wereldwijze omzet.

Verscherpt toezicht ACM misbruik informatienummers - consultatie beleidsregel

ACM wil strenger optreden tegen misbruik van 090x- en 18xy-nummers en heeft daarvoor de beleidsregel Toekenning en intrekking 090x en 18xy-nummers opgesteld. ACM zal aanvragen voor een informatienummer toetsen aan de beleidsregel en actief optreden tegen partijen die zich niet aan de regels houden. Deze beleidsregel ligt nu ter consultatie voor. Partijen kunnen tot en met 18 oktober 2017 reageren.Een recent voorbeeld van het optreden van ACM tegen misbruik van informatienummers is de intrekki...

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van de distributiepraktijken van het kledingmerk Guess. De Commissie onderzoekt vooral of Guess haar distributeurs beperkingen oplegt bij grensoverschrijdende verkoop, zoals beperking van de online verkoop en de verkoop aan detailhandelaren in andere lidstaten van de EU. Het staat bedrijven in beginsel vrij hun distributieovereenkomsten en distributiebeleid naar eigen inzicht op te stel...

Boete Facebook voor misleidende informatie bij overname WhatsApp

De Europese Commissie heeft Facebook een boete opgelegd van 110 miljoen euro voor het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie rond de overname van WhatsApp. Deze fikse boete illustreert het belang van het verstrekken van juiste en volledige informatie in het kader van de melding van een overname of fusie bij de Commissie.Bij de melding van de overname van WhatsApp gaf Facebook aan de gebruikersgegevens van beide diensten niet automatisch aan elkaar te koppelen waardoor de uitwissel...

Onderzoek Europese Commissie mededingingsbeperkende praktijken e-commerce sector

Op 10 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de e-commerce sector. Dit rapport vormt het sluitstuk van het onderzoek dat de Commissie in mei 2015 startte om mogelijke mededingingsbeperkende praktijken in de e-commerce sector in kaart te brengen. Volgens de Commissie  zijn er diverse praktijken die de mededinging kunnen beperken waarbij de nadruk ligt op afspraken tussen producenten en distributeurs die de wijze waarop producten in de EU...

Wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise

Eind 2016 kondigde Minister Kamp van Economische Zaken al aan de Nederlandse Franchise Code (NFC) wettelijk te willen verankeren. Het wetsvoorstel van 12 april 2017 is hierop een vervolg. Het wetsvoorstel voorziet er in dat de NFC automatisch op een tussen een franchisegever en franchisenemer gesloten overeenkomst van toepassing wordt, tenzij hier duidelijk en gemotiveerd in de franchiseovereenkomst van af is afgeweken.Met het wetsvoorstel wordt voor het eerst een bijzondere wettelijke regeli...