1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 7

Een streep door het minimumtarief voor zzp'ers en de zelfstandigenverklaring

Het kabinet ziet af van twee van de drie aangekondigde maatregelen voor zzp’ers. Het minimumtarief voor zzp’ers van € 16 euro per uur en de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een hoog uurtarief worden niet verder uitgewerkt. De webmodule om te beoordelen of gewerkt wordt buiten dienstbetrekking is naar verwachting in het najaar in een pilot vrijwillig te consulteren.

Aanpassing NOW bij incidentele januaribetaling nog steeds mogelijk

Een grote groep werkgevers zou binnenkort worden geconfronteerd met een terugbetalingsplicht die al snel in de tienduizenden euro’s kan lopen. Oorzaak is de keuze voor de maand januari als grondslag voor de subsidieverstrekking uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, waardoor allerlei eenmalige uitkeringen kunnen zijn meegenomen in de berekening van de subsidiehoogte. Met een relatief eenvoudige aanpassing kan dit probleem worden opgelost. Een concreet voorstel daartoe wordt door ons aangereikt.

Werkgevers let op: de aanvraagperiode voor loonkostensubsidie voor de maanden maart t/m mei loopt tot en met 31 mei 2020!

Op 8 mei 2020 heeft Minister Koolmees bevestigd dat de NOW-regeling zal worden verlengd, maar maakte hij ook kenbaar dat de verlengde regeling op enkele punten zal afwijken van de huidige NOW-regeling. In deze bijdrage gaan we in op de aangekondigde wijzigingen. Ook wijzen we werkgevers die nog loonkostensubsidie willen aanvragen voor de maanden maart t/m mei 2020 erop dat zij - nu nog onduidelijk is hoe de nieuwe of gewijzigde regeling komt te luiden - op basis van de tekst in de huidige regeling er verstandig aan doen om de subsidieaanvraag voor het einde van deze maand in te dienen. Tot slot brengen we de Dirkzwager NOW-rekentool onder de aandacht.

Verruiming van de concernbepaling uit de NOW-regeling, onder voorwaarden

Ondernemingen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben geleden, maar behoren tot een concern dat in z’n totaliteit niet aan die voorwaarde voldoet, kunnen onder enkele voorwaarden toch in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Welke voorwaarden dat zijn, leest u hieronder.

Belangrijke pensioenaspecten in verband met de coronacrisis

De coronacrisis raakt iedereen. Ook op het terrein van pensioen zijn de gevolgen voelbaar. Dat betekent echter niet dat we helemaal niets tegen die pensioengevolgen kunnen uitrichten. In deze bijdrage zal ik ingaan op de vraag wat HR, Finance en een bijna-pensioengerechtigde zoal tijdens deze coronacrisis kunnen doen om de pensioengevolgen in te perken.

Corona noodpakket voor ondernemers NOW-regeling

Het kabinet introduceerde op 17 maart jl. het noodpakket voor banen en economie uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Onder andere is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Deze regeling vervangt de werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling). Hieronder leest u wat het noodpakket precies inhoudt.

WNT-weetje: Wat is de maximale beëindigingsvergoeding bij ontslag van een topfunctionaris?

In eerdere artikelen hebben mijn collega Henk Hoving en ik u al bericht over de beëindigingsvergoeding op grond van de WNT en de cumulatie met de transitievergoeding, naar aanleiding van recente rechtspraak. In dit artikel zal ik huidige stand van zaken naar aanleiding van het juridisch kader en de rechtspraak uiteenzetten.