De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 81

Let op bij het bekrachtigen van rechtshandelingen

Via artikel 203 van boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen rechtshandelingen die verricht zijn namens...

Marèl Baak
Lees meer

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting ook van toepassing bij schenking aandelen in vastgoedvenootschap

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd ex...

Marèl Baak
Lees meer

Goedkeuring rechtbank voor wijziging doelstelling stichting

Indien de statuten van een stichting niet voorzien in de mogelijkheid om deze te wijzigen, kan de re...

Marèl Baak
Lees meer

Civielrechtelijk bestuursverbod: de stand van zaken

In navolging op mijn artikel van 16 oktober 2014 op deze kennispagina inzake het wetsvoorstel civiel...

Marèl Baak
Lees meer

Publicatie jaarrekening binnen 12 maanden na einde boekjaar!

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden.Dit heeft geleid ...

Marèl Baak
Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert wederom niet bij ontslagbesluit

In mijn artikel op deze kennispagina van 5 februari 2014 informeerde ik u over de uitspraak van de r...

Marèl Baak
Lees meer

Geldlening opeisbaar door emissie van aandelen

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 juni 2015, nr C/10/463480, heeft de rechtbank geoo...

Marèl Baak
Lees meer

ANBI-status afgewezen door beslissende stem voorzitter

De belastingdienst kan een instelling op verzoek rangschikken als algemeen nut beogende instelling (...

Marèl Baak
Lees meer

Geen fusiefaciliteit in verband met voorgenomen verkoop

De winst die behaald wordt bij een bedrijfsfusie wordt in beginsel niet in aanmerking genomen voor d...

Marèl Baak
Lees meer

Stichtingsbestuur: let op uw benoemingsduur!

In de praktijk komt het geregeld voor dat bestuursleden van een stichting al ver over hun benoemings...

Marèl Baak
Lees meer

Wederom geen machtiging voor oprichten BV ter vermindering AWBZ-bijdrage

In navolging op de uitspraak van het Hof Den Bosch (21 augustus 2014, F 200.144.625/01), zoals toege...

Marèl Baak
Lees meer

Beslag op aandelen treft geen doel

Op 10 maart 2014 is er namens B executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die A blijkens het hande...

Marèl Baak
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7