1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 8

Motorrijtuigschade niet zondermeer uitgesloten van dekking AVP

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren (‘AVP’) biedt doorgaans geen dekking tegen schade die door een verzekerde is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Zo staat dit ook vaak in de polisvoorwaarden van de AVP opgenomen. Om wel dekking te krijgen tegen motorrijtuig schades dient een wettelijk verplicht gestelde WAM-verzekering te worden afgesloten, waarvan de premie een stuk hoger ligt. Wel kan het zo zijn dat een reguliere AVP zeer beperkte insluitingen bevat waardoor enkele zeer...

De beroepsaansprakelijkheidsuitsluiting bij de D&O-verzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, of Directors & Officers liability-verzekering (‘D&O-verzekering’), biedt dekking tegen het risico dat bestuurders lopen om door (aanzienlijke) claims van derden en/of van de vennootschap geraakt te worden in hun privévermogen. Hoewel de dekking die deze verzekering biedt in beginsel ruim is (‘claims resulting from a wrongfull act’), biedt deze verzekering niet voor iedere vorm van aansprakelijkheid dekking. Zo komt het dikwijls voor dat ber...

Bijzondere positie kredietverzekeraar relevant bij verzwijgingsdiscussies

Voorafgaand aan het afsluiten een verzekering zal de verzekeraar – al dan niet door middel van een vragenlijst – informatie willen achterhalen over omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van het risico. Daar de kredietverzekering dekking biedt voor het risico van het niet betalen van een debiteur, zal de kredietverzekeraar met name geïnteresseerd zijn in informatie over de kredietwaardigheid van een debiteur. Wat de kredietverzekeraar echter onderscheidt van meerdere ve...

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering III

Bij de uitleg van op de kredietverzekering toepasselijke polisvoorwaarden dient volgens de jurisprudentie een objectieve uitlegmethode te worden toegepast. Dit houdt in dat voornamelijk wordt gekeken naar de bewoordingen in de polis(voorwaarden) in het licht van de verzekering zelf en de daarbij behorende toelichting. Deze uitleg heb ik reeds eerder behandeld met betrekking tot de meldingsplicht bij risicoverzwaring en bij non betaling. In dit artikel zal in nader ingaan op de vraag wanneer e...

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering II

Wanneer een onderneming een kredietverzekering afsluit om de risico’s van het leveren op krediet af te dekken, komt zij met de kredietverzekeraar overeen dat laatstgenoemde de eventuele incassowerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Dit ligt voor de hand aangezien het financiële risico na het aangaan van een verzekeringsovereenkomst bij de kredietverzekeraar komt te liggen.De polisvoorwaarden van de kredietverzekering zijn dan ook zo opgesteld dat een eventueel incassotraject met behulp van d...

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering I

Nederlandse ondernemers exporteren jaarlijks voor miljarden euro’s aan goederen en diensten op krediet. Steeds vaker sluiten zij een kredietverzekering af, die dekking moet bieden tegen de risico’s die met het leveren op krediet gemoeid zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het simpelweg niet betalen door de debiteur vanwege (bedrijfsgerelateerde) onmacht of onwil, maar ook aan politiek gerelateerde risico’s, als oorlog en maatregelen van buitenlandse overheden.Zoals bij iedere andere schadeve...

Sport & recht: de beet van Luis Suarez en andere onrechtmatige gedragingen op het voetbalveld

Natrappen, kopstoten, ellebogenwerk, een doodschop en zelfs bijten van een topvoetballer zoals Suarez, we zien het niet alleen bij recreatieve en professionele sporters in Nederland, maar ook bij voetballers tijdens het WK in Brazilië. Maar waar ligt (naar Nederlandse recht) nu de grens tussen een ruwe sportieve strijd en een onrechtmatig handelen?Het WK 2014De poulewedstrijd Italië – Uruguay van het WK 2014 in Brazilië beloofde op voorhand een waar spektakel te worden. Beide teams werden bij...

Uitleg polisvoorwaarden bij consumentenverzekeringen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 juli 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:5720)InleidingWanneer een verzekerde schade heeft geleden en voor deze schade op grond van de verzekeringsovereenkomst uitkering vordert van zijn verzekeraar, geldt in beginsel dat eerstgenoemde moet stellen en zo nodig bewijzen dat deze schade valt onder het risico waarvoor de verzekering dekking biedt en dat dit risico zich heeft verwezenlijkt. Met andere woorden, de verzekerde dient aan te tonen dat de schade valt onder een...