1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 8

Wkkgz: contouren nieuwe geschillencommissie bekend

Op 1 januari van dit jaar is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet bevat diverse verplichtingen voor zorgaanbieders. Zo staat in de wet dat iedere zorgaanbieder een schriftelijke klachtenregeling moet hebben (artikel 13) en dat iedere zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie (artikel 18). Met name deze laatste verplichting is nieuw. Zorgaanbieders moeten op 1 januari 2017 aan deze verplichtingen voldoen.Over d...

Geen recht op inzage medisch advies verzekeraar

In medische aansprakelijkheidszaken komt het regelmatig voor dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van het aansprakelijk gestelde ziekenhuis naar aanleiding van een door de patiënt ingediende claim een medisch advies vraagt aan een medisch adviseur. De letselschadebehandelaar gebruikt dit medisch advies vervolgens bij zijn oordeel of er aanleiding is om aansprakelijkheid te erkennen. In de praktijk verzoeken (advocaten van) patiënten regelmatig om inzage in en afgifte van dit medisch advies, v...

Het melden van een calamiteit: wat zijn de regels?

Deze week verscheen op Zorgvisie het bericht dat ziekenhuizen in 2014 in ieder geval twintig calamiteiten niet hebben gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ kwam hier achter doordat andere betrokkenen de calamiteit wél bij de IGZ meldden. De betreffende ziekenhuizen hebben een boete gekregen.Dit nieuwsbericht is reden om in dit artikel nog eens aandacht te besteden aan de vraag wanneer je als zorgaanbieder een calamiteit moet melden en hoe je dat doet.Wat moet je melden...

Het verweerschrift: tot wanneer kun je het indienen?

In het civiele procesrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Op elk van beide procedures is een andere set regels van toepassing, bijvoorbeeld als het gaat om het moment waarop een processtuk moet worden ingediend. Het belangrijkste processtuk voor de gedaagde partij in een dagvaardingsprocedure is de conclusie van antwoord. In de verzoekschriftprocedure is dat voor de verwerende partij het verweerschrift. De vraag is: tot wanneer kun je...

Homoseksuelen niet permanent uitsluiten als bloeddonor

In Nederland is Sanquin verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. Honderdduizenden donors geven met enige regelmaat vrijwillig bloed. Daarmee worden jaarlijks ruim 25.000 mensenlevens gered. Niet iedereen mag bloed geven. Zo staat op de website van Sanquin dat je geen bloed mag geven als je “als man ooit seksueel contact hebt gehad met een man”.In april 2015 hebben zowel het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens (CRvdM) als het Hof van Justitie voor de Europese Unie (H...

De eigen verantwoordelijkheid van de ANIOS

Regelmatig speelt in tuchtzaken de vraag in hoeverre een AIOS (arts in opleiding tot specialist) of een ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) een verwijt van bepaalde ‘fouten’ kan worden gemaakt. Deze vraag speelt tegen de achtergrond van het feit dat een AIOS nog in opleiding is tot medisch specialist en een ANIOS nog een basisarts is die niet in opleiding is.In dit artikel bespreek ik een medische tuchtzaak waarin het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven op 13...

Geen verzekerde zorg, toch recht op vergoeding?

Stel: je bent ernstig ziek en je arts schrijft een bepaald geneesmiddel voor. Dit geneesmiddel valt echter niet in het verzekerde pakket. Kun je dan toch recht hebben op vergoeding? De Hoge Raad heeft deze vraag op 19 december jl. positief beantwoord. Onder zeer bijzondere omstandigheden is een zorgverzekeraar gehouden om het geneesmiddel toch te vergoeden.FeitenHet arrest gaat over een meisje van elf jaar. Zij lijdt aan de aandoening limited scleroderma, ook wel aangeduid als systemische scl...

Eerste Kamer stemt tegen afschaffing vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer heeft gistermiddag, 16 december, tegen de afschaffing van de vrije artsenkeuze gestemd. Van de 71 (van de 75) aanwezige senatoren stemden er 33 voor en 38 tegen wetsvoorstel 33 362. Met dit wetsvoorstel beoogde Minister Schippers (VVD) zorgverzekeraars de vrijheid te geven om alleen zorg van gecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden. Dit zou volgens Schippers leiden tot een hogere kwaliteit, lagere zorgpremies en daarmee kostenbesparing in de zorg.De kern van het wetsvoorste...