1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 63

VAR-loon voor schijnzelfstandige

Op 28 januari 2014 heeft de belastingdienst een aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) die als zorgverleners actief zijn, een VAR-loon gegeven in plaats van een VAR-wuo . Een deel van hen beschikte al over een VAR-wuo. Deze zijn gewijzigd in een VAR-Loon omdat de belastingdienst de werkzaamheden heeft beoordeeld als “werk in dienstbetrekking”. Dit kan voor de betreffende zorgverleners die als zzp-er werkzaam zijn verstrekkende gevolgen hebben.De belastingdienst maakt een onderscheid...

wetsvoorstel wet werk en zekerheid is er!

Op 29 november 2013 heeft Minster Asscher het wetsvoorstel dat ziet op de grootschalige aanpassing van het ontslagrecht doorgestuurd naar de Tweede Kamer. In maar liefst 170 pagina’s wordt het wetsvoorstel behandeld en wordt een toelichting gegeven. Tijd om het een en ander eens goed te gaan bestuderen. Wordt vervolgd!

Waarde van een goed dossier

Bij veranderende organisaties en situaties is het belangrijk dat er bijtijds aandacht is voor het opbouwen van een goed en passend dossier. Of het nu gaat om een ontwikkeltraject, een reorganisatie of om individuele acties z0als bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, verbetertrajecten of verstoorde relaties. Het is van groot belang dat aandacht wordt besteed aan een goed dossier. Als de plannen van de Minister doorgaan en het ontslagrecht wordt hervormd, dan komt nog meer dan nu het geval is...

Raad voor de Rechtspraak positief over de hervormingen in het ontslagrecht (deel 3: activering WW)

De Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) heeft bij brief van 27 augustus 2013 gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen, het flexrecht te hervormen en de werkloosheidswet aan te passen en een meer activerend karakter te geven. In dit derde deel ga ik in op de voorgestelde aanpassingen van de werkloosheidswet. De Raad stelt voorop dat de voorgestelde maximering van de uitkeringsduur van de WW van 38 maanden naar 24 maanden iets is dat de politiek betre...

Raad voor de Rechtspraak positief over de hervormingen in het ontslagrecht (deel 3: activering WW)

De Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) heeft bij brief van 27 augustus 2013 gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen, het flexrecht te hervormen en de werkloosheidswet aan te passen en een meer activerend karakter te geven. In dit derde deel ga ik in op de voorgestelde aanpassingen van de werkloosheidswet. De Raad stelt voorop dat de voorgestelde maximering van de uitkeringsduur van de WW van 38 maanden naar 24 maanden iets is dat de politiek betre...

Raad voor de Rechtspraak positief over de hervormingen in het ontslagrecht (deel 2: hervorming flexrecht)

De Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) heeft bij brief van 27 augustus 2013 gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen, het flexrecht te hervormen en de werkloosheidswet aan te passen en een meer activerend karakter te geven. In deze tweede bijdrage zal worden ingegaan op de voorgestelde aanpassing in de wet om de rechtspositie van flexwerkers te versterken.KetenregelingHet wetsvoorstel beoogt een langdurige verblijf in een flexibele schil zo veel mo...

Raad voor de Rechtspraak positief over de hervormingen in het ontslagrecht (deel 2: hervorming flexrecht)

De Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) heeft bij brief van 27 augustus 2013 gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen, het flexrecht te hervormen en de werkloosheidswet aan te passen en een meer activerend karakter te geven. In deze tweede bijdrage zal worden ingegaan op de voorgestelde aanpassing in de wet om de rechtspositie van flexwerkers te versterken.KetenregelingHet wetsvoorstel beoogt een langdurige verblijf in een flexibele schil zo veel mo...

Raad voor de Rechtspraak positief over de hervormingen in het ontslagrecht (deel 1)

De Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) heeft bij brief van 27 augustus 2013 gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen, het flexrecht te hervormen en de Werkloosheidswet aan te passen en een meer activerend karakter te geven. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de voorgestelde hervorming van het ontslagrecht. In de kern onderschrijft de Raad de noodzaak tot wijziging van het huidige duale stelsel. Daarnaast juicht de Raad toe dat de mogelijkheid...

Raad voor de Rechtspraak positief over de hervormingen in het ontslagrecht (deel 1)

De Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) heeft bij brief van 27 augustus 2013 gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen, het flexrecht te hervormen en de Werkloosheidswet aan te passen en een meer activerend karakter te geven. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de voorgestelde hervorming van het ontslagrecht. In de kern onderschrijft de Raad de noodzaak tot wijziging van het huidige duale stelsel. Daarnaast juicht de Raad toe dat de mogelijkheid...

Minimumloon voor opdrachtnemers: een goede zaak?

De praktijk laat zien dat er behoefte is aan flexibilisering van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd bestaat vanuit de regering de al lang gekoesterde wens om maatregelen te treffen om vaste en flexibele arbeid meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Tegen deze achtergrond moet het wetsvoorstel (33 623) tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) worden gezien. In het kort komt het wetsvoorstel erop neer dat straks ook opdrachtnemers recht krijgen op het minimumloo...

Leergang Compliance Officer in de Zorg weer van start

Op 10 en 11 september a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen samen met het Nederlands Compliance Instituut (NCI) weer de Leergang Compliance Officer in de Zorg.Compliance in de zorgRegelgeving in de zorg wordt steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd wordt het toezicht op de naleving ervan strenger. Overtredingen kunnen voor zorginstellingen grote consequenties hebben, omdat toezichthouders in de zorg, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de A...

Vrijstelling van BTW bij detachering verder beperkt

Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling van BTW voor (para)medische dienstverlening gewijzigd. Deze ontwikkeling was al enkele jaren gaande, met als laatste het besluit van 24 februari 2013 (gepubliceerd in de Staatscourant op 7 maart 2013). Dit besluit is ook zeker relevant voor het ter beschikking stellen van personeel in de zorg. Het ter beschikking stellen van personeel vindt onder verschillende benamingen plaats, zoals detachering, uitlening of terbeschikkingstelling. Het beslui...

1 2 3 4 5 6