1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 9

Gerecht: Greenbow voldeed niet aan erkenningsvoorwaarden als producentenorganisatie

In een arrest van 10 december 2015 heeft het Gerecht van de EU geoordeeld dat de Europese Commissie terecht tot de conclusie is gekomen dat de Belgische producentenorganisatie Greenbow niet voldeed aan de erkenningsvoorwaarden. De Europese Commissie kon daarom de 4,1 miljoen euro die Greenbow tussen 1 april 2008 en 1 april 2010 aan GMO-subsidie had ontvangen, aan de Europese financiering onttrekken.De casusHoewel in het arrest de betrokken producentenorganisatie slechts wordt aangeduid als “c...

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Bij brief van 19 maart 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de Handleiding mededingingsrecht voor producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector (Handleiding) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Handleiding wordt toegelicht welke mogelijkheden tot samenwerking erkende producentenorganisaties (PO’s), erkende unies van producentenorganisaties (UPO’s) en erkende brancheorganisaties (BO’s) in de landbouwsector hebben zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels. Hie...

Boycot van landbouwproducten en het kartelverbod

Als gevolg van de Russische boycot van Europese landbouwproducten, dreigt de prijs van deze producten in te storten door de afgenomen vraag. In verband hiermee roept  Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in een interview met RTL Z het kabinet op om te kijken naar de mededingingswetgeving. Volgens Maat moeten er 'onorthodoxe' afspraken gemaakt kunnen worden over de prijzen van de landbouwproducten die door de boycot worden getroffen. In dit artikel wordt uiteengezet welke ruimte de m...

Meer ruimte voor gezamenlijke verkoop in de landbouw

In de Kamerbrief Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring van 28 mei 2014 heeft minister Kamp van economische zaken aangekondigd dat hij met een erkenningsregeling komt voor de erkenning van producentenorganisaties die actief zijn buiten de sector groeten en fruit. Hierdoor krijgen meer producenten van landbouwproducten de mogelijkheid hun producten gezamenlijk te verkopen zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels.Nieuwe Integ...

Uitvoeringsverordening GMO ten aanzien van de sector groenten en fruit gewijzigd

Omdat de Europese wetgever van mening is dat de landbouw niet kan worden overgelaten aan de grillen van de markt, kennen we in de EU een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Onderdeel van dit beleid is de gemeenschappelijke marktordening (GMO). Ten aanzien van de sector groeten en fruit is met ingang van 17 mei 2014 de Uitvoeringsverordening GMO (Vo 543/2011) op enkele onderdelen gewijzigd. De wijzigingen waren noodzakelijk geworden onder andere door de invoering van de nieuwe Integrale GMO-Vero...

Mededinging in de landbouw, een nieuwe opzet

Ook de landbouw moet rekening houden met het mededingingsrecht. Sedert 1962 geldt in de landbouw een apart mededingingsregime. Dit regime is met ingang van dit jaar fundamenteel gewijzigd.Het aparte mededingingsregime in de landbouwDe landbouw kenmerkt zich door het feit dat de aanbodstructuur zwak is. Dat heeft een aantal oorzaken: (i) veel producenten staan tegenover slechts enkele afnemers, (ii) producenten zijn meestal niet goed in staat op veranderende vraag en aanbod te reageren, (iii)...

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit.Van FresQ naar DOOR en Harvest HouseFresQ is een coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als produ...

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Op 23 april is de conclusie van Advocaat-Generaal Wahl (A-G) in de zaak Fruition gepubliceerd. In deze zaak heeft het High Court of Justice of England and Wales (High Court) het Hof van Justitie in een prejudiciële vraag verzocht of producentenorganisaties in de sector groeten en fruit essentiële activiteiten mogen uitbesteden en zo ja welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. De A-G is van mening dat uitbesteding van essentiële activiteiten toegestaan is, mits de producentenorganisaties een...

NMa: Telers en telersvereniging zijn geen economische eenheid

In een informele zienswijze van 31 oktober 2011 heeft de NMa meegedeeld van mening te zijn dat telers die lid zijn van een GMO-erkende telersvereniging geen economische eenheid met deze telersvereniging vormen. Een GMO-erkende telersvereniging had de NMa de vraag voorgelegd of zij samen met haar leden een economische eenheid vormen. De vraag was opgekomen omdat een niet in de zienswijze genoemd aantal telers te kennen had gegeven lid te willen worden van de betreffende telersvereniging. De te...