1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 11

Artikelreeks UBO: UBO's in meerdere categorieën

Een in de praktijk gesignaleerd aandachtspunt is de UBO in verschillende categorieën. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat dezelfde persoon in meerdere categorieën kwalificeert, maar ook aan meerdere personen die in meerdere categorieën kwalificeren. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal praktijkvoorbeelden.

Royement bij een vereniging: het bestuur aan zet.

Samenvatting Het bestuur van een vereniging dient een royementsbesluit goed te motiveren. Als een lid door het bestuur wordt geroyeerd, dient het lid door het bestuur in de gelegenheid te worden gesteld om beroep tegen het royementsbesluit op de algemene vergadering in te stellen. Het terugvragen van de reeds betaalde contributie schort deze rechten van het lid niet op. Het bestuur is gehouden om de algemene vergadering tijdig bijeen te roepen. Het verdient aanbeveling om in de statuten duidelijk op te nemen wie als lid kan worden aangemerkt.

Het ontbinden van informele verenigingen: een nieuw wapen in de strijd tegen ondeugdelijke organisaties?

De strijd tussen het Openbaar Ministerie (hierna: het “OM”) en ondeugdelijke organisaties is de laatste jaren meermalen in het nieuws gekomen. Voornamelijk spraakmakend was de zaak rond vereniging Martijn, die het seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen verheerlijkte. De Hoge Raad heeft de vereniging wegens strijd met de goede zeden of de openbare orde verboden en ontbonden. Ik verwijs ook graag naar het artikel dat mijn collega Karen Verkerk eerder schreef voor deze kennispagin...

De Europese vennootschap voor multinationale ondernemingen

Vanaf 2004 is het mogelijk om een Europese vennootschap op te richten: een Societas Europaea (hierna aangeduid als: "SE"). Op het moment van schrijven zijn er iets minder dan 3.000 SE's door heel Europa. In de jaren 2006 – 2012 was in er in Europa een sterk stijgende lijn te zien in de aantallen opgerichte SE's. Toch lijkt men in Nederland nog niet heel erg met deze trend te zijn meegegaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze oosterburen (waar bijvoorbeeld Allianz, BASF, Conrad en Porsche...

Splitsingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting: gelijk, of toch niet?

Met een aanhoudend groeiende economie, groeit ook de fusie- en overnamepraktijk gestaag door; bijna elke dag valt er wel wat te lezen over een nieuwe overname of overnameplannen. In dit artikel ga ik in op een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over een overname uit 2016 in samenhang met een splitsing. Met name de splitsingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting staan hier centraal.In deze zaak gaat het om een overname door middel van een a...

Rechterlijke machtiging bij omzetting kerkgenootschap.

Medio november heb ik u bericht over de omzetting van een kerkgenootschap in een stichting. In het artikel komt naar voren dat de Rechtbank Amsterdam (de "Rechtbank") in dit kader prejudiciële vragen heeft gesteld. Recentelijk heeft de Hoge Raad deze prejudiciële vragen beantwoord. In dit artikel ga ik hier nader op in en zet ik de belangrijkste punten op een rij.In casuTer opfrissing van het geheugen:In deze zaak (ECLI:NL:RBAMS:2016:6699 en ECLI:NL:HR:2017:771) gaat het om de omzetting van d...

Toonderaandelen bij de NV verleden tijd?

Nederland kent twee soorten kapitaalvennootschappen: de NV en de BV. Een groot verschil tussen de twee vennootschapsvormen is gelegen in de aandelen. Met de komst van de Flex-BV zijn de verschillen op dit gebied kleiner geworden. Met het "aanpakken" van toonderaandelen groeien de NV en de BV op het gebied van aandelen mogelijk nog verder naar elkaar toe.Karakteristieken aandelenDe NV staat voor openheid: de aandelen zijn in beginsel vrij verhandelbaar en niet op naam (ergo de naamloze vennoot...

Bijzondere rol voor de notariële verklaring in uitkoopprocedure

Het kunstgras is de laatste maanden veel in het nieuws door het onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Maar ook op vennootschapsrechtelijk gebied passeerde het kunstgras de revue, met een bijzondere rol voor de notariële verklaring.Zo sprak de Ondernemingskamer (hierna: "OK") zich in het kader van een uitkoopprocedure op 2 augustus 2016 uit over de vaststelling of een aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal verschaft en ten minste 95% van de st...

Loyaliteitsstemrecht voor buitenlandse vennootschappen: uitnodigend of uit den boze?

Het zal menig autoliefhebber niet zijn ontgaan dat Nederland sinds 2015 een bijzonder automerk rijker is met de (helaas louter vennootschapsrechtelijke) komst van de Italiaanse autobouwer Ferrari. Ferrari heeft in 2015 een naamloze vennootschap opgericht, statutair gevestigd in Amsterdam: een constructie die de sportwagenfabrikant opzette voor haar beursgang waarbij men tevens 'loyaliteitsstemrecht' invoerde. Met een netto fondswaarde (ookwel "Net Asset Value" genoemd) van ruim 12 miljard eur...

Omzetting kerkgenootschap in stichting: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Recentelijk moest de Rechtbank Amsterdam (de "Rechtbank") zich uitspreken over de omzetting van een kerkgenootschap in een stichting. Hierbij heeft de Rechtbank prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Eerder dit jaar heeft mijn collega Marèl Baak een eerdere uitspraak van dezelfde Rechtbank uit 2015 besproken, waarbij de Rechtbank in een omgekeerde situatie het verzoek tot omzetting afwees. De Rechtbank lijkt nu meer duidelijkheid over zaken te wensen en richt zich hierbij tot de Hoge R...

Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenregeling vanaf 1 oktober 2016

Eerder dit jaar hebben wij reeds bericht over het door Staatssecretaris Klijsma ingediende wetsvoorstel waarin wordt gepleit voor een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds (OPF). Dit bredere instemmingsrecht bestaat overigens al voor regelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Door de wetswijziging breidt het zich uit naar pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een ondernemin...