1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit

Als gevolg van de Russische boycot, is de vraag naar bepaalde soorten groenten en fruit drastisch gedaald. Teneinde de telers van groenten en fruit te ondersteunen, heeft de Europese Commissie tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld.De GMODe producten die onder de Russische boycot vallen, maken onderdeel uit van een gemeenschappelijke marktordening (GMO).

Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit

Als gevolg van de Russische boycot, is de vraag naar bepaalde soorten groenten en fruit drastisch gedaald. Teneinde de telers van groenten en fruit te ondersteunen, heeft de Europese Commissie tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld.De GMODe producten die onder de Russische boycot vallen, maken onderdeel uit van een gemeenschappelijke marktordening (GMO). In het kader van deze GMO kunnen erkende producentenorganisaties en hun leden in de sector groenten en fruit in aanmerking komen...

Boycot van landbouwproducten en het kartelverbod

Als gevolg van de Russische boycot van Europese landbouwproducten, dreigt de prijs van deze producten in te storten door de afgenomen vraag. In verband hiermee roept  Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in een interview met RTL Z het kabinet op om te kijken naar de mededingingswetgeving. Volgens Maat moeten er 'onorthodoxe' afspraken gemaakt kunnen worden over de prijzen van de landbouwproducten die door de boycot worden getroffen. In dit artikel wordt uiteengezet welke ruimte de m...

Afvalverwerker geen belanghebbende bij GMO-subsidie voor afvalverwerking

In een uitspraak van 28 mei 2014 is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tot de conclusie gekomen dat afvalverwerker Milieu Service Zuid geen belanghebbende is bij een besluit voor GMO-subsidie ten behoeve van afvalwerking.De casusDe Coöperatieve telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. (Veiling ZON) is een erkende producentenorganisatie, ook wel telersvereniging genoemd, in de zin de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). In die hoedanigheid kan Veiling ZON aanspraak maken op...

Meer ruimte voor gezamenlijke verkoop in de landbouw

In de Kamerbrief Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring van 28 mei 2014 heeft minister Kamp van economische zaken aangekondigd dat hij met een erkenningsregeling komt voor de erkenning van producentenorganisaties die actief zijn buiten de sector groeten en fruit. Hierdoor krijgen meer producenten van landbouwproducten de mogelijkheid hun producten gezamenlijk te verkopen zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels.Nieuwe Integ...

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

In een uitspraak van 21 mei 2014 is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tot de conclusie gekomen dat producentenorganisatie Best of Four geen kennelijke fout heeft gemaakt in de aanvraag voor GMO-subsidie. Het Productschap Tuinbouw (PT) had de steunaanvraag terecht niet volledig gehonoreerd. In verband met het gedeeltelijk niet honoreren van de steunvraag had het PT Best of Four tevens een boete opgelegd. Deze boete is volgens het CBB niet in strijd met het EVRM of het evenred...

Uitvoeringsverordening GMO ten aanzien van de sector groenten en fruit gewijzigd

Omdat de Europese wetgever van mening is dat de landbouw niet kan worden overgelaten aan de grillen van de markt, kennen we in de EU een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Onderdeel van dit beleid is de gemeenschappelijke marktordening (GMO). Ten aanzien van de sector groeten en fruit is met ingang van 17 mei 2014 de Uitvoeringsverordening GMO (Vo 543/2011) op enkele onderdelen gewijzigd. De wijzigingen waren noodzakelijk geworden onder andere door de invoering van de nieuwe Integrale GMO-Vero...

CBB: Voorafgaande melding voor uit de markt nemen van producten noodzakelijk

In een uitspraak van 9 april 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) beslist dat steun voor het uit de markt nemen van groenten en fruit afhankelijk is van een voorafgaande melding aan de bevoegde autoriteit en de daarop volgende toestemming van deze autoriteit. Melding is zelfs noodzakelijk als de bevoegde autoriteit niet duidelijk maakt hoe in een concreet geval met het uit de markt nemen van producten moet worden omgegaan.EHEC-crisisAls gevolg van de EHEC-crisis stor...

Mededinging in de landbouw, een nieuwe opzet

Ook de landbouw moet rekening houden met het mededingingsrecht. Sedert 1962 geldt in de landbouw een apart mededingingsregime. Dit regime is met ingang van dit jaar fundamenteel gewijzigd.Het aparte mededingingsregime in de landbouwDe landbouw kenmerkt zich door het feit dat de aanbodstructuur zwak is. Dat heeft een aantal oorzaken: (i) veel producenten staan tegenover slechts enkele afnemers, (ii) producenten zijn meestal niet goed in staat op veranderende vraag en aanbod te reageren, (iii)...

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit.Van FresQ naar DOOR en Harvest HouseFresQ is een coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als produ...

Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Erkende producentenorganisaties, in de sector groente en fruit ook wel aangeduid als telersverenigingen, dienen regie over de afzet te hebben. De producentenorganisaties moeten dus de producten van hun leden verkopen. Wanneer ontbreekt die regie, en wat zijn de consequenties? Deze vragen worden beantwoord in het artikel Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit dat gepubliceerd is in de december editie van het tijdschrift Coöperatie.

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

FresQ is een is coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als producentenorganisatie (PO), ook wel aangeduid als telersvereniging, in de zin van de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de productiesector groente en fruit. Bij besluit van 23 augustus 2013 (het intrekkingsbesluit) heeft het Productschap Tuinbouw (PT) de erkenning van FresQ met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken. Aansluitend heeft het PT bij besluiten van 25 september 2013 (de ter...

1 2 3