1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit gepubliceerd

Op 10 december 2013 is de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit (Regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 vervangt deze Regeling de Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 van het Productschap Tuinbouw (PT) en de daarop gebaseerde voorzittersbesluiten en circulaires waaronder de Erkenningscriteria. Per die datum worden de taken en bevoegdheden van het PT overgedragen aan de Minister van Economische Zaken (Minister).Inhoud van de RegelingIn d...

Regie over de afzet en uitbesteding: het Hof van Justitie geeft uitleg in de zaak Fruition

In een arrest van 19 december 2013 heeft het Hof van Justitie geoordeeld over de wijze waarop producentenorganisaties de verkoop van de producten van hun leden mogen uitbesteden zonder de regie over de afzet te verliezen.De casus Fruition, een in Engeland gevestigde erkende producentenorganisatie in de sector groenten en fruit, had de verkoop van de producten van haar leden uitbesteed. De Europese Commissie was van mening dat door de wijze waarop de verkoop was uitbesteed, Fruition geen regie...

Productschap Tuinbouw stelde ten onrechte verzoek om EHEC-steun buiten behandeling

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft blijkens een uitspraak van 8 november 2013 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) ten onrechte het aanvraag voor EHEC-steun van (de leden van) producentenorganisatie Batavia buiten behandeling gesteld. Het PT was van mening dat dit mogelijk was, omdat Batavia op het moment van indiening van het verzoek geen GMO-erkende producentenorganisatie was. De erkenning van Batavia was namelijk met terugwerkende kracht door het PT ingetrokken.EHEC-st...

Gerecht: FresQ had geen regie over de afzet

In een arrest van 16 september 2013 heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie terecht bijna 21 miljoen euro die FresQ aan GMO-subsidie had ontvangen, aan de communautaire financiering mocht onttrekken. De reden voor deze intrekking is dat FresQ niet voldeed aan de erkenningsvoorwaarden. Ten aanzien van een aantal telers had FresQ namelijk geen regie over de afzet.GMOFresQ een is coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als producentenorganisatie (...

CBB: Productschap Tuinbouw heeft terecht erkenning van Batavia ingetrokken

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft volgens een uitspraak van 6 september 2013 van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) terecht de  GMO-erkenning van  de coöperatie Batavia U.A. ingetrokken. Eerder was de erkenning van Batavia al geschorst. Uiteindelijk werd de schorsing door het PT opgeheven. Onderzoek nadien wees echter uit dat Batavia al geruime tijd niet voldeed aan de erkenningsvoorwaarden. Reden voor het PT om de erkenning definitief in te trekken.GMOBatavia een is coöpe...

Geen GMO-subsidie meer voor verwerking van groenten en fruit

In een arrest van 30 mei 2013 heeft het Gerecht van de Europese Unie (Gerecht) een bepaling uit Verordening 1580/2007 en twee bepalingen uit artikel 50 lid 3 Verordening 543/2011 nietig verklaard. Het gevolg hiervan is enerzijds dat de waarde van verwerkingsactiviteiten niet langer mogen meetellen voor de berekening van de waarde van de afgezette productie en anderzijds dat activiteiten die betrekking hebben op verwerking van groenten en fruit niet in aanmerking kunnen komen voor GMO-subsidie...

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Op 23 april is de conclusie van Advocaat-Generaal Wahl (A-G) in de zaak Fruition gepubliceerd. In deze zaak heeft het High Court of Justice of England and Wales (High Court) het Hof van Justitie in een prejudiciële vraag verzocht of producentenorganisaties in de sector groeten en fruit essentiële activiteiten mogen uitbesteden en zo ja welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. De A-G is van mening dat uitbesteding van essentiële activiteiten toegestaan is, mits de producentenorganisaties een...

NMa: Telers en telersvereniging zijn geen economische eenheid

In een informele zienswijze van 31 oktober 2011 heeft de NMa meegedeeld van mening te zijn dat telers die lid zijn van een GMO-erkende telersvereniging geen economische eenheid met deze telersvereniging vormen. Een GMO-erkende telersvereniging had de NMa de vraag voorgelegd of zij samen met haar leden een economische eenheid vormen. De vraag was opgekomen omdat een niet in de zienswijze genoemd aantal telers te kennen had gegeven lid te willen worden van de betreffende telersvereniging. De te...

1 2 3